Floorball igen – men kun udendørs

Det er nu blevet muligt i begrænset omfang at dyrke kontaktsport udendørs, så hvis man virkelig savner at spille floorball, er det ikke længere helt umuligt.

”Bevæg dig for livet – Floorball” har kigget på DGI og DIF’s retningslinjer for udendørs idræt og forsøger her at skabe klarhed over begrænsninger og muligheder.

StreetFloorball på DGI's Landsstævne i Aalborg 2017. Foto: Søren Malmose/DGI

Forudsætninger for de opdaterede retningslinjer

De nye retningslinjer er endnu et skridt i retningen mod regulær floorballtræning, men der er stadig et stykke vej, først og fremmest fordi man stadig ikke må spille indendørs (det forventes dog at blive tilladt i en eller anden grad i fase 3 med start d. 8. juni).

Det er vigtigt at understrege, at de opdaterede retningslinjer for floorball forudsætter, at man følger sundhedsmyndighederne og politiets anvisninger generelt. Det væsentligste er, at der fortsat maximalt må samles 10 personer til træning pr. udendørs bane, og at spillere og trænere skal blive hjemme, hvis de er i risikogruppen eller har symptomer, der giver mistanke om, at de er smittet med COVID-19.

Retningslinjerne forudsætter også, at man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedrørende hygiejne. Det er fortsat et fælles ansvar at sikre, at spredningen af coronasmitte kan holdes under kontrol, så samfundet gradvist kan vende tilbage til en tilstand, der minder mere og mere om hverdagen fra før Danmark blev lukket ned. Adfærden i den kommende tid er også afgørende for, hvornår indendørs floorball kan starte op.

Såfremt der er faciliteter til rådighed, og rammerne overholdes, gælder følgende retningslinjer for udendørs floorball pr. 15. maj:

Baner og træningsarealer

 • Træningsarealet skal så vidt muligt ikke være væsentligt mindre end en normal MotionsFloorball-bane på 20x10 meter.
 • Arealet skal være tydeligt markeret med f.eks. kridt eller kegler, og der skal være minimum to meters afstand mellem evt. flere baner eller afmærkede træningsområder.
 • Hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe, skal der altid være vådservietter eller håndsprit tilgængeligt.
 • Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning og brug af træningsarealet.

Stave, bolde og andet udstyr

 • Det anbefales, at der så vidt muligt benyttes personlige stave, briller og målmandsudstyr, herunder hjelme. Deling af rekvisitter skal begrænses mest muligt og skal rengøres eller afsprittes grundigt mellem hvert skifte for at minimere smitterisikoen.
 • Der må bruges fælles bolde i træningen. Bolde og øvrige kontaktpunkter som mål og kegler skal rengøres ofte og som minimum afsprittes før og efter en træningssession, samt så hyppigt som muligt under træningen.

Spillere, trænere og øvelser

 • Spillere og trænere skal holde sig hjemme, hvis man tilhører en af de særlige risikogrupper eller har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed. Opstår der under træningen symptomer – selv i mild grad – skal man straks gå hjem.
 • Der må maksimalt være 10 deltagere, inkl. trænere og forældre pr. bane.
 • Der skal være en træner til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Deltagerne skal straks ved ankomst til træningsarealet placere sig i den gruppe, som de deltager i under træningen, ligesom hverken trænere eller spillere må skifte mellem forskellige grupper under træningen.
 • Udgangspunktet for fysisk træning er stadig, at der skal holdes to meters afstand i træningsrelaterede aktiviteter. Sporadisk kropskontakt er blevet tilladt, men vi anbefaler, at man holder omfanget af øvelser med gentagen krops- og ansigt-til-ansigt-kontakt på et minimum.
 • Der må, med henvisning til ovenstående, laves spilrelateret træning i begrænset omfang, hvor der spilles på et eller to mål, så længe deltagerne er inden for samme træningsgruppe af 10 personer, der træner sammen.
 • Der må under ingen omstændigheder arrangeres kampe på tværs af træningsgrupper og hold. Ligesom der ikke må arrangeres turneringer, stævner og lignende på tværs af foreninger eller i egen forening.
 • Der bør ikke arrangeres sociale sammenkomster i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, og efter endt aktivitet skal alle forlade træningsarealet uden at samles.