180.000 flere ældre er blevet frivillige siden årtusindskiftet

Ny undersøgelse: Der er store forskydninger i frivillighed mellem forskellige aldersgrupper, men stabilitet i udviklingen i befolkningen som helhed.

179.600 flere frivillige over 65 år siden årtusindskiftet. Så stor er den estimerede stigning i antallet af frivillige i befolkningen over 65 år siden 1999.

Det fremgår af en undersøgelse af udviklingen i danskernes værdier de seneste 35 år.

Undersøgelsen er publiceret i bogen ”Usikker modernitet - Danskernes værdier fra 1981 til 2017,” som udkom på Hans Reitzels Forlag den 28. maj 2019. Det er de to forskere, professor Lars Skov Henriksen, professor ved Aalborg Universitet, og Klaus Levinsen, lektor ved Syddansk Universitet, der står bag estimatet og også den del af undersøgelsen, der handler om danskernes frivillighed.

Bemærkelsesværdig stigning blandt ældre

Undersøgelsen viser, at 33 procent af danskere over 72 år deltog i 2017 i frivilligt arbejde. Da forskere i 1981 spurgte om – næsten – det samme, svarede kun 7 procent i samme aldersgruppe, at de inden for det seneste halvår havde deltaget i frivilligt arbejde.

Ordet ”næsten” dækker over forskernes typiske forbehold, fordi de to spørgsmål ikke er helt, men kun næsten enslydende.

Forbeholdet er dog ikke større end, at Lars Skov Henriksen og Klaus Levinsen, konkluderer at ”det er bemærkelsesværdigt, at andelen af frivillige især er vokset hos de ældste aldersgrupper. Gruppen over 72 år har således firedoblet sit frivillige engagement siden 1990.”

Vækst i ældre i befolkningen

Med til billedet hører også, at gruppen af ældre er vokset. I dette årtusinde er gruppen af borgere over 65 år vokset til godt en million og altså 310.000 flere 65-årige og derover end i 1999. Så en vækst på anslået 179.600 frivillige er som forskerne skriver ”endnu mere bemærkelsesværdig,” og de tolker udviklingen som et udtryk for overskud, tid og motivation.

Stabil udvikling i frivilligheden

Forskerne har estimeret, at antallet af frivillige danskere over 18 år netto er steget med 128.000 aktive siden 1999. Så selv om andelen af frivillige er faldet fra 37 procent i 1999 til 35 procent i 2017, er antallet af frivillige vokset, fordi befolkningen er vokset. 

Det får forskerne til at konkludere, at der siden 1999 har været ”en stor grad af stabilitet i andelen af danskere, som er involverede i frivilligt arbejde.”

Samlet set er det 65+gruppen, der trækker frivilligheden op med 179.600 flere frivillige. Andelen af frivillige blandt de 18-26-årige er også høj, mens der siden 2008 har været faldende andele af frivillige i aldersgruppen 27-53-årige.

Udvikling i frivillighed - tabel.PNG