Fokus på initiativer med motionsfodbold virker

I giver klubbens motionsfodboldtilbud vinger ved at prioritere det i bestyrelsesarbejdet. Det er arbejdet værd, oplever de i klubberne.

Motionshold kan have stor betydning for foreningslivet i de enkelte klubber

Hvis motionsfodbolden prioriteres og dyrkes i fodboldklubben, giver det en række fordele for det lokale foreningsliv. Men det kræver fokus fra bestyrelsens side for at få det optimale ud af tiltag med motionsfodbold.

I Bytoften IF i Gladsaxe er det for eksempel besluttet, at alle klubbens afdelinger skal have en repræsentant i bestyrelsen, så alle bliver hørt og spurgt. Det giver både klubben en stor bredde og alle medlemmerne en ligeværdig rolle.

"Vi synes, at det er helt naturligt at prioritere vores motionsfodboldhold på lige fod med alle vores andre hold," siger Thomas Dreyer, der er formand og motionsfodboldansvarlig i IF Bytoften.

"Det at have motionsfodboldhold åbner op for et helt nyt socialt liv i klubben, som vi værdsætter rigtig meget. Vores Fodbold Fitnesskvinder bærer for eksempel utroligt meget af klublivet. De kan altså noget helt særligt. De er sindssygt gode til det sociale, og de lægger mange frivillige timer i klubben og har en stor andel i, at det daglige liv i klubben er så godt, som det er," fortsætter han.

Thomas Dreyer er ikke i tvivl om, at motionsfodboldholdene kan få en afgørende betydning for alle klubber, hvis bare de bliver prioriteret i bestyrelserne rundt omkring.

"Det at have motionsfodboldhold åbner op for et helt nyt socialt liv i klubben, som vi værdsætter rigtig meget.

Thomas Dreyer, formand, Bytoften IF

"Det er ærgerligt, hvis en motionsfodboldafdeling kører på sidelinjen i en klub, for så får man ikke udnyttet alle de fordele, som disse medlemmer kan give klubben. Hvis motionsfodboldholdene anerkendes på lige fod med alle andre hold, har man en helt særlig mulighed for at generere frivillige i blandt disse medlemmer og styrke klubmiljøet. I vores klub er Fodbold Fitnesskvinderne meget respekterede og er derfor en prioritet på fuld højde med alle vores andre medlemmer," forklarer Thomas Dreyer.

Bestyrelsen bakker op om fodboldfitness

I MOT G&U ved Varde tilbyder de også Fodbold Fitness. Her er Bo Andersen med i den flerstrengede forenings bestyrelse og har ansvaret for fodboldafdelingen og herunder Fodbold Fitness.

"Jeg oplever, at Fodbold Fitness er på vej frem i klubben, ikke mindst fordi vi har en meget engageret holdleder. Bestyrelsen er meget opmærksom på dette og prøver at støtte op om holdet på de måder, vi kan og har mulighed for," fortæller Bo Andersen.

"Jeg mener, at det at have et bredt udvalg af aktiviteter er en vigtig del af vores klub, og motionsfodbold er en aktivitet på lige fod med vores andre aktiviteter. Derfor er jeg som bestyrelsesansvarlig også lige opmærksom på alle vores aktiviteter og ønsker at udvikle og støtte op om dem, så godt som jeg overhovedet kan," lyder det videre fra Bo Andersen.

Kontakt din lokale Bevæg dig for livet-konsulent hvis du gerne vil vide mere om de muligheder, der er for at forankre motionsfodbolden bedre i din klub.