Sæt glæden i spil - fodbold i børnehøjde

Børnenes engagement i og oplevelse af fodbold præges af voksne - af forældre og trænere og af fodboldklubbernes bestyrelser, der lægger de store linjer.

Med kampagnen Fodbold i børnehøjde vil vi i DGI Fodbold rette fokus mod at skabe størst mulig fodboldglæde hos de 0-12-årige. Det handler om kærlighed til fodbold - og om at sætte glæden i spil.

DGI Fodbolds væsentlige aktiviteter er forankret i børnefodbolden fra 0-12 år. Fodboldskoler, stævner, turneringer, Mini Magi, Mikro Banden og andre initiativer henvender sig således direkte til børn i denne aldersgruppe.

Derudover er det også vigtigt at have for øje, at DGI Fodbold har sit primære fokus på breddefodbolden. Netop breddefodbolden lever i bedste velgående i netop aldersgruppen 0-12 år, inden selektering og udvælgelse til både elitefodbold og overgangen til 11-mands fodbold fra og med U13 sætter ind.

Det er derfor, at vi med Fodbold i børnehøjde arbejder med at skabe størst mulig fodboldglæde blandt børn – og herigennem bidrage til et langt og bæredygtigt kærlighedsforhold til verdens bedste spil – eller verdens bedste legetøj om man vil.

Voksne styrer børns oplevelse af fodbold

Kampagnen er rettet mod forældre, trænere og bestyrelserne, skyldes at netop disse voksne aktører er kraftigt medvirkende til at skabe og påvirke børns oplevelse af at spille fodbold.

De færreste børn i alderen 0-12 år er beslutningstagere i forhold til deres engagement i fodbold. I stedet er aldersgruppen under de voksnes vinger i den forstand, at det er voksne, som i mange sammenhænge skaber fodboldoplevelsen, ligesom de voksne og deres holdninger til børnefodbolden i sidste ende afspejles i børnene – og dermed også påvirker børns oplevelse af at spille fodbold.