Gårslev er frontløber for nytænkende foreningsfitness

25. september indvier H.K.H Prinsesse Benedikte og DGI's formand Charlotte Bach Thomassen de nye fitnessrammer i Gårslevhallen ved Vejle, der er blevet forvandlet til et lokalt mødested – også mennesker med bevægelseshandicap. Projektet er gennemført med støtte fra kampagnen ’Fitness for alle’.

Brian Nuppnau sidder i kørestol efter en arbejdsulykke. Han glæder sig over, at de nye fitnessrammer gør det muligt for ham at dyrke fitness og blive en del af fællesskabet.

Når Gårslev Fitness officielt slår dørene op den 25. september, er der tale om en Danmarkspremiere: Som det første af tre forsøgsprojekter i kampagnen ’Fitness for alle’, er idrætshallen udvidet og udviklet med henblik på at skabe lige adgang og optimale træningsbetingelser for alle - uanset eventuelle bevægelseshandicap.

Nu står Gårslevhallen klar som et topmoderne og fuldt tilgængeligt fitnesscenter i to etager, inklusive udendørs aktivitetsbane med fitnessredskaber og et opgraderet caféområde, som gerne skal summe af liv.

Samtidig har to af foreningens frivillige fitnessinstruktører gennemført en ny suppleringsuddannelse i fitnesstræning for mennesker med bevægelseshandicap.

”Vi vil gerne være banebrydende i måden at drive og organisere en hal på. Derfor er vi utroligt glade for, at vi nu har fået et helt unikt sted, som medvirker til nytænkning og udvikling af fitness i en foreningsbaseret ramme. Et sted, hvor vi har respekt for forskellighed, og hvor alle kan føle sig velkomne og opleve glæden ved at få pulsen op,” siger Arne Rahbek, formand for Foreningen Gårslevhallen.

Gårslevhallens vision ligger godt i tråd med Vejle Kommunes vedvarende fokus på bedre inklusion mellem almenidrætten og handicapidrætten.

Projektet er en god mulighed for at inkludere nye målgrupper, mener formand for Gårslev Fitness, Lars Andersen:

”Vores instruktører brænder for at komme i gang og ser det nye fitnesscenter som en kæmpe mulighed for at inddrage helt nye målgrupper i hallens aktiviteter.”

Indretning og tilgang signalerer plads til alle

DGI's formand, Charlotte Bach Thomassen deltager i indvielsen af de nye fitnessrammer sammen med H.K.H Prinsesse Benedikte 25. september.

Charlotte Bach Thomassen siger på vegne af parterne i kampagnen 'Fitness for alle.' 

”Kombinationen af fitness og caféområde markerer Gårslevhallen som frontløber og foregangseksempel for de mange haller fra 1960’erne og 1970’erne, der skal fornyes eller renoveres i kommende år. Projektet er et inspirerende eksempel på, hvordan man kan skabe en moderne hal og et moderne, foreningsdrevet fitnesscenter, der både i indretning og tilgang signalerer, at her er der plads til alle,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Brian Nuppnau er klar til at sætte gang i Gårslevhallen

Efter en arbejdsulykke sidder Brian Nuppnau i kørestol. I 2019 modtog han handicapprisen i Fredericia 2019, og han er bl.a. foregangsmand for en ny netcafé og for begivenheden ’Havnen for Alle’ i Fredericia, der sidste år bød på vandaktiviteter, judo og minigolf for mennesker med bevægelseshandicap. 

”Har man et handicap kan det være svært at komme i gang og blive fysisk aktiv, for lige så snart man bevæger sig uden for de vante rammer, støder man på fysiske barrierer, lige fra manglende handicaptoiletter i midtbyen til udfordringer med at få kørestolen ind i frisørsalonen. Så det er fantastisk, når tilgængelighed bliver taget alvorligt, som det nu sker i Gårslevhallen,” siger Brian Nuppnau.

Han ser flere muligheder i Gårslevhallens opgraderede rammer:

”Jeg glæder mig til at komme i gang. At dyrke fitness handler både om fysisk velvære og om at være en del af et fællesskab, og nu tilbyder Gårslevhallen rigtig gode muligheder for begge dele. Når blot rammerne er i orden, er det i virkeligheden ingen sag at være kørestolsbruger.”

Om Fitness for alle

  • ’Fitness for alle’ er en kampagne, der skal skabe innovative og nytænkende tiltag, som gør fitness tilgængelig for mennesker med bevægelseshandicap.
  • Gennem forsøgsprojekter, forskning, læring, inspiration og formidling skal kampagnen skabe øget interesse for og ny viden om, hvordan man kan nedbryde både fysiske og sociale barrierer, så der skabes lige muligheder for fitness for alle.
  • Målet er øget sundhed og velvære for alle – til gavn for den enkelte og til gavn for samfundet.
  • Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Bevica Fonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark og Bevæg dig for livet – Fitness udgør tilsammen partnerskabet bag kampagnen.
  • Parterne har samlet afsat op til 7 mio. kr. i anlægsstøtte til de tre projekter. Dertil kommer sparring, uddannelse og inspiration i et udviklingsforløb for de udvalgte projekter, samt et forskningsprojekt, som skal måle på effekten af de nye tiltag.
  • Sideløbende gennemfører Center for tilpasset idræt og bevægelse, SDU, en forskningsindsats, der skal dokumentere effekten af de nye tiltag. Forskningsindsatsen finansieres af Tryg Fonden. Kampagnens samlede budget er på 12,7 mio. kr.
  • BARK Rådgivning er sekretariat for partnerskabet og står for den daglige udvikling og gennemførelse af kampagnen.