Læren om individuel bevægelse i fodboldspillet

Hvordan udvikler man spillernes forståelse for tid og rum i forhold til fodboldspillet? Og hvornår gør man det? Det kigger fodboldekspert Carsten Dohm på.

Spillernes bevægelse på banen er et centralt element i fodboldspillet. Som mange andre af spillets væsentligste forudsætninger, skal færdighederne på dette område læres ind fra barnsben.

Læs også: Vær klar til forandringerne

Et lidt forsømt element er forståelsen for tid og rum - for det er jo en klassiker, at spillerne fra begge hold drages af bolden. Vi er fokuserede på bolden, selv på højt niveau - og det er meget almindeligt. Men spillet er meget mere end det. Det handler om at se på, hvordan alle spillerne flytter sig uden bold - medspillere og modspillere.

Læren om bevægelser handler ikke kun om at se tingene i det store perspektiv, altså i forhold til hele holdet og taktikken omkring det. Det er i høj grad også en udvikling der skal ske omkring den enkelte spiller og hans/hendes taktiske forståelse.

  • Spilleren skal kunne se og forstå afstande (anticipere / timing)
  • Spilleren skal have indsigt i bevægelser før og efter (være på forkant, forudseende, udnytte tid… og rum)

Disse to forhold har enorm betydning for evnen til at kunne agere og handle hurtigt i spillet, og da handlehurtighed er et af de allermest vigtige parametre i spillet for at lykkedes, har det enorm betydning.

Derfor skal vores unge spillere tidligt og gradvist introduceres til læren om bevægelser i træningen. Det drejer sig både om mange gentagelser, kvalitet og læring (i dialog med spilleren).

Over fire artikler vil opstille målsætninger og retningslinjer for, hvordan vi arbejder med den intelligente bevægelse, og hvornår vi implementerer dens forskellige faser.

Som træner kan det være svært at finde tråden i hvordan og ikke mindst hvornår og hvordan vi skal sætte ind. Men en god retningslinje i forhold til aldersgrupper og indsatsområder kunne være nedenstående - MEN, træningen stopper aldrig og er en løbende proces:

  • Individuelle bevægelser: U8-U12
  • Timing-perception: U10-U15
  • Orientering: U11-U15
  • Relationelle færdigheder: U12-U19

Individuelle bevægelser

Det er afgørende, at vi så tidligt som muligt skaber de gode vaner, der ligger til grund for de krav, der stilles af spillet i fremtiden.

Som udgangspunkt er spillerne passive og afventende i forhold til bolden. Denne manglende bevægelse skal vi have elimineret og ændret på, og i stedet skabt en indre fornemmelse for at være medbestemmende. Vi skal vise de dynamiske bevægelser i forhold til både bold og medspillere.

Øvelse 1.png

På billedet her ser vi den markante forskel, der er på at reagere og at agere, altså være proaktiv!

I praksis betyder det, at børnene skal lære at møde bolden i alle henseender - både i træningsøvelser og spil.

Derfor: I alle de øvelser, hvor der indgår en form for aflevering eller en modtagelse, skal man lægge opmærksomheden på at modtageren møder bolden – mens bolden er undervejs.

Et lille tip: Man kan i sine øvelser med fordel bruge flade markører (pandekager) for at præcisere, hvor spillerne skal møde bolden. Afleveringsspilleren skal aflevere til pandekagen og i afleveringsøjeblikket løber spilleren imod pandekagen. Dermed har vi fart/dynamik i både bold og spiller - og ikke kun i bolden.

Øvelse 2.png

Denne øvelse viser, hvorfor det er afgørende, at der lægges markører (pandekager) for at få spillerne til at bevæge sig ind i rum og møde bolden. Dette kan pandekagerne hjælpe til med.

Hos de mindste handler det ikke om de lange afleveringer, men mere korte bolde, som spillerne stadig skal løbe imod, således de er i bevægelse før modtagelsen. Det kan være hensigtsmæssigt både at have toppe og pandekager med. Toppe som de starter ved og pandekager man løber til/imod.

Hvem bestemmer?

I den individuelle bevægelsesintelligens ligger desuden også læren om, hvem der dikterer bevægelserne, altså hvem bestemmer. Spilleren med bolden eller spilleren uden bold?

Foretager vi os ingenting, lader spillerne per automatik boldholderen tage initiativet, og modtageren afventer boldholderens beslutning eller udfald af situationen. Dette ender i praksis ofte med at modtageren og miljøet generelt er på bagkant med situationen og dermed også med tiden.

Læs også: Den gode attitude på sidelinjen

Man reagerer på noget, venter på noget, der skal ske. Hvis boldholderen tænker det samme, men med modsat fortegn - at det er modtageren der skal tage initiativ - så sker der ikke meget andet end stilstand.

Lad os slå fast: Det er som udgangspunkt altid modtageren, der tager initiativ. Modtageren, der viser hvor han/hun gerne vil have bolden, eller trække modstandere med sig i bevægelsen. Bevægelsen starter ved modtageren.

Det er dog stadig boldholderens beslutning, hvad han eller hun gør med bolden.

Hermed arbejder modtager proaktivt - og agerer. Han eller hun er på forkant med situationen, og i sidste ende opstår den forudseenhed, der er så vigtig i spillet.

Læren om de intelligente bevægelser starter allerede i og omkring U8, så der fra en tidlig alder opstår gode vaner for løb. Her er en kæmpe fortjeneste at hente i forhold til at være på forkant med situationen.

For at opsummere de individuelle intelligente bevægelser, er der tale om løb/bevægelse før aflevering/modtagelse. En dynamisk bevægelse, hvor man møder bolden eller løber i rummet.

Efter dette møder vi det næste, centrale element i de individuelle bevægelser:

Spilleren skal bevæge sig efter sin aktion. Er spilleren allerede i bevægelse jvf. ovennævnte, er han/hun i en mere gunstig position til at foretage efter-bevægelse.

Opstil derfor gerne øvelser, der danner rammen om 2-4 aktioner efterfulgt af hinanden. Dette ansporer spilleren til at foretage flere aktioner efter hinanden, når de kommer ud på banen.

Øvelse: 25 min.

8-12 spillere. Grundlæggende afleveringer og førsteberøring.

En multi-session, der indeholder flere temaer: Aflevering, modtagelse, Footwork, dribling.

Spiller (A) afleverer til spiller (B), der har løber ind i feltet, markeret med kegler. Spiller (B) skal foretage en første berøring ud af feltet, enten til højre eller venstre side. Til venstre sparker spilleren bolden i målet (1). Så tager han bolden og dribler videre, afleverer til spiller (C). Spiller (B) arbejder derefter på stigen, og indtager C’s position.

Spiller (C) modtager bolden foretager en latinsk vending og sparker på mål og overtager positionen (A). Spiller (A) overtager spillerens (B) position.

Spiller (A) modtager bolden fra spiller (C) og leder bolden til højre, hvor han skyder på mål / mål (2), straks efter at han samler bolden og dribler mellem keglerne hvorefter der afsluttes på mål.