Idrætsforsker: 5 mod 5 har større effekt end 11 mod 11

Når motion organiseres som småspil, har det stor virkning for din fysik samt forebyggelse og behandling af sygdomme.

Der er større fastholdelse og motivation i at dyrke motion med andre i forhold til individuel hjemmetræning.

For utrænede danskere har småspil som Fodbold Fitness og motionsfloorball større fysisk og psykosocial effekt, end hvis man spiller normal fodbold eller floorball, siger forsker i sport og sundhed ved Syddansk Universitet Peter Krustrup.

Det gør en kæmpe forskel på udbyttet, om man spiller 11 mod 11 eller 5 mod 5. Småspillene indeholder både udholdenhedstræning, HIIT træning (højintens intervaltræning) og styrketræning, og blandt de fysiske effekter ses en stor stigning i kondital, forbedret hjertefunktion og et stort blodtryksfald. Et nyligt forskningsstudie viser, at der er fire gange så mange succesaktioner ved småspil.

”De seneste 15 år har vi undersøgt forskellige slags holdsport, og vi kan konstatere, at fodbold, håndbold, basketball og floorball organiseret som småspil kan bruges til at forebygge sygdomme. Med vores forskning har vi overbevist den videnskabelige verden om, at det er bedst at lave småspil,” siger Peter Krustrup.

Nedenfor giver han tre eksempler på, hvorfor småspil er effektivt.

Om forsøget:

I projektet ”Trænings- og sundhedsmæssige effekter af motionsfodbold for utrænede mænd” blev 57 utrænede mænd i alderen 20-43 år med en gennemsnitsvægt på 84 kg inddelt i fem grupper, der trænede 2-3 gange om ugen i 12 uger. De fem grupper var: fodbold udført som småspil, jogging, intervalløb, styrketræning og en kontrolgruppe, der fortsatte deres normale liv.

Efter forløbets 12 uger fik mændene testet konditionstal, fedtprocent, muskelmasse, knoglemasse og selvoplevet belastningsgrad. Alt i alt viste forsøget, at fodbold afviklet som småspil har positive effekter på alle de målte parametre, hvilket ikke var tilfældet for nogle af de andre aktiviteter.
I den forbindelse er det interessant, at fodbold også var den aktivitet, hvor deltagerne følte sig mindst belastede – de lagde ikke mærke til, at de anstrengte sig.

Læs mere i bogen "Boldspil for livet."