Webinar: Digital afstemning/generalforsamling - Præsentation af Assembly Voting

Hvornår
28. okt 2021 kl. 19:00 til 20:00
Hvor
Online, Online, Danmark
Hvem
Ledere

Nummer
2021 00 85 2810

Er det tid til at afholde generalforsamlingen online. Hel eller delvist online? Har I skriftlige afstemninger - ønsker I at tilbyde at der kan stemmes op til generalforsamlingen og selvom man ikke er tilstede fysisk?

På dette webinar får du en præsentation af den løsning der kan håndtere afstemningerne digitalt og selve afviklingen af generalforsamlingen (præsentationen)

Derudover skal du anvende en løsning til onlinemøde, fx. Teams, ZOOM, GoogleMeet eller lignende. Læs mere om det her

Se evt. denne præsentationsvideo fra Assembly Voting: https://youtu.be/uBDIAqHT5SE

Prisen er. Kr. 2000,- pr. år inkl. Moms pr. generalforsamling. 

I skal kunne hjælpe jer selv i gang med løsningen, da prisen ikke omfatter support fra leverandør – men kun skriftlige vejledninger, video er på vej og webinarer samt en erfaringsudvekslingsgruppe på Facebook.

Læs mere om aftalen her

-----

Der kan principielt kun afholdes elektronisk generalforsamling, hvis det fremgår af vedtægterne. Det skyldes, at en elektronisk gennemførelse af en generalforsamling adskiller sig meget fra den traditionelle fysiske generalforsamling, og derfor er det et tema, som medlemmerne skal have forholdt sig til ved at have stemt om en vedtægtsregel om det. 
 
Men en forening kan dog, som tiden går, være i en nødretssituation, så det er presserende og nødvendigt at få gennemført generalforsamlingen, og derfor kan det være lovligt at holde generalforsamlingen elektronisk, selvom vedtægterne ikke indeholder en regel om det. 
 
Som eksempler på, at det kan være nødvendigt at afholde elektronisk generalforsamling kan nævnes, at et flertal i bestyrelsen har trukket sig, at foreningen har brug for, at generalforsamlingen tager stilling til et vigtigt spørgsmål, at foreningens økonomi er kritisk, at utilfredshed hos medlemmerne kræver afklaring eller at foreningen ikke kan forvente at kunne afvikle fysisk generalforsamling i længere tid endnu, f.eks. fordi mange medlemmer er særligt sårbare over for Coronavirus. 
 
Hvis det er nødvendigt at afvikle generalforsamlingen elektronisk, kan det ske enten helt, hvor alle deltager digitalt, eller delvist, hvor nogle er fysisk til stede og andre deltager digitalt. Udgangspunktet bør tages i, at det er en delvis elektronisk generalforsamling, så nogle samles fysisk, mens andre deltager elektronisk. På denne måde sikres, at medlemmer der ikke er vant til elektronisk mødeafvikling kan møde frem på normal vis. Ved tilmelding til generalforsamlingen må de tilmeldte oplyse, om de ønsker deltagelse fysisk eller elektronisk, og hvis for mange ønsker fysisk at være til stede, må der trækkes lod. 
 
I indkaldelsen skal bestyrelsen informere nærmere om, hvordan elektronisk deltagelse er mulig, og der skal benyttes et system, der sikrer, at tilmelding, kontrol af deltagelse og gennemførelse af dagsordenens punkter, herunder eventuel skriftlig afstemning, kan finde sted på betryggende måde. Dette gælder såvel ved delvis elektronisk generalforsamling som ved fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Link til forslag til vedtægtsændringer

Link til Facebookgruppe med erfaringsudveksling: https://www.facebook.com/groups/132741632023186

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer