5- og 6-mands på 8-mandsmål, efterårets 3. spillerunde

Hvornår
27. sep 2020 kl. 10:00 til 14:00
Hvor
Flere steder i Midt- og Vestsjælland, Danmark
Hvem
Udøvere, 8 - 13 år, begynder, letøvede, øvede

Nummer
2020 17 40 4035

Tilmeld dit hold til de stævner, der passer dig. 
Stævnerne afvikles på fastlagte søndage hos en af de tilmeldte foreninger i den enkelte række, og udbydes med fire stævner i efteråret. 
Der udbydes rækker fra U10 til U13.

Vi inddeler alle hold i puljer efter geografi, af hensyn til transporttiden. Det er vigtigt, at børnene får en god oplevelse og møder jævnbyrdige hold. 
Derfor anvender vi resultaterne fra de enkelte stævner for at kunne placere holdene så jævnbyrdigt som muligt til de efterfølgende runder.

Værtsklubben stiller kampledere til rådighed, når deres hold har hjemmebane. Det betyder, at man som gæstehold ikke skal tænke på det. 
Det afsluttende statuettestævne afholdes som to store statuettestævner.

For alle 5- og 6-mandshold afvikles dette søndag d. 11. oktober. Spillesteder kommer senere. 
Det giver dig mulighed for at tilmelde dit hold det spillested, der ligger tættest på.

Hold dig opdateret på de nyeste anbefalinger i forhold til fodbold og Corona her: https://www.dgi.dk/fodbold/fodbold/vejledninger/opstart-efter-sundhedskrisen/generelle-vejledninger

Det tilstræbes, at hvert hold får mindst 4 kampe. 
Den enkelte kamp har en varighed af 2 x 7 minutter.

I tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkeligt antal hold i den enkelte række/kategori flyttes holdet til: 
1. anden kategori i aldersgruppen 
2. aldersgruppen ældre

Som træner kan du også selv vælge at tilmelde dit hold i en række ældre, hvis man skønner det giver spillerne en bedre udfordring. 
Spillere der går på samme klassetrin kan frit deltage på samme hold. Hvis det forlanges skal der stilles med dokumentation (f.eks. kopi af klasselisten fra de klasser spillerne tilhører). 
Stævneledelsen kan, ud over klassetrin, give dispensation til to navngivne spillere, som er max. et år for gamle, hvis foreningen ikke har hold i de pågældende spilleres klassetrin. En given dispensation kan tilbagekaldes, hvis resultaterne taler herfor. Det er vigtig at trænerne gør deres bedste for at skabe jævnbyrdige kampe. 
Ansøgning om dispensation skal sendes til: js@orebotegl.dk 
Dispensationen er først gældende ved bekræftelse og skal medbringes til kampene.

Afbud og udeblivelse: 
Afbud efter programudsendelse: 75,00 kr. 
Udeblivelse: 150,00 kr.

Holdene er endnu ikke lagt i puljer.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer