Floorball i gang igen

Det er nu igen – med visse forbehold – blevet muligt at spille floorball, både udendørs og indendørs.

”Bevæg dig for livet – Floorball” har kigget på DGI og DIF’s opdaterede retningslinjer (pr. 8. juli 2020) og forsøger her at skabe klarhed over begrænsninger og muligheder.

StreetFloorball på DGI's Landsstævne i Aalborg 2017. Foto: Søren Malmose/DGI

Forudsætninger for de opdaterede retningslinjer

Man må igen spille både uden- og indendørs floorball, ligesom floorball-kampe i et vist omfang igen er tilladte.

Det er vigtigt at understrege, at de opdaterede retningslinjer for floorball forudsætter, at man følger sundhedsmyndighederne og politiets anvisninger generelt. Det væsentligste er, at man maximalt må samles 100 personer til træning eller kamp, og at spillere og trænere skal blive hjemme, hvis de er i risikogruppen eller har symptomer, der giver mistanke om, at de er smittet med COVID-19.

Retningslinjerne forudsætter også, at man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedrørende hygiejne. Det er fortsat et fælles ansvar at sikre, at spredningen af coronasmitte kan holdes under kontrol, så samfundet gradvist kan vende tilbage til en tilstand, der minder mere og mere om hverdagen fra før Danmark blev lukket ned.

Såfremt der er faciliteter til rådighed, og rammerne overholdes, gælder følgende retningslinjer for floorball pr. 8. juli:

Baner, træningsarealer og øvrige faciliteter

 • Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner, så længe forsamlingstætheden ikke kommer under 4 m2 pr. person.
 • Ved flere zoner skal arealerne være tydeligt markeret med f.eks. kegler, og der skal være minimum to meters afstand mellem evt. flere baner eller afmærkede træningsområder.
 • Hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe, skal der altid være vådservietter eller håndsprit tilgængeligt.
 • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes så kødannelse kan undgås.
 • Klubhuse og lignende kan holdes åbne med særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet (ofte kommunen), som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og eventuelt nærmere retningslinjer herfor. 

Stave, bolde og andet udstyr

 • Det anbefales, at der så vidt muligt benyttes personlige stave, briller og målmandsudstyr, herunder hjelme. Deling af rekvisitter skal begrænses mest muligt og skal rengøres eller afsprittes grundigt mellem hvert skifte for at minimere smitterisikoen.
 • Der må bruges fælles bolde. Bolde og øvrige kontaktpunkter som mål og kegler skal rengøres ofte og som minimum afsprittes før og efter en træningssession eller kamp, samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.

 Spillere, trænere og øvelser

 • Spillere og trænere skal holde sig hjemme, hvis man tilhører en af de særlige risikogrupper eller har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed. Opstår der under træningen symptomer – selv i mild grad – skal man straks gå hjem.
 • Der må maksimalt være 100 deltagere, inkl. trænere og forældre pr. bane eller træningsareal.
 • Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe på over 100 personer.
 • Der skal være en træner til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Deltagerne skal straks ved ankomst placere sig i den gruppe, som de deltager i under træningen/kampen, ligesom hverken trænere eller spillere må skifte mellem forskellige grupper under træningen/kampen.
 • Udgangspunktet er stadig, at der skal holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sporadisk kropskontakt er tilladt, men vi anbefaler, at man holder omfanget af især ansigt-til-ansigt-kontakt på et minimum.
 • Der må nu arrangeres kampe, turneringer og stævner under forudsætning af, at de generelle sundhedsmæssige anbefalinger overholdes, herunder, at forsamlingsforbuddet på 100 deltagere i alt overholdes.
 • Der må også arrangeres sociale sammenkomster i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men kun inden for de grupper, der også har trænet/spillet sammen. Derudover skal afstandskravet (på 1 meter ved ikke-idrætslige aktiviteter) stadig efterleves. 

Særlige retningslinjer for ferieskoler og camps

 • Ferieskoler og camps for børn og unge op til 25 år må gerne afvikles med op til 500 personer i alt inkl. ledere og trænere.
 • Forsamlingsforbuddet bør så vidt muligt overholdes i den konkrete afvikling og tilrettelæggelsen af de konkrete floorball-aktiviteter indrettes i henhold til gældende retningslinjer for den indendørs og udendørs idræt. Herunder inddeling af deltagerne i faste grupper af max 100 deltagere med et fast antal ledere/trænere pr. gruppe. Ligeledes bør der være tydelig opdeling af faciliteter og særligt fokus på rengøring, desinficering og ansigts- og håndhygiejne. 
 • Der må gerne gives adgang til omklædning, bad og toiletter, så længe at afstandskravet om 1 m. overholdes, og at der er minimum 4 m2 pr. person.
 • Der skal være afstandsafmærkninger på gulvene de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Der må gerne arrangeres overnatning for deltagerne på ferieskoler og camps.
 • Hvis der arrangeres overnatning, bør deltagerne inddeles i faste grupper af 8 ekskl. ledere. Deltagerne bør så vidt muligt blive i de faste grupper under såvel floorball-aktiviteter, spisning og ved overnatning.
 • Senge/madrasser skal placeres min. 1 meter fra hinanden. Udluftning af lokalerne/lokalet, hvor gruppen overnatter, bør ske flere gange dagligt. Kontaktflader bør dagligt rengøres med vand og sæbe.
 • Deltagerne spiser i de faste grupper, de er inddelt i, og der skal være særlig fokus på afspritning af borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes skal det sikres, at alle vasker hænder før og efter spisning.
 • Anvendelse af cafeteria/kantine og toiletter følger i øvrigt retningslinjer for restaurationsbranchen.
 • Der skal på det enkelte idrætsanlæg være tydelig adskillelse mellem træningsanlæg og cafeteria/kantine.