5- og 6-mands Statuettestævne - på flere lokationer

Hvornår
19. jun 2021 kl. 10:00 til 16:00
Hvor
Flere steder i Midt- og Vestsjælland, Danmark
Hvem
Udøvere, 8 - 13 år

Nummer
2021 17 40 4026

Den sidste runde af forårets 5- og 6-mandsstævner afvikles som et statuettestævne. 
 
Vi afventer og ser hvordan retningslinjerne for Covid-19 ser ud i juni, samt hvilke muligheder det det giver os for at afvikle det afsluttende stævne. Vi samler kun de hold/spillere som restriktionerne tillader.   
Alle spillere får selvfølgelig en fin statuette med hjem.

Værtsklubberne stiller også kampledere til rådighed. Det betyder at man som gæstehold ikke skal tænke på at dømme kampe.

Der vil igen i år blive udbudt følgende nye spilleformer i tillæg til de kendte:

  • 6-mands for henholdsvis U9 og U10. Der spilles på 8-mandsmål på banestørrelse ca. 35x50 meter.
  • 5-mands for henholdsvis U11 og U12. Der spilles på 8-mandsmål på banestørrelse ca. 35x50 meter.

Begge spilleformer udbydes på flere niveauer. Banen kan laves med toppe i tillæg til den eksisterende opstregning.

Det tilstræbes, at hvert hold får mindst 4 kampe pr. runde. 
Den enkelte kamp har en varighed af 2 x 7 minutter.

Foreningerne kan fremsætte ønske om såvel afholdelse af hjemmekampe som fritagelse på bestemte spilledage. 
Tilmelding skal foretages til hvert enkelt stævne senest 14 dage før afholdelse. 
Du kan også tilmelde dit hold til alle stævner på én gang. 
Husk dog at melde fra 14 dage før, hvis du finder ud af, at holdet alligevel ikke kan deltage i en af runderne.

I tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkeligt antal hold i den enkelte række/kategori flyttes holdet til: 
1. anden kategori i aldersgruppen 
2. aldersgruppen ældre

Som træner kan du også selv vælge at tilmelde dit hold i en række ældre, hvis man skønner det giver spillerne en bedre udfordring. 
Spillere der går på samme klassetrin kan frit deltage på samme hold. Hvis det forlanges skal der stilles med dokumentation (f.eks. kopi af klasselisten fra de klasser spillerne tilhører). 
Stævneledelsen kan, ud over klassetrin, give dispensation til to navngivne spillere, som er max. et år for gamle, hvis foreningen ikke har hold i de pågældende spilleres klassetrin. En given dispensation kan tilbagekaldes, hvis resultaterne taler herfor. Det er vigtigt at trænerne gør deres bedste for at skabe jævnbyrdige kampe. 
Ansøgning om dispensation skal sendes til: carsten_c_nielsen@yahoo.dk   
Dispensationen er først gældende ved bekræftelse og skal medbringes til kampene.

Afbud og udeblivelse: 
Afbud efter programudsendelse: 75,00 kr. 
Udeblivelse: 150,00 kr.

Holdene er endnu ikke lagt i puljer

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer