Bankgebyrer presser små foreninger

Gebyrer til banken kan blive prisen for at blive godkendt som en forening, der kan få kommunale tilskud.

Der bør være en bagatelgrænse, for hvornår foreninger skal aflevere pas, sundhedskort m.v. til banken, mener Hans Jørgen Hvitved, formand for DGI Østjylland. Foto: Colourbox

”Vi kan ikke udbetale tilskud til foreninger uden en NEM-konto og et CVR- nummer,” siger foreningskonsulent i Haderslev Kommune, Bent Gravgaard Skov, om kommunens godkendelse af folkeoplysende foreninger.

Sådan er det ikke kun i Haderslev Kommune, men i alle landets kommuner.

Men foreningens udsigt til at få kommunale tilskud til for eksempel aktiviteter for børn og unge kan hurtigt blive overskygget af udgifter til gebyrer til banken. For flere og flere banker er begyndt at tage betaling for at oprette en foreningskonto. Ifølge Altinget.dk topper Broager Sparekasse listen over oprettelsesgebyrer med et beløb på helt op til 5.000 kroner for en foreningskonto. For en nystiftet forening med ganske få medlemmer er det mange penge og måske endda for dyrt.

”For nylig var jeg i kontakt med en forening, der opgav at blive folkeoplysningsgodkendt, fordi det simpelthen blev for dyrt,” fortæller Bent Gravgaard Skov.

Læs også Udspil nr. 1 2019: "Tjek gebyret før I vælger bank" om foreningsledere, der må betale af egen lomme for at oprette en foreningskonto.

Nye fuldmagter koster også

Beder-Malling Vinterbadeklub, en ny forening dannet i 2018, blev fra starten kunde i Nordea, hvor de – uden gebyrer – oprettede en foreningskonto. Men glæden over gebyrfriheden sluttede i august, da banken i et brev til klubben varslede ”prisændringer for foreninger” per 1. december 2018 med ”de senere års øgede krav til håndtering af vedtægter og fuldmagter” som begrundelse.

Fremover skal vinterbadeklubben betale 300 kroner om året og 600 kroner hver gang en ny person skal tegne foreningen. I mange foreninger er det typisk formand og kasserer, der tegner foreningen, og det betyder at nyvalg på disse poster koster på gebyrkontoen.

Klubbens kasserer Thomas Alexandersen har derfor undersøgt, hvorvidt det kan betale sig at skifte bank. Af hans regnestykke fremgår, at det vil koste 3.300 kroner at ændre fuldmagt tre gange over fem år i Nordea. 

Bagatelgrænse ønskes

Men udgifter både til oprettelsesgebyr og ændring af fuldmagter giver ikke kun nye, men også små foreninger, unødigt besvær.

”Der bør være en bagatelgrænse for størrelsen af foreningens årsregnskab,” mener Hans Jørgen Hvitved, formand for DGI Østjylland, og tilføjer:

”Det kunne for eksempel være 50.000 kroner, og jeg mener, at DGI bør arbejde for at små foreninger bliver fritaget for at sende pas, sundhedskort med videre til banken.”

Når Thomas Alexandersen har talt med forskellige banker, har de argumenteret for deres udgifter.  

”Det er jeg forstående overfor. Bankerne griber det forskelligt an, men jeg synes, at det er dyrt. Meget i vores samfund er bygget op om foreningsdanmark. Men har man som lille eller ny forening udgifter til banken på 1000 kroner om året, bliver man ramt hårdt," siger Thomas Alexandersen.

Se Altingets opgørelse over bankernes gebyrsatser 2018.

Utilrådelig praksis

I brevet fra Nordea til Beder-Malling Vinterbadeklub foreslår banken, at små foreninger uden vedtægter kan nøjes med en basal indlånskonto. På tilsvarende vis skelner Djursland Bank på sin hjemmeside mellem en cvr-forening og en cpr-forening. Men den praksis fraråder DGI’s advokat Steen F. Andersen: 

”Det er ikke tilrådeligt, at man som forening benytter en privat konto. Sammenblandingen af privat økonomi og foreningsøkonomi er vejen til alt ondt,” fastslår Steen F. Andersen.

Da bestyrelsen i Beder-Malling Vinterbadeklub diskuterede et eventuelt bankskifte, var det årlige gebyr forfaldet. Derfor har vinterbaderne skudt et eventuelt skifte til hjørne til efter deres generalforsamling i februar.