Pigefodbold sætter Hareskov IF på foreningskortet

Fokus på pigefodbold giver Hareskov IF en anderledes profil end naboklubberne – og har sikret foreningen et markant medlemsløft.

Hareskov IF har med en fokuseret satsning på pigefodbold skabt et godt ry i lokalområdet, så klubben nu har flere end 30 piger på mange af klubbens hold. Foto: Bo Nymann

Godt 15 kilometer fra København ligger Hareskov IF Fodbolds klubhus og boldbaner kilet ind som en lille, lysegrøn enklave mellem parcelhuskvarterer på den ene side og Hareskoven på den anden. Her har klubben haft hjemme siden begyndelsen i august 1941.

Klubbens tre baner ligger forskudt af hinanden med nogle få hundrede meters afstand, klods op af skoven. Klubhuset ligger ved den midterste bane, Birkevang. Det er en lun mandag eftermiddag i september, og mandag er klubbens pigedag, hvor alle klubbens pigehold – fra U7 til U16 – træner.

På Birkevang træner klubbens U8-piger, godt og vel 30 piger som er fordelt i tre grupper: Nogle øver afslutninger på et lille tremandsmål, hvor en storebror agerer målmand. En anden gruppe spiller kamp mod hinanden, mens den sidste gruppe øver motorik og teknik med bolden rundt om agilitystænger, koordinationsringe og små hække.

Klubformand Jim Midjord betragter træningen med stolthed. Pigefodbolden ligger hans hjerte nær. Hans yngste datter spiller på klubbens U12-hold, som han også træner. Den ældste datter spillede også i klubben, inden talentet førte hende videre til en større klub.

"Vi gør meget ud af pigefodbolden. Det er blevet vores varemærke i lokalområdet. Vi har piger, der kommer helt fra Ballerup og Værløse. Hvis du er pige og vil spille fodbold, så spiller du hos os. Sådan er det bare," siger Jim Midjord, mens vi slentrer over Birkevang.

Men sådan har det ikke altid været. Da Jim Midjord overtog formandsposten i klubben i 2013, var klubben som sådan i fin stand. Medlemstallet lå stabilt omkring de 450, heraf var 80 piger og kvinder. Omvendt skete der ikke det store. Ideerne og gejsten var så småt tørret ud.

_MG_5482_hareskov.JPG

Hver mandag træner hele Hareskov IFs pigeafdeling sammen - på den måde kan de yngste spillere se hen og se op til klubbens ældre piger på de andre baner. Foto: Bo Nymann.

En klub blandt mængden

Siden Hareskov IF blev etableret, er hovedstaden og dets indbyggertal vokset eksplosivt. Den nordsjællandske landsby, som Jim Midjord omtaler Hareskovby, er i dag blevet et velhaverkvarter med milliondyre villaer, der over årene har omkranset klubbens baner.

Ressourcestærke beboere er en god forudsætning for en forening. Men det er svært at skille sig ud, hvis man er en del af mængden. Det gælder ikke bare for virksomheder, men også i foreningslivet. En erkendelse der også ramte Jim Midjord, da han satte sig i formandsstolen.

"Dengang var vi en fodboldklub som alle andre, og dem er der mange af i lokalområdet. Værløse ligger lige på den anden side af Hareskoven, Ballerup umiddelbart vest for os. Går du nogle kilometer længere væk finder du FC Nordsjælland i Farum og AB i Bagsværd. Så der er mange muligheder i nærområdet," siger Jim Midjord, mens han peger i de forskellige retninger.

_O1_0715_hareskov.JPG

Der er fuld fart på mandagstræningen for Hareskov IF Fodbolds pigeafdeling. Her er det U10-pigerne, der morer sig under stafetløb til træningen. Foto: Bo Nymann.

Fokus på pigefodbolden

Klubben har i flere år haft træning for piger og drenge i 4-5 års alderen. De træner sammen, øver motorik og får boldføling allerede inden skolestart. På den måde er klubben i tankerne, når forældrene skal sende børnene i et fritidstilbud.

Ofte starter 90 procent af en årgang i klubben, og det sikrer en stabil medlemstilgang. Men klubben oplevede også, at børnene langsomt sivede væk. Særligt blandt pigerne. Så da Jim Midjord overtog formandsposten, skulle der ske noget.

"Jeg var træner for min ældste datter dengang, så jeg brugte meget af min energi på pigefodbolden. Det, man personligt brænder for, er man nok tilbøjelig til at bruge kræfter på som formand. Og jeg kunne se, at det var en måde, vi kunne skille os ud i forhold til naboklubberne," forklarer Jim Midjord.

Medlemstal i Hareskov IF Fodbold

År

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

455

479

515

456

499

676

916

824

765

Herrer

375

391

394

358

379

486

650

578

527

Damer

80

88

121

98

120

190

266

246

238

Hvis vi kan give dem den følelse af sammenhold, en forståelse af foreningslivet og hvad det kræver, så er vi lykkedes

Jim Midjord, formand Hareskov IF Fodbold

Fælles træningsdage

Pigeafdelingen fik fælles træningsdage mandag og torsdag, og klubben indledte talentsamarbejde med større klubber som FC Nordsjælland, der stiller trænere til rådighed om torsdagen, når der er tekniktræning på programmet. I samarbejde med FC Nordsjælland arrangerer klubben også 'tag din veninde med'-dag på Superligaklubbens stadion.

