”Vi har armene oppe over hovedet”

Efter tre års kamp får det foreningsbaserede fitnesscenter FK Fitness nu endelig økonomisk støtte fra Silkeborg Kommune. DGI har fulgt sagen med stor forundring.

Merete Fenger har kæmpet i over tre år for at få Silkeborg Kommune til at støtte FK Fitness. Nu er det endelig lykkedes.

”Vi har armene oppe over hovedet, og vi er meget lettede. Men jeg forstår simpelthen ikke, at det skulle tage over tre år, før vi kunne få støtte fra kommunen.”

Sådan lyder det fra Merete Fenger, der er instruktør i FK Fitness i Kragelund ved Silkeborg. I over tre år har hun brugt talrige frivillige timer på at kæmpe med Silkeborg Kommune. Nu har et flertal i byrådet endelig sagt ja til at bevilge de 400.000 kroner, som foreningen søgte om tilbage i 2018.

”Det er rigtig dejligt at vide, at pengene nu er på vej. Jeg regner med, de blandt andet skal bruges til uddannelse og flere maskiner til gavn for medlemmerne. Heldigvis har vi hele tiden haft god opbakning i lokalområdet. Folk har støttet FK Fitness ved at blive medlemmer, og vi har helt sikkert fået fat i folk, der ellers ikke ville være blevet aktive,” siger Merete Fenger.

DGI har fulgt sagen med forundring

DGI har løbende fulgt sagen i Silkeborg Kommune, hvor også Funder GF Fitness har ventet i årevis på et svar på en ansøgning om støtte til et nyt foreningsfitnesscenter.

”Vi har fulgt sagen med stor interesse, men også med forundring. Det er vores klare holdning, at foreningsbaserede fitnesscentre kan og bør støttes af kommunerne. Fitness er en foreningsaktivitet på samme måde som basketball eller gymnastik eller andre aktiviteter i en idrætsforening, og derfor er vi meget forundrede over, at det har taget Silkeborg Kommune så mange år at afslutte sagen,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

Læs artiklen fra DGI's magasin Udspil om sagerne fra Silkeborg Kommune i 2020

Først ventede de på Ankestyrelsen

Da FK Fitness søgte om kommunalt tilskud i 2018 havde de næppe fantasi til at forestille sig, at tilskuddet først ville blive udbetalt i 2021. Men Silkeborg Kommune henviste til en sag, hvor Ankestyrelsen skulle tage stilling til, om Faaborg-Midtfyn Kommunes støtte til foreningsfitness var lovlig.

Og selvom Merete Fenger rykkede Silkeborg Kommune talrige gange for et svar, så var der ikke andet at gøre, end at vente. Heller ikke selvom DGI’s jurist, Steen F. Andersen slog fast, at det ikke var rimeligt at Silkeborg afviste at støtte med henvisning til sagen i Ankestyrelsen. For gældende ret er, som den er, uanset om der er en sag i Ankestyrelsen.

Det tog næsten tre år, før Ankestyrelsen i februar 2021 afgjorde sagen og slog fast, at Faaborg-Midtfyn Kommune ikke havde gjort noget forkert ved at støtte foreningsfitness. Det er inden for lovens rammer, når en kommune støtter foreninger og almennyttige selvejende institutioner, der tilbyder fitnessaktiviteter i overensstemmelse med folkeoplysningsloven. 

Læs om afgørelsen fra Ankestyrelsen

Så ventede de på politikerne i Silkeborg

Silkeborg Kommune havde tilkendegivet, at når der var en afgørelse fra Ankestyrelsen, så ville det være en formsag at godkende ansøgningen fra FK Fitness. Men næ nej. Sagen blev sendt frem og tilbage mellem udvalg og byråd. Men 26. april, efter 45 minutters politisk debat og stor forvirring stemte et flertal i byrådet ja til FK Fitness’ ansøgning om 400.000 kroner.

Merete Fenger fulgte byrådsmødet virtuelt:

”Andre ansøgninger, der mindede om vores, blev klaret på få minutter, men vores sag tog næsten tre kvarter. Det er en gåde for mig og får mig til at tænke, om der er en generel modstand mod foreningsfitness. Nogle politikere var bekymrede for, om sagen ville danne præcedens. Det er jeg uforstående over for. For det handler jo om at inspirere hinanden – og det vil være godt, at flere foreninger gør som os og giver mulighed for at være aktiv,” siger Merete Fenger.

Nu skal de fejre det

FK Fitness kunne byde medlemmerne velkommen i 2018, selvom kommunen ikke gav økonomisk støtte, takket være en række lån. Men kampen med kommunen har fyldt.

”Det er et lille lokalsamfund, hvor vi kender hinanden, og når vi har mødtes, så har vi talt om, hvor dejligt det er, at sagen nu er afsluttet. Når vi snart har generalforsamling, så skal vi fejre det – vi skal nok få lavet en fest,” siger Merete Fenger.

Hun fremhæver, at hun undervejs har fået god hjælp fra DGI.

”Jeg haft kontakt med DGI’s jurist og DGI Midtjylland, og det har været er en stor hjælp i forhold til at afklare og opklare ting, man er i tvivl om. Og så har jeg fået opbakning til at fortsætte og holde dampen oppe, hvilket også har været vigtigt,” siger Merete Fenger.