Generelle vejledninger og anbefalinger til fodboldklubberne

(Opdateret den 8. oktober) Anbefalinger fra sundhedsmyndighederne samt DGI Fodbold i forbindelse med opstart af fodboldtræning.

Mellem hinanden

 • Grupper på højst 50 personer sammen – inklusive træner. Grupperne er de samme under hele træningen.
 • Til kampe og stævner, hvor der normalt vil være tilskuere, må der højst være samlet 500 mennesker - inklusive spillere, udskiftningspillere, træner, ledere og andre frivillige. Der skelnes IKKE mellem alder og niveau.
 • Tilskuere skal sidde ned - og der skal være 2 meter mellem dem.
 • Vær opmærksom på, at de forskellige grupper på jeres fodboldanlæg ikke krydser hinanden.
 • Kropskontakt i trænings- og kampsituationer er tilladt - men hold afstand udenfor banen.
 • Opmærksom på håndhygiejne – sørg for, at der er håndsprit i boldrummet, som du kan tage med ud og bruge til spillerne inden træningen.
 • Host og nys i ærmet.
 • Ved feber eller andre symptomer på sygdom: Bliv hjemme!
 • Vær opmærksom på særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Vi anbefaler, at der er ikke er tilskuere i forbindelse med træning hverken indendørs eller udendørs. Det gør det lettere for klubberne, at overholde forsamlingsforbuddet. I de mindste årgange kan det være hensigtsmæssigt, at forældrene er med på sidelinjen på banen eller hallen, så længe at forsamlingsforbuddet stadig overholdes.

Faciliteter og udstyr

 • Hvis der er grønt lys fra jeres kommune og/eller idrætsfacilitet, kan I åbne omklædningsrum og toiletter igen. Vær ekstra opmærksom på hygiejnen.
 • Hvis omklædningsrummene ikke er åbne endnu: Klæd om hjemmefra!
 • Trænerne har som de eneste adgang til rum med bolde og rekvisitter.
 • Rekvisitter der kan låses ind i hvert boldskab gøres dette. Rekvisitter, der deles med andre hold, vaskes med vand og sæbe efter træning.
 • Hvis I bruger overtrækstrøjer, skal de vaskes efter træningen. Spillerne beholder den samme trøje træningen igennem.
 • Alle spillere har deres egen fyldte drikkedunk med til træning
 • Klubhuse og cafeteriaer kan åbne igen – hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger kan efterleves.

Disciplin

 • Plakat fra Sundhedsstyrelsen/DGI Fodbold hænges synligt op på anlægget.
 • Bestyrelsen anviser, hvor forældre må opholde sig i forbindelse med træningen (højst 50 sammen!).
 • Spillerne møder lige til træningstid og forlader anlægget umiddelbart efter - alt efter mulighed for omklædning.
 • Der laves luft i træningsplanlægningen, så en gruppe kan nå at forlade banen, inden den næste kommer til.
 • Bestyrelsen følger tæt op på, at træningen i praksis foregår efter klubbens retningslinjer.

Retningslinjer omkring personer og banestørrelsen

Retningslinjer til antal træningsgrupper og spillere per bane:

 • Alle træningssessioner skal overholde forsamlingsforbuddet.
 • Der må ikke være flere end (status den 19. september) 50 personer samlet i forbindelse med aktiviteten.
 • Hvis man udnytter større arealer, hvor flere end 50 kan træne i forskellige grupper på det samlede areal samtidigt, må grupperne ikke samles.
 • 11-mands bane =50 personer (spillere og trænere) 105x68 m
 • 8-mands bane = 50 personer (spillere og trænere) 68x52,5 m
 • 5-mands bane = 50 personer (spillere og trænere) 40x30 m

Banerne skal være tydelig optegnet og minimum afstand på 2 meter mellem hver bane.