Vi skal sætte fokus på processen til udvikling

Det er helt afgørende, hvordan vi når målet, når vi arbejder med unge fodboldspillere.

Ved at fokusere på udvikling og potentialet, skaber du stærke fodboldspillere. Foto: GREGERS KIRDORF

Når snakken går på at præstere i fodbold, tager dialogen ofte en drejning hen imod det at vinde her og nu, og/eller at vinde på den lange bane.

Der ingen tvivl om, at sejre og arbejdet imod et resultat motiverer mange mennesker. Vores hverdag er fyldt med mange forskellige kampe, turneringer og konkurrencer, hvor medaljer står i kø for at blive uddelt.

I processen er det midlet der helliger målet. Det er hvordan vi kommer dertil, der er afgørende

Carsten Dohm, fodboldekspert

Som ”almindelige” danskere oplever vi primært den store scene. Vi følger med i, hvad der rører sig på de øverste hylder inden for fodbold. Men hvad med når vi kigger på de lidt lavere hylder? Når snakken går på børne- og ungdomsstadiet? Hvilke spilleregler skal vi så gå efter? Er det helt andre strenge, der spilles på, eller skal vi tidligt kopiere den fodbold som TV’et dagligt beriger os med?

Her kommer mit bud på hvordan ungdomsfodbold bør anskues i forhold til udvikling på den lange bane.

Processen til udvikling af unge fodboldspillere

Når man arbejder med udvikling af unge mennesker, rammer man hurtigt spørgsmålene omkring proces vs. resultat. Kan vi få begge dele til at hænge sammen? Og hvordan navigerer vi rundt i disse forhold?

Det er i sandhed en fin og svær balance at finde den rette udvikling for individet og lægge vægt på resultater, uden at det går ud over processen. Nogle miljøer ser bort fra midlet og helliger sig udelukkende målet, andre er målrettet omkring at udviklingen skal være procesorienteret.

I processen er det midlet der helliger målet. Det er hvordan vi kommer dertil, der er afgørende.

Det er et opgør mellem forholdene proces orienteret fokus og resultat orienteret fokus. Det er kampen i kampen, det er 'både og'-princippet mere end 'enten eller'. Det er så absolut et større fokus på pædagogisk- og fodboldmæssig faglighed for de små fødder, og det er et opgør med kampen klubberne imellem - en kamp der i højere grad bør rettes mod kampen med os selv; den største og vigtigste kamp af alle.

Det handler om tålmodighed. Og om at kunne overbevise sine omgivelser om, at den ideologi og retning - at være procesorienteret - er den rigtige vej.

Det kan i mange tilfælde være den største udfordring for processen, netop at få alle med. Det er meget nemmere og enklere at konkludere på noget som giver afkast her og nu, end på elementer der skal bearbejdes over tid, over en årerække, ja sågar nærmest over et årti. Her er processen allerede bagud på point.

Sagen er bare den, at personer som har dedikeret sig til processen, og i fællesskab har skabt enighed omkring processen og dens vilkår, dens lange rejse, den svære modgang, disse mennesker har i sidste ende skabt noget unikt. De har skabt et fundament der stikker langt dybere, et fundament der er urokkeligt, og som er bundsolidt og kan stå imod den modgang der altid vil komme.

Processen giver stærke fodboldspillere

Processen skaber fordybelse. Den giver individet mulighed for at komme ind til kernen i det, der er relevant. Den giver særlige værdibaserede tilhørsforhold, og den lærer fodboldspilleren at arbejde langsigtet, have tålmodighed, arbejde i modgang - og at forstå præmissen og forholdene når der er modgang.

I langt de fleste procesorienterede miljøer vil modgang næsten være uundgåeligt.

For hver gang modgang overvindes, vokser fundamentet, og miljøet styrkes endnu mere til fremtiden

Carsten Dohm, fodboldeskpert

Modgang gør miljøet stærkere, men samtidig også skrøbelig, da miljøets fundament kommer på prøve. Men for hver gang modgang overvindes, vokser fundamentet, og miljøet styrkes endnu mere til fremtiden.

Det sker fordi det procesorienterede miljø skaber erfaring med forholdene. Fodboldspilleren begynder at forstå, at der er mange veje til succes, men at ingen af dem er genveje. De kræver alle hårdt arbejde. De stiller krav til at udvikle sig via, gode oplevelser (medgang), fejl (nogle vil opleve det som modgang), refleksion og ikke mindst tillid og gode menneskelige værdier.

Det gode proces miljø giver fodboldspillerne mulighed for at eksperimentere, vel vidende at de kan mislykkes. Men i disse miljøer er viljen til at ville lykkes ofte større end frygten for at fejle.

Se på potentialet hos den enkelte

Overordnet kigger vi på potentialet hos det enkelte menneske. Hvordan forløser vi det uforløste?

Potentiale er groft sagt den vigtige del af processen. Den tålmodighed der ligger i at afvente og samtidig dyrke potentialet, så det blomstrer og kommer i flor, når tiden er den rette, og alt falder på plads. Den hurtige og kortsigtede resultatfokusering kan risikere at dræbe potentialet, da målet ikke giver plads til den tid potentialet skal have i forløsningsprocessen.