Alle skal hjælpe til

Forpligtende fællesskab er et plusord i VK Vestsjælland, hvor sociale netværk på tværs af hold fastholder unge.

Du lærer, at du skal spille sammen - også med de mindre gode. Det giver sammenhæng.

Kim Buchwald

I sin vision skriver VK Vestsjælland, at klubben møder alle medlemmer med en forventning om, at de bidrager til fællesskabet - enten ved at træne andre eller på anden måde give en hånd med.

Derfor er det vigtigt, at trænere og ledere til daglig er aktive – og at de er en synlig del af træningsmiljøet. De praktiske opgaver løses i hallen. Det gør det konkret for medlemmerne, at der er opgaver, der skal løses.

Om VK Vestsjælland

381 medlemmer gør VK Vestsjælland til en af landets største volleyballklubber.

 • Unge i alderen 13-24 år udgør cirka en tredjedel af medlemmerne.
 • 136 medlemmer i alderen 13-24 år vidner om, at klubben har ekstraordinært godt fat i de årgange, som ellers dropper ud af idrætsforeningerne.
 • VKV har hold i alle rækker fra forælder-barn til bedstevolley, herunder hold i alle ungdomsrækker.

Se VKV's hjemmeside.

Tydelige værdier

Nogle af VK Vestsjællands vigtige værdier er også:

 • At trænerne ikke blot tager sig af de bedste, men også af de fleste
 • At alle – uanset niveau – skal have mulighed for at blive bedre
 • At spillerne skal lære hinanden at kende på tværs af holdene

For når der opstår venskaber og relationer mellem flere, har du også et bedre grundlag for skabe sportslige resultater.

Aktiviteter ryster sammen

”Derfor har vi også en lang række aktiviteter, der binder klubben sammen,” siger Kim Buchwald, som er ungdomskonsulent, ansat 30 timer om ugen.

VKV arrangerer blandt andet:

 • Træningslejre i ferierne med fælles aktiviteter, så man ser og lærer de andre at kende. Også spillere, der er stoppet, bliver inviteret med.
 • To interne stævner. Til stævnerne ser børnene nogle klubkammerater, de ikke har mødt før, og de kommer til nye spillesteder.

"Vi tager også alle hold med til samme stævne, så kan holdene låne spillere af hinanden – og lære hinanden at kende på tværs. Det kræver næsten gammel-kommunistisk planlægning. Men det gør det mindre ”farligt” at rykke op og ned på holdene," siger Kim Buchwald.

VK Vestsjælland er den unge forening med de klare visioner, en klar rød tråd og viljen til at stille de rigtige spørgsmål

Søren Østergaard, Center for Ungdomsstudier

Alle skal spille sammen

Trænerne står i spidsen for at dyrke den sociale kultur. Så når klubbens hold er til mesterskab, er det helt naturligt, at de hepper på hinanden. ”Du lærer, at du skal spille sammen - også med de mindre gode. Det giver sammenhæng. Du lærer, at du er ikke for god til at spille sammen med de mindre gode,” siger Kim Buchwald, der også bruger meget tid på at forklare det til spillerne.

Fedt at være mange

Det er klubbens vision, at alle skal kunne udvikle sig der, hvor de er. Og trænerne har en forpligtelse til at tage sig af alle. Det er ikke nok at være god til det sportslige. Det sociale er lige så vigtigt.

»Det er fedt at blive danmarksmester, men det er ikke et mål i sig selv. Det er nemlig også fedt at være mange. Mængde er vigtigt. Det er en del af klubbens vision, at vi vil være flere. Så hvert år siger vi: ” Kan vi gøre det lidt bedre?”« fortæller Kim Buchwald.

Hvad kan vi lære af VK Vestsjælland?

 • I en tid - hvor fritidsmarkedet kommer til at handle stadig mere om, ”at tilbyde kunderne de produkter, de efterspørger,” er VK Vestsjælland et eksempel på en forening, der vælger en noget anderledes strategi.
 • De ser ikke sig selv som en virksomhed, der skal servicere kunderne - men som et forpligtende fællesskab, hvor de stiller krav til hinanden. Klubben insisterer på, at medlemmerne er sammen med hinanden på kryds og tværs af såvel niveau og alder.
 • VK Vestsjælland har ambitioner på fællesskabets vegne, og de har udviklet et organisatorisk set up med en ansat person til at tage sig af alt det lidt tunge arbejde. Det giver medlemmerne en mere reel mulighed for at være en daglig del af praksisfællesskabet. Her skriver de historier med hinanden i hverdagen. Netop dét - at have historie med hinanden - er helt centralt, når det gælder fastholdelse af unge i foreningsidrætten. For det er altid lettere at droppe ud af noget - end det er at forlade nogen.
 • Fire ud af ti af de unge, der stopper med foreningsidræt, holder egentlig bare pause, fordi der er omstændigheder i deres liv, der gør, at de er nødt til at have fokus andre steder. I VK Vestsjælland er man god til at holde kontakten til denne gruppe, der midlertidigt ikke er en del af fællesskabet. Hvilket også gør det væsentligt nemmere at genrekruttere, når omstændighederne er til det.