DGI Fodbold: Bolden ligger stadig stille

DGI Fodbold starter fortsat ikke sine egne aktiviteter op - og anbefaler, at foreningerne også lader være

Hvis foreningerne begynder med fodboldaktiviteter, opfordrer DGI til at man er fornuftig og følger myndighedernes anbefalinger.

Sundhedsmyndighederne har udsendt nye anbefalinger vedrørende udendørs idræt uden kropskontakt. I DGI opfatter vi grundlæggende fodbold, som en aktivitet med kropskontakt - og derfor åbner vi i DGI ikke op for vores fodboldaktiviteter på nuværende tidspunkt.

Helt overordnet skal det pointeres, at DGI opererer ud fra et forsigtighedsprincip i rådgivningen om, hvordan foreningerne kan igangsætte aktiviteter.

Generelt skal foreningerne derfor nøje vurdere om deres egne tiltag er forsvarlige i forhold til myndighedernes retningslinjer.

Det gælder i særdeleshed fodbold, som i udgangspunktet er en idræt med kropskontakt. Vi vil gerne være med til at værne om både frivillige, spillere og forældre ude i de mange klubber - vel vidende, at de gerne vil i gang med at spille fodbold. Derfor er DGI's anbefaling, man fortsat venter med at gå i gang med fodbolden.

Ovenstående er en foreløbig udmelding frem til og med den 10. maj 2020.​​