TMG Floorball skyder frem i ekspresfart

MotionsFloorball kom i sommeren 2018 til Testrup Mårslet Gymnastikforening (TMG), da to ildsjæle med interesse for sporten dannede TMG Floorball. I dag er foreningen i rivende udvikling, og det er tydeligt, at motionsfloorball har været et savnet motionstilbud i lokalområdet.

Testrup Mårslet Gymnastikforening er en flerstrenget idrætsforening, som bl.a. har gymnastik, badminton og fodbold som en del af deres tilbud til idrætsudøvere i Mårslet og omegn. På trods af et bredt udbud af forskellige idrætsgrene, så hovedforeningen straks potentialet i floorball, da Henrik Brandt Schau og hans nabo tog kontakt til foreningen med et ønske om at danne TMG Floorball.

Hurtigt fik de to ildsjæle tildelt nogle haltider i den nye Multihal, men inden længe blev hallen ramt af en større vandskade, som tvang initiativtagerne til at tænke kreativt. Heldigvis er motionsfloorball en sport, som kan spilles i alle haller, så da TMG Floorball alternativt blev tilbudt tid i Mårslet skoles gamle gymnastiksal, takkede de hurtigt ja, og selvom foreningen ikke en gang har eksisteret i et år endnu, så har succesen været overvældende. Således har TMG Floorball i dag 30 betalende medlemmer, samt en facebookside, hvor flere har tilkendegivet, at de også snart vil starte til floorball.

Henrik Brandt Schau fortæller, at der generelt tegnes et billede af, at motionsfloorball har været en mangelvare i den lille østjyske by tæt på Aarhus: De fleste medlemmer af TMG Floorball er reelt nye medlemmer i TMG-regi, da de ikke tidligere har haft tilknytning til andre aktiviteter under hovedforeningen. Så tilbuddet om motionsfloorball har indfriet et reelt behov for en motionsform, som alle uanset alder og baggrund kan få glæde af.

Startpakken gjorde det nemt at starte op

Et vigtigt element i opstarten var den startpakke, som nye foreninger kan købe for at komme godt i gang. Udover forskelligt floorballudstyr indeholder startpakken blandt andet også rådgivning fra en lokal Bevæg dig for livet-konsulent, og netop denne kombination viste sig at være til stor fordel for TMG Floorball, forklarer Henrik:

Muligheden for indkøb af en startpakke med floorballudstyr var af stor betydning og spot on i vores proces med hurtigt at kunne lave fundamentet for vores opstart af en helt ny forening. Prisen for startpakken var så attraktiv, at hovedforeningen intet problem havde med at godkende etableringen af vores forening og vores budgetforudsætninger.

Dialogen med Thomas Grasbakken [konsulent fra DGI Østjylland, red.] har været rigtig positiv og givende i vores startfase. Jeg opdagede hvor stor udbredelsen af motionsfloorball er, og hvor mange ressourcer, der fra DGI og Floorball Danmark lægges i at udbrede denne motionsform under ”Bevæg dig for livet”, fortæller Henrik.

TMG fortsætter med at styrke foreningen

På grund af det gode samarbejde med BDFL-konsulenten har TMG Floorball da også allerede nu planer om at trække meget mere på konsulentens sparring i forbindelse med fremtidige projekter. Og dem er der mange af.

Med haltider i den nu restaurerede Mårslet Multihal og med engagerede folk omkring sig, har TMG Floorball nemlig skabt et grundlag for at udvide med endnu flere hold. Derfor har de også undersøgt, hvilke andre tilbud i Bevæg dig for livet, de kan trække på, og her så foreningen hurtigt fordelene ved at indgå en Gazelleaftale, som netop kan hjælpe med at forløse potentialet for at få endnu mere floorball til Mårslet.

Indholdet og formålet med Gazelleaftalen passer præcist til det sted, hvor vi ser TMG Floorball, forklarer Henrik: Vi er en forholdsvis nystartet forening, som heldigvis er kommet godt fra start og vores motivation for at indgå aftalen var, at vi ser et godt understøttet potentiale i Mårslet for at øge medlemsvæksten.

I dag er der nedsat en initiativgruppe i TMG Floorball, som har fokus på at etablere børne- og ungdomshold for dem, som ikke lige efterspørger fodbold, håndbold og lignende. Derudover arbejdes der på at etablere et herrehold for motionister på 45-60 år, simpelthen fordi foreningen oplever et reelt ønske om det i lokalmiljøet, samtidig med at damespillerne ønsker at udbygge deres hold med flere medlemmer.

TMG Floorball er med andre ord i fuld gang med at udbrede floorball, og de er nået langt på kort tid. Og her er det tydeligt, at kombinationen af ildsjæle, startpakke og konsulentbistand har været en afgørende faktor.

MotionsFloorball er for alle

TMG Floorball er langt fra det eneste sted, hvorfra vi hører historier om, at MotionsFloorball er en populær idræt, men hvad er det, der ifølge Henrik gør den så attraktiv?

Den kræver ingen særlige forudsætninger eller talenter hos den enkelte udøver. Grundreglerne for spillet er så simple, at alle kan være med uanset niveau og teknisk snilde, og spilformen ved MotionsFloorball gør, at det fælles sociale element er tilstede, forklarer Henrik og afrunder: 

Hos os bliver der aldrig snakket arbejde, kigget på social status eller baggrund. Du kommer og bliver inddraget, som du er!

Vil du også starte floorball op?

Så gør som Henrik fra TMG Floorball og kontakt din lokale BDFL-floorballkonsulent. Konsulenterne står altid parate med kompetente råd og vejledning til, hvordan du kan få floorball i dit nærmiljø.

Find din lokale BDFL-konsulent her: BDFL-konsulenternes kontaktinformationer

Er du interesseret i at vide mere om den startpakke, som blev startskuddet for TMG Floorballs succes? Så læs vores startpakkefolder, som du finder her: Startpakkefolder.