Bliv omdrejningspunkt for et godt idrætsmiljø

Fem aspekter af en træners måde at agere på, er afgørende for, om udøverne trives, siger Glen Nielsen, lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Fokuserer træneren på mestring, social støtte og medbestemmelse, skaber det trivsel og lyst til idræt hos udøverne. Det har også stor indvirkning på det sociale miljø, og en på deres generelle trivsel i livet. Foto: Lars Horn

Trivsel og lyst blandt unge, der dyrker idræt, afhænger i høj grad af, hvordan det sociale miljø er. Her har træneren ifølge idrætsforsker Glen Nielsