3- og 5-mands Statuettestævne i Kirke Hyllinge

Hvornår
20. jun 2020 kl. 08:00 til 08:00
Hvor
Kirke Hyllinge Stadion, Stationsvej 14, 4070 Kirke-Hyllinge, Danmark
Hvem
Udøvere, 5 - 10 år

Nummer
2020 17 40 4018

Den sidste runde af forårets 3- og 5-mandsstævner afvikles som et statuettestævne

I år afholdes sidste runde hele tre steder. Det giver dig mulighed for at tilmelde dit hold det spillested, der ligger tættest på jer. 
Værtsklubberne vil sørge for en god stemning på banerne.

Værtsklubben stiller også kampledere til rådighed. Det betyder at man som gæstehold ikke skal tænke på at dømme kampe

Det tilstræbes, at hvert hold får mindst 4 kampe pr. runde. 
Den enkelte kamp har en varighed af 2 x 7 minutter.

Foreningerne kan fremsætte ønske om såvel afholdelse af hjemmekampe som fritagelse på bestemte spilledage. 
Tilmelding skal foretages til hvert enkelt stævne senest 14 dage før afholdelse. 
Du kan også tilmelde dit hold til alle stævner på én gang. 
Husk dog at melde fra 14 dage før, hvis du finder ud af, at holdet alligevel ikke kan deltage i en af runderne.

I tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkeligt antal hold i den enkelte række/kategori flyttes holdet til: 
1. anden kategori i aldersgruppen 
2. aldersgruppen ældre

Som træner kan du også selv vælge at tilmelde dit hold i en række ældre, hvis man skønner det giver spillerne en bedre udfordring. 
Spillere der går på samme klassetrin kan frit deltage på samme hold. Hvis det forlanges skal der stilles med dokumentation (f.eks. kopi af klasselisten fra de klasser spillerne tilhører). 
Stævneledelsen kan, ud over klassetrin, give dispensation til to navngivne spillere, som er max. et år for gamle, hvis foreningen ikke har hold i de pågældende spilleres klassetrin. En given dispensation kan tilbagekaldes, hvis resultaterne taler herfor. Det er vigtigt at trænerne gør deres bedste for at skabe jævnbyrdige kampe. 
Ansøgning om dispensation skal sendes til:
js@orebotegl.dk 
Dispensationen er først gældende ved bekræftelse og skal medbringes til kampene.

Afbud og udeblivelse: 
Afbud efter programudsendelse: 75,00 kr. 
Udeblivelse: 150,00 kr.

Holdene er endnu ikke lagt i puljer.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer