Den nye sæson kan starte næsten uden restriktioner

Mundbindene er væk, forsamlingsloftet er udvidet og kun stikprøver af corona-pas ved indendørs floorball er nu tilbage
(Artiklen er senest opdateret den 12. juli 2021).

Alle må nu igen spille floorball - både indenfor og udenfor. 

Genåbningen er efterhånden nået så langt, at alt næsten er som det var før pandemien: Indenfor er forsamlingsloftet på 250 personer, og således ikke noget problem i forhold til almindelig floorball-træning. Det lille forsamlingsloft forventes ophævet helt pr. 1. august 2021.

Der er til udgangen af juli 2021 et indendørs arealkrav om 4 m2 pr. deltager. Fra den 1. august 2021 ændres dette krav til kun 2 m2 pr. person.

Udenfor må man være 500 personer samlet - inkl. eventuelle trænere og tilskuere. Der skal dog altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn, og vedkommende tæller naturligvis med i det samlede antal.

Der er ikke krav om mundbind i forbindelse med foreningsaktiviteter.

Tjek af coronapas

Alle spillere på 16 år eller derover skal kunne vise et gyldigt coronapas for at kunne deltage i indendørs floorball. Kan man ikke dette, må man ikke deltage i træningen. 

Der stilles dog ikke krav om, at foreninger skal tjekke coronapas inden alle træninger, men kun én daglig stikprøvekontrol pr. facilitet.

Personer, der af individuelle årsager er fritaget for coronapas, skal godtgøre dette ved forevisning af dokumentation udstedt af en kommunes borgerservice. 

I praksis vil det ofte være den enkelte træner, holdleder eller et bestyrelsesmedlem, der tjekker, at deltagerne har et gyldigt coronapas ved holdtræning, men det vil være foreningen, der er ansvarlig og kan få en bøde, hvis man giver adgang til træning indendørs uden fremvisning af coronapas. 

Undtagelsesvist er der ikke krav om, at voksne trænere på børne- og ungdomshold selv skal kunne fremvise et gyldigt coronapas, men DGI Floorball anbefaler, at bestyrelsen selv stiller dette krav af sikkerhedsmæssige årsager.

Udendørs er der ikke noget krav om coronapas, og indendørs forventes det, at kravet bliver ophævet den 1. august 2021.

Vedr. udendørs floorball

Man må naturligvis stadig gerne afvikle udendørs floorball-træning, hvis der er tilladt adgang til faciliteter (her kan der være forskelle fra kommune til kommune). Det betragtes også som udendørs, hvis idrætsaktiviteten foregår under en overdækning uden ”vægge”, f.eks. under en pavillon, et telt uden sider eller lignende former for overdækning. Det vil også fortsat betragtes som udendørs, hvis 3 af 4 sider i et telt f.eks. er taget af.

Alle aldersgrupper må - uden krav om coronapas - spille udendørs floorball, hvis man er max 500 personer samlet. Både børn og voksne må mødes til udendørs træning eller kamp. Trænere, dommere og tilskuere skal tælles med i de 500 personer.