Regler for frivilligt arbejde

Du må gerne udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en idrætsforening, selvom du er på dagpenge eller efterløn. Men der er nogle regler, du skal være meget opmærksom på.

Alle har ret til at udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en idrætsforening i Danmark, også selvom de fx modtager dagpenge eller er på efterløn.

Som udgangspunkt bliver du nemlig ikke trukket i dagpenge eller efterløn, når du har frivilligt ulønnet arbejde i en forening med et almennyttigt formål – og idrætsforeninger er netop foreninger med et almennyttigt formål. Men der er en række regler, du skal være opmærksom på. 

For eksempel findes der forskellige kategorier af frivilligt arbejde. Det er derfor vigtigt, at du kontakter din A-kasse og afklarer, hvordan de vil kategorisere dit frivillige arbejde. Det er nemlig A-kassen, der fortolker loven og dermed tager stilling til, hvilken kategori dit frivillige arbejde hører under.

Her kan du læse mere om, hvilke regler du skal være opmærksom på.