Langsomt begyndte klubben at rekruttere flere piger, også ved at bruge netværket hos trænere og forældre. Og nye spillere tog endnu flere med sig. Sneboldeffekten var i gang. Mens der i 2012 var 80 piger/damer i klubben, var tallet vokset til 238 i 2020. Det samlede medlemstal er gået fra 455 til 765 i samme periode.

"Pludselig havde vi nogle store hold på flere årgange, både på pige- og drengesiden. Det har en selvforstærkende effekt. Det gør, at holdene ikke er så sårbare, hvis én flytter eller stopper, og det højner kvaliteten i træningen og på holdene. Og når de yngre træner ved siden af de ældre, så har de altid nogen at se op til og lære af. Det giver et enormt stærkt fællesskab og sammenhold i klubben, både blandt spillere, trænere og forældre," mener Jim Midjord.

_O1_1284_hareskov-Jim Midjord.JPG

En glad formand: Da Jim Midjord overtog formandsposten i klubben i 2013, lå medlemstallet i klubben stabilt omkring de 450, heraf 80 piger og kvinder. I 2020 var tallet 765, heraf 238 piger og kvinder. 

Vigtigt med forbilleder

I flere år var klubben presset på træningstider med kun tre baner. I 2019 fik klubben en kunstgræsbane med mulighed for at sprede træningstimerne mere ud, så der er plads til flere hold. På kunstgræsbanen kan klubbens U9-, U10- og U11-piger træne samtidig. Trine Nygaard Hamann er træner for sin datter og hendes U9-holdkammerater. Det har hun været i tre år.

"Jeg spillede selv fodbold som barn, og det fællesskab og den glæde ville jeg gerne give videre til mine børn. Min søn spillede allerede i klubben, og da min datters hold pludselig manglede en træner, meldte jeg mig. Ungdomsarbejdet er båret af forældrekræfter, og det kræver, at nogen træder til," siger hun.

Trine Nygaard Hamann har i løbet af sine tre år som træner også set klubbens pigeafdeling vokse og udvikle sig. Hun fremhæver den fælles mandagstræning, som et bærende element i udviklingen.

"Det er så fedt og motiverende med vores mandagstræning. På den måde har pigerne altid nogle ældre spillere at se op til. Ligesom mange ældre spillere bliver rekrutteret som hjælpetrænere. Det giver en god dynamik i klubben og et fedt træningsmiljø. Vi er 30 piger i vores årgang alene, og halvdelen af vores hold kommer fra oplandet. På årgangen over er de 35, og der er historien den samme. Det viser noget om, hvor godt klubben er med på pigesiden," siger Trine Nygaard Hamann.

_MG_5503_hareskov.JPG

Trine Nygaard Hamann har været træner for sin datters U9-hold i tre år. Der er 30 piger på holdet, og halvdelen af dem kommer fra nabobyerne og oplandet. Foto: Bo Nymann.

Foreningsliv 2.0 i tankerne

Da Jim Midjord blev formand havde han en løs vision for klubben. Et slags foreningsliv 2.0, som han siger, selvom klubben aldrig har formuleret det på skrift. Tanken var, at klubben skal være byens samlingspunkt, hvor områdets børn og unge kan samles efter skole.

"Sådan husker jeg selv min barndom i klubben. Hareskovby er en ’landsby’ i storbyen, og vi er den største forening i lokalområdet. Så vi har et ansvar for byen socialt. At skabe det her fællesskab, som børnene har lyst til at være del af," siger Jim Midjord.

Derfor har klubben deltidsansat et af bestyrelsesmedlemmerne til at bestyre cafeteriaet, og han holder gang i klubhuset de fleste af ugens dage. Både før og efter træning. Og så står han for at opdatere klubbens Facebookside med jævnlige optakter og kampreferater fra næsten alle klubbens kampe og stævner i samarbejde med holdenes trænere.

_MG_5587_hareskov.JPG

Der er stor stolthed over klubtrøjen hos de unge medlemmer - langt de fleste spillere har Hareskov IFs blå-hvidstribede trøje på frem for trøjer med kendte fodboldspillere fra de store internationale klubber. Foto: Bo Nymann.

Klubben har også sikret sig et stort sponsorat fra en lokal ejendomsmægler. Og de penge bliver brugt på, at alle ungdomsspillere får en klubtrøje gratis. Og den har spillerne i den grad taget til sig. Meget få render rundt med Messi, Ronaldo eller Neymar på ryggen. I stedet er der et hav af HIF’s blå-hvidstribede trøjer. Enkelte har klubbens lyseblå 80-års jubilæumstrøje på, som netop er blevet uddelt.

"Det er ikke noget, vi opfordrer børnene til. De gør det bare. Fordi de er stolte af at spille i klubben og føler et ejerskab for den. Hvis vi kan give dem den følelse af sammenhold, en forståelse af foreningslivet og hvad det kræver, så er vi lykkedes," siger Jim Midjord.