Vær klar til forandringerne

Vi skal forberede vores børn og unge på forandringer i deres liv, opfordrer Carsten Dohm, DGIs fodboldekspert.

De forandringer, man uvilkårligt oplever i sit liv, mærkes også på fodboldbanen. Foto: Lars Holm

Jeg vil i denne artikel komme ind på hvordan både forældre og trænere bedst muligt bakker op omkring den enkelte unge spillers fodboldmæssige udvikling, og forstå den personlige udvikling som vil være en naturlig del af barnets liv. Hvis vi kigger på de udfordringer, der møder os som mennesker på vores vej igennem fodboldlivet, så er forandringer i tilværelsen uundgåelige. Der kommer hurdler, vi skal over – og de spiller ind på den fodboldmæssige udvikling.

Læs også: Vi skal sætte fokus på processen til udvikling

Der kommer forandringer i træningsmiljøet, ændringer omkring trænere, medspillere, ens niveau flytter sig, man udvikler sig fysisk og mentalt udvikling og så videre.

I langt de fleste tilfælde er forandringerne uundgåelige. Udfordringen ligger i, at vi ofte ikke har forberedt os selv eller hinanden på, at forandringer er en del af tilværelsen. Vi risikerer dermed, at de kommer som en overraskelse, som et chok for os. Vi mangler til tider forståelse for spillets regler.

De generelle udfordringer

Som fodboldspiller er det aldeles uundgåeligt ikke at ramme ind i forandringer og ændringer op igennem udviklingsårene. Forandringerne kan være mange og af forskellig karakter. Her vil jeg opridse nogle af de mest generelle og forklare udfordringen ved dem. 

  1. Træning på tværs af årgange – træning med nye ansigter, træning med andre trænere end dem de umiddelbart er vant til.

Udviklingskurven varierer fra individ til individ. Ofte hører man at der eksempelvis ved trænerskifte opstår et nyt hierarki på et hold eller en årgang. Spillere, der har været vant til at spille i trygge rammer, skal pludselig ud og stå mere ”alene”, for eksempel hvis man er blevet rykket op eller ned. Den vante rytme ændrer sig, spillestilen er ny, andre positiioner på banen. Forandringer, der kan komme hurtigt!

  1. Nye træningselementer og mange nye fokuspunkter kan lægge et stort pres på den enkelte, afhængig af modenhed, alder, udvikling.

Hvad der engang var meget nemt og lige til, kan nu pludselig virke vanskeligt. Der er sket ændringer af adfærden, muligvis pga. pubertetens indtræden og hermed også en anden holdning og indstilling til sine opgaver og interesse omkring fodbolden.

  1. Der bringes andre menneskelige værdier i spil, der for nogen kræver en omvæltning, og for nogle en direkte radikalisering. Det kan dreje sig om at ændre vaner, hvilket kan være en meget vanskelig og langvarig proces. Parathed er et godt eksempel.

Har det enkelte individ tidligere haft lette vilkår og sjældent blevet udfordret på paratheden, kan det være svært at honorerer træning, spil og kampe hvor der stilles nye og højere krav til at skulle være på, være fokuseret og være i stand til at arbejde med flere aktioner efter hinanden, lytte og lære = Parathed.

Den store spiller

Hvem kender ikke eksemplet af spillere der blevet båret igennem deres unge fodboldtilværelse som den ”store” spiller. En spiller der altid skulle spillet alle kampe, som tager alle frispark og straffespark, som afgør kampen for holdet. Spilleren, der måske har fået sin vilje mere end godt er, fordi man som træner ikke har villet miste spilleren på sit hold.

Desværre er ovennævnte senarier eksempler på, at vi ender med at gøre spilleren en bjørnetjeneste, hvis vi ikke forbereder os på dem. Hvis vi ikke taler om og diskuterer de udfordringer, der i vente – så vokser udfordringerne. Der kommer modgang på et tidspunkt.

Den lander en dag og den rammer hårdere, hvis ikke vi i det daglige gør alle aktører (spillere, forældre og trænere) opmærksomme på, at det sker. At vi med handling viser, hvordan vi arbejder med forandringerne og balancerer med fordelingen mellem kærlighed, krav og konsekvenser.

Sådan føles det at blive sat af

Der er forskellige tiltag, der kan tages i brug: Alle spillere skal opleve, hvordan det føles at blive sat af. Alle skal opleve, hvordan det er at møde en uretfærdig dommer. At man arbejder med 25-50-25-princippet i træningen vil også forberede de unge mennesker.

På den måde ruster vi spillerne til at møde nogle af de udfordringer, der uvilkårligt kommer på deres vej.

Sidst og ikke mindst er forældrene en afgørende faktor for at skabe den sunde opbakning omkring de enkelte børn og unge.

Vi ser ofte, at forældrene ikke er sat ind i og er forberedte på de forandringer, der venter. Det kan være en søn eller en datter, der af forskellige årsager pludselig ikke længere er fast mand mere på førsteholdet. Måske har spilleren endda været dominerende i de yngre årgange, og nu ligger han eller hun på de ydre mandater, måske endda 2. holdet.

Ofte ser man det med sent udviklede spillere, som ikke kan ”følge med”, eller spillere hvor udviklingskurven er stagneret. Accepten af dette kan være en svær størrelse at sluge. Fingrene peger ofte i mange retninger, men sjældent indad desværre.

Det er en både-og situation, der skal takles på mange måder. Først og fremmest skal man, som nævnt i starten af artiklen, være ude i god tid i en åben dialog med barnet (og forældre) omkring de problem-stillinger, der kan komme i fremtiden. Hermed kommer oplevelsen ikke som et chok, men som en anerkendelsen af, at det kan være en del af gamet. Desuden kan spilleren forberede sig i et tidligt stadie på at stå imod de forhindringer / forandringer der måtte komme. Det være sig både mentalt, fysisk og mere fodboldspecifikke områder som teknisk og taktisk.

Sund opbakning

Derfor er den sunde opbakning afgørende for barnet i en tidlig alder. Lære barnet, at fodbolden giver mange gode og stærke værdier. Forældrene skal være en støtte, men ikke mere end at barnet selv kan styre og forsøge at klare udfordringerne, der kommer på vejen. Det er den bedste læring for livet: at tage ansvaret og ikke mindst ejerskab for sin egen læring og være forberedt på de ups and downs der kommer på vejen imod målet.