Køge BK har sort bælte i fodboldpigers trivsel

Med et intensivt træningsforløb til senstartere har Køge BK sparket trivslen i top hos foreningsuvante piger og samtidig lagt fundamentet for et selvværd, der rækker langt uden for kridtstregerne.

I Køge BK har de vendt idrætspyramiden på hovedet for at undgå, at senstarterne falder fra. Nu får senstarterne de bedste trænere til et intensivt træningsforløb, der hurtigt løfter pigernes tekniske niveau. På den måde falder de hurtigere til i klubben. Foto: Bo Nymann

Hvad gør man, når man som forening oplever, at senstartere mister motivationen og siver ud af klubben, fordi de ikke kan være med på niveau med deres jævnaldrende? Den udfordring oplevede Køge Boldklub jævnligt, når klubben endelig havde held til at få de lidt ældre piger til at starte til fodbold.

Løsningen på problemstillingen blev et utraditionelt træningskoncept ’Fodbold med sort bælte’, der bryder med den traditionelle tankegang om at sætte de bedste trænere på de bedste spillere. Konceptet er udtænkt af ungdomsforsker Søren Østergaard, der i flere år har været koordinator for ungdomspigefodbolden i Køge BK og HB Køge.

"Tanken er at vende idrætspyramiden på hovedet, så de, der har været her kortest tid, får de bedste trænere, underforstået trænerne med det sorte bælte. På den måde kan vi løfte pigernes tekniske niveau lynhurtigt, så de ikke falder i gennem på deres stamhold, sådan vi bedre kan holde på dem," forklarer Søren Østergaard.

Fodbold med sort bælte-konceptet blev søsat i foråret 2020, efter Søren Østergaard i flere år havde observeret, hvordan klubben havde svært ved at holde på pigerne og særligt senstarterne.

"Vi oplever mange piger komme i gang med fodbolden meget sent, og vi ser desværre ofte, at mange forlader fodboldklubberne igen efter kort tid," siger Søren Østergaard.

"Samtidig ved jeg fra min forskning, hvordan især pigerne mistrives og lider under en perfekthedskultur i skolen og på ungdomsuddannelserne. Og der mener jeg, at fodbolden kan være et frirum," uddyber han.

Teknik og pædagogik på plads

Og noget tyder på, at Køge BK har ramt plet med deres koncept. På få år er klubbens pigeafdeling vokset ganske betragteligt, endda i en corona-tid, hvor restriktionerne har gjort arbejdet med at holde på især de foreningsuvante piger svært. 

I 2019 var der 717 medlemmer i hele klubben, heraf 46 piger. I 2020 – hvor konceptet startede – var tallene 829 og 124, og med udgangen af 2021 var klubben vokset til 1.174 medlemmer, heraf 316 piger.

Køge BK 1.JPG

Efter Køge BK iværksatte deres Fodbold med sort bælte-koncept, er antallet af pigemedlemmer vokset eksplosivt. Foto: Bo Nymann.

Meget af succesen afhænger af trænerne i klubben, og ifølge Ako Jalal, der er træner i hele Køge BK’s pigeafdeling, handler det om at have trænere, der er teknisk dygtige, så pigerne let kan aflæse øvelserne, men især at de pædagogiske evner er på plads.

"Det nytter ikke, at du selv kan jonglere og lave smarte driblinger, hvis du ikke forstår, hvordan du skal håndtere pigerne. Min erfaring er, at drenge er lidt lettere at træne, fordi mange af dem har en selvtillid, som om de var verdensmestre. De går bare i gang og klør på. Med pigerne er det anderledes, de skal nurses mere og opmuntres, og du skal have forståelse for, at de måske skal have en puster på sidelinjen, fordi de har en dårlig dag," siger Ako Jalal.

"Og så er det vigtigt, at du kan lave sjov med dem og formår at skabe en stemning på holdet, så alle føler sig velkommen. Jeg oplever i hvert fald, at langt flere piger end drenge vil svare, at de ikke kommer her for at vinde, men for at være sammen med deres kammerater," siger Ako Jalal.

Køge BK 8.JPG

Træner Ako Jalal oplever, at piger i højere grad end drenge kommer til fodbold på grund af sammenholdet og det sociale frem for konkurrencen på banen. Foto: Bo Nymann.

Fodboldens transferværdi

Ifølge Søren Østergaard er målet med forløbet, at pigerne bærer værdierne fra fodboldbanen og træningen med ud i andre af ungdomslivets arenaer. Han kalder det ’fodboldens transferværdi’.

"Vi arbejder rigtig meget med mantraer som teamwork og samarbejde, og vi har en forventning om en arbejdsindsats, fordi de er på et hold med andre, der er afhængige af dem. Alle de ting fra fodboldbanen, som bevidst og ubevidst kan tages med videre i tilværelsen," siger Søren Østergaard.

Et af elementerne fra sort bælte-konceptet er, at pigerne skal selvtræne derhjemme. Den efterfølgende træning samles pigerne og viser øvelserne for hinanden, ligesom de skal sætte ord på, hvad de synes er svært, og hvordan de synes, det er gået.

Fakta: Fodbold med sort bælte

  • 1 opstartsmøde med forventningsafstemning mellem klubben og pigerne og deres forældre, da mange familier har anden etnisk baggrund end dansk og er uvante i foreningslivet.
  • 10 uger med intensive træningslektioner for pigerne med meget 1:1-trænerkontakt ud over de to ugentlig træningspas med deres stamhold.
  • 22 instruktions-videoer med hjemmeøvelser, pigerne skal træne på undervejs, og som klubben har fået lavet specifikt til formålet.

"Og så klapper vi af hinanden. Men pointen er, at vi ikke klapper af ’performance’. Det handler ikke om, hvad pigerne kan, hvor gode de er blevet, men at de tør stille sig op og vise det, de har øvet, over for de andre. Det er 1:1 i forhold til eksempelvis at turde stille sig op til tavlen i klasselokalet. Så på den måde giver vi dem noget selvværd og noget selvtillid, som de kan tage med sig videre i andre arenaer end lige fodbolden," forklarer Søren Østergaard.

Har det sjovt sammen

Og den ’transferværdi’ kan 16-årige Fabiola Ebane Eboue godt nikke genkendende til. Hun er oprindelig fra det centralafrikanske land Cameroon, men flygtede sammen med sin familie til Danmark for fem år siden. I august 2021 begyndte hun på sort bælte-forløbet, og hun er på få måneder blevet meget glad for at gå til fodbold.

Køge BK 3.JPG

Fabiola Ebane Eboue begyndte til fodbold i august 2021, og blev efterfølgende en del af klubbens fodbold med sort bælte-koncept. Foto: Bo Nymann.

Det skyldes ikke så meget, at hun er blevet bedre med bolden. Da Fabiola startede, var hun med egne ord ’god til at sparke bolden langt’. Nu har hun fået mere boldkontrol og styr på korte afleveringer og driblinger. Alligevel er det noget andet, hun fremhæver, når hun bliver spurgt, hvorfor hun bliver ved med at komme i klubben.

"Før kendte jeg ikke så mange af pigerne. Nu kender vi hinanden rigtig godt, vi griner sammen og har det sjovt. Det er rart at være i en gruppe, hvor man kan have det sjovt sammen og ikke skal tænke på så meget andet," siger hun.