5- og 6-mands på 8-mandsmål, efterårets 2. spillerunde

Hvornår
19. sep 2021 kl. 10:00 til 16:00
Hvor
Flere steder i Midt- og Vestsjælland, Danmark
Hvem
Udøvere, 9 - 13 år

Nummer
2021 17 40 4041

Vi kan kun vise dig vores video-indhold, hvis du accepterer marketing-cookies. Ret dine cookie-indstillinger

Tilmeld dit hold til de stævner, der passer dig. 
Stævnerne afvikles på fastlagte søndage hos en af de tilmeldte foreninger i den enkelte række, og udbydes med fire stævner i efteråret. 
Der udbydes rækker fra U10 til U13.

Vi inddeler alle hold i puljer efter geografi, af hensyn til transporttiden. Det er vigtigt, at børnene får en god oplevelse og møder jævnbyrdige hold. 
Derfor anvender vi resultaterne fra de enkelte stævner for at kunne placere holdene så jævnbyrdigt som muligt til de efterfølgende runder. 
Værtsklubben stiller kampledere til rådighed, når deres hold har hjemmebane. Det betyder, at man som gæstehold ikke skal tænke på det.

For alle 5- og 6-mandshold afvikles dette lørdag søndag d. 16. oktober. Spillesteder kommer senere.

Nyttig information

Der vil igen i år blive udbudt følgende nye spilleformer i tillæg til de kendte:

 • 6-mands for henholdsvis U9 og U10. 
Der spilles på 8-mandsmål på banestørrelse. Længe: 45-50 meter Bredde: 27-32 meter

 
 • 5-mands for henholdsvis U11 og U12. 
Der spilles på 8-mandsmål på banestørrelse.Længe: 45-50 meter Bredde: 27-32 meter .

 
Begge spilleformer udbydes på flere niveauer. Banen kan laves med toppe i tillæg til den eksisterende opstregning.

Det tilstræbes, at hvert hold får mindst 4 kampe pr. runde. 
Den enkelte kamp har en varighed af 2 x 7 minutter.

Foreningerne kan fremsætte ønske om såvel afholdelse af hjemmekampe som fritagelse på bestemte spilledage.

Tilmelding skal foretages til hvert enkelt stævne senest 14 dage før afholdelse.

Du kan også tilmelde dit hold til alle stævner på én gang. 
Husk dog at melde fra 14 dage før, hvis du finder ud af, at holdet alligevel ikke kan deltage i en af runderne.

I tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkeligt antal hold i den enkelte række/kategori flyttes holdet til: 
1. anden kategori i aldersgruppen 
2. aldersgruppen ældre

Som træner kan du også selv vælge at tilmelde dit hold i en række ældre, hvis man skønner det giver spillerne en bedre udfordring. 
Spillere der går på samme klassetrin kan frit deltage på samme hold. Hvis det forlanges skal der stilles med dokumentation (f.eks. kopi af klasselisten fra de klasser spillerne tilhører).

Stævneledelsen kan, ud over klassetrin, give dispensation til to navngivne spillere, som er max. et år for gamle, hvis foreningen ikke har hold i de pågældende spilleres klassetrin. En given dispensation kan tilbagekaldes, hvis resultaterne taler herfor. Det er vigtigt at trænerne gør deres bedste for at skabe jævnbyrdige kampe. 
Ansøgning om dispensation skal sendes til Carsten Nielsen : carsten_c_nielsen@yahoo.dk

Dispensationen er først gældende ved bekræftelse og skal medbringes til kampene.

Afbud og udeblivelse: 
Afbud efter programudsendelse: 75,00 kr. 
Udeblivelse: 150,00 kr.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer