Voksne må stadig kun spille floorball udendørs

Er man op til og med 17 år eller over 70 år må man gerne spille floorball indenfor. Men de 18-69-årige må desværre stadig vente på at komme ind - sandsynligvis til den 21. maj.
(Artiklen er senest opdateret den 6. maj 2021).

De yngste og de ældste må p.t. gerne spille floorball indenfor, men er man mellem 18-69 år, må man ikke. Til gengæld må alle stadig gerne spille floorball udenfor. 

Indenfor er forsamlingsloftet på 25 personer, mens man udenfor må være 75. Tallet er inkl. eventuelle trænere og tilskuere. Der skal dog altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn, og vedkommende tæller naturligvis med i det samlede antal.

(Det forventes, at forsamlingsloftet hæves til hhv. 50 (indendørs) og 100 personer (udendørs) den 21. maj.)

Professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner.

Tjek af coronapas

Alle spillere på 18 år eller derover skal vise et gyldigt coronapas for at kunne deltage i indendørs floorball. Kan man ikke det, kan man ikke deltage i aktiviteten.

I praksis vil det ofte være den enkelte træner eller et bestyrelsesmedlem, der tjekker, at deltagerne har et gyldigt coronapas ved holdtræning. Det vil være foreningen, der er ansvarlig og kan få en bøde, hvis man giver adgang til træning indendørs uden fremvisning af coronapas.

Undtagelsesvist er der ikke krav om, at voksne trænere på børne- og ungdomshold selv skal kunne fremvise et gyldigt coronapas, men DGI Floorball anbefaler, at bestyrelsen selv stiller dette krav af sikkerhedsmæssige årsager.

Vedr. udendørs floorball

Man må naturligvis stadig gerne afvikle udendørs floorball-træning, hvis der er tilladt adgang til faciliteter (her kan der være forskelle fra kommune til kommune). Det betragtes også som udendørs, hvis idrætsaktiviteten foregår under en overdækning uden ”vægge”, f.eks. under en pavillon, et telt uden sider eller lignende former for overdækning. Det vil også fortsat betragtes som udendørs, hvis 3 af 4 sider i et telt f.eks. er taget af.

Alle aldersgrupper må - uden krav om coronapas - spille udendørs floorball, hvis man er max 75 personer samlet. Både børn og voksne må mødes til udendørs træning eller kamp. Trænere, dommere og tilskuere skal tælles med i de 75 personer.