Webinarrække - Go begreberne

Hvornår
4. apr 2024 kl. 19:30 til 20:30
Hvor
Online, Danmark
Hvem
Udøvere

Nummer
2024 21 39 4024

DGI Floorball udbyder en helt ny webinarrække til foreninger, der gerne vil have viden og redskaber til at favne medlemmer i alderen 6-13 år, bedst muligt.

Meget trænermateriale er centreret omkring øvelser og teknik, og har derfor i mindre grad fokus på de områder, der ligger til grunde for, at alle kan deltage på lige fod. Det indebærer f.eks. områder som kropslig dannelse og udvikling, motivation, relationer, forældreinddragelse og sårbarhed.

DGI Floorball har derfor udviklet en webinarrække, der har fokus på de bløde værdier, som skal give foreninger et bedre fundament til at favne alle, og sikre at de kommer igen.

Webinarrækken består af seks webinarer, der afholdes løbende gennem hele 2024. De tre første webinarer finder sted i løbet af efteråret i februar, marts og april, mens de sidste tre webinarer er fordelt ud over efteråret i september, oktober og november.

Webinarerne afholdes altid i starten af måneden på hverdage mellem kl. 19:30-20:30.

Der er både mulighed for at købe enkelte webinarer, eller hele webinarrækken med mængderabat.

De seks webinarer består af følgende:

Kropslig dannelse (05.02.24)
Kropslig dannelse er lyst, mod og færdigheder til at deltage i idræt, leg og bevægelse, og er derfor altafgørende for børns lyst til at starte til idræt og blive i foreningen. Webinaret handler om, hvordan voksne og trænere i foreningen skaber rammerne for et motiverende idrætsmiljø, hvor børn kan lykkes, samtidigt med at de får lyst, mod og færdigheder til at blive.

Motorisk udvikling (06.03.24)
33% af børn, der starter i skole, har udfordringer med motorikken. Børn med motoriske vanskeligheder har sværere ved at deltage i leg og bevægelse, lære idrætsfærdigheder, deltage i læringssituationer og er oftere uden for fællesskaberne. webinaret giver viden om motorisk udvikling, grundfærdigheder, redskaber til at tilpasse legen, så alle oplever bevægelsesglæde og hjælp til at integrere børn og unge i fællesskabet.

Go begreberne (04.04.24)
Børn og unge motiveres ikke af det samme. Under webinaret stilles der skarpt på børn og unges motivationsfaktorer, og sammenstiller dette med de individuelle mål og træningsmiljøer i jeres forening. I vil blive klogere på jer selv og jeres udøvere, og får værktøjer til at optimere det motiverende idrætsmiljø, der skal sikre, at børn og unge har lyst til at blive i foreningsfællesskabet.

Rollemodel og relationskompetence (02.09.24)
Den positive relation mellem børn, unge og deres træner afhænger af om børnene kan mærke, at den voksne vil dem det bedste. Trænerens relationskompetence har stor betydning for børnenes trivsel, læring og deres lyst til at komme igen. På kurset skærper vi det I allerede gør, og sætter retning på jeres pædagogiske trænerpraksis, for at styrke børnenes trivsel nu og på sigt.

Frivillighed og forældreinddragelse (01.10.24)
Frivillighed er kernen i det danske foreningsliv, men er samtidigt en svær opgave for mange foreninger. Ifølge undersøgelser fra Epinion, og nyere studier af Søren Østergaard (CUR), er interessen der, men vejen ind skal tydeliggøres endnu mere. Workshoppen kigger på typiske barriere og oversete muligheder, og arbejder med at give værktøjer, og en plan for jeres videre arbejde med rekruttering af forældre og frivillige.

Sårbare børn (04.11.24)
Vi fungerer bedst, når vi kender rammerne, reglerne og ved hvad der forventes af os. Sådan er det også med børn. De fleste gør deres bedste for at lykkes, men kan have brug for en hjælpende hånd og tydelig struktur. Webinaret giver indblik i børn med sårbarheder, deres adfærd og behov. Derudover bliver der arbejdet med viden og værktøjer til konflik-nedtrapning, anerkendelse, og at arbejde med et foreningsliv, der inkluderer alle børn.

Har du spørgsmål til webinarrækken og dens indhold, så tag endelig kontakt til DGI Floorballs landskonsulent, Jonas Bo Madsen på tlf. 2380 6413 eller mail jonas.bo.madsen@dgi.dk

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer