Maskinhus forvandlet til Gladsaxe MultiFitness med plads til alle

Med enkle greb har Gladsaxe Kommune vist, hvordan et gammelt maskinhus kan blive til et fitnesscenter for alle – uanset funktionsevne. H.K.H Prinsesse Benedikte indvier de nye rammer den 6. juni.

I foreningen Gladsaxe Multifitness er der plads til både fitness, fællesskab og forskelligheder.

Fitness skal være for alle i Gladsaxes nye forening og fitnesscenter. I et gammelt maskinhus på Kellersvej 2 er der blevet skabt en ny ramme, der gør det muligt for mennesker med bevægelseshandicap at dyrke fitness på lige fod med alle andre. Projektet er ét blandt tre, som gennemføres som led i kampagnen ”Fitness for alle”.

Gladsaxe MultiFitness ligger i et boligområde med boliger for mennesker med psykiske og fysiske handicap. Derfor har der lokalt været et stort ønske om at skabe et inkluderende, tilgængeligt og behageligt træningsmiljø i den nye forening Gladsaxe MultiFitness, hvor alle borgere er velkomne.

For eksempel er fitnessmaskinerne udviklet, så de også kan bruges af folk, der sidder i kørestol, ligesom der er etableret handicapvenlige toiletter, tekøkken og p-pladser.

”Det er et helt unikt træningscenter, vi har fået stablet på benene her på Kellersvej. Det er måske ikke verdens største, til gengæld er det det mest rummelige. Her har vi lavet plads til både fitness, fællesskab og forskelligheder. Vi håber rigtig mange vil slå vejen forbi og melde sig ind i vores forening, så vi kan videreudvikle og bruge stedet sammen. Alle er velkomne i Gladsaxe MultiFitness – uanset hvem du er,” siger Jakob Volther, formand for foreningen Gladsaxe MultiFitness.

Inkluderende fællesskaber

Også Gladsaxes borgmester roser initiativtagerne bag projektet.

”I Gladsaxe ønsker vi at skabe inkluderende fællesskaber med plads til alle. For mennesker trives nu engang bedst i fællesskab med andre. Det nye multifitnesscenter er et godt eksempel på, hvordan vi både skaber nye muligheder lokalt for fysisk udfoldelse og får skabt et fælles udgangspunkt for naboer i lokalområdet, som inviteres inden for til at mødes og dyrke motion sammen med borgere med fysiske og psykiske handicaps i en slags omvendt integration, siger Gladsaxe kommunes borgmester Trine Græse.

Idrætsfaciliteter for mennesker med handicap

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem foreningen Gladsaxe MultiFitness og Gladsaxe Kommune som en del af kampagnen ”Fitness for alle”, der drives i et partnerskab bestående af Bevica Fonden, Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark og Bevæg dig for livet – Fitness.

”Det kræver særlig omtanke, når vi indretter idrætsfaciliteter, der skal danne ramme for aktive fællesskaber for medlemmer med handicap. Den gode velkomst giver os lyst til at yde en ekstra indsats, holde fast i en aktiv livsstil og dyrke fællesskabet,” siger Charlotte Bach Thomassen, landsformand for DGI, på vegne af partnerskabet bag ’Fitness for alle’. Og hun fortsætter:

”Alt for mange fitnesscentre er indrettet på en måde, som gør det svært at komme indenfor og få sved på panden, hvis man for eksempel sidder i kørestol. Det har vi i partnerskabet ønsket at ændre på med Fitness for alle og heldigvis har blandt andet Gladsaxe Kommune set det samme behov.” 

Gladsaxe MultiFitness bliver indviet den 6. juni 2021 kl. 11 af H.K.H Prinsesse Benedikte. På grund af COVID-19 bliver første del af indvielsen med H.K.H. Prinsesse Benedikte for en mindre kreds af indbudte gæster. Kl. 13 åbnes der op for offentligheden.

Om Fitness for alle

  • ’Fitness for alle’ skal skabe innovative og nytænkende tiltag, som gør fitness tilgængelig for mennesker med bevægelseshandicap. 
  • Bag Fitness for alle står Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Bevica Fonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark og Bevæg dig for livet – Fitness.
  • Parterne har afsat op til 7 mio. kr. i anlægsstøtte til tre projekter. 
  • Center for tilpasset idræt og bevægelse, SDU, gennemfører en forskningsindsats, der skal dokumentere effekten af de nye tiltag. Forskningsindsatsen finansieres af Tryg Fonden.
  • Kampagnens samlede budget er på 12,7 mio. kr.
  • BARK Rådgivning er sekretariat for partnerskabet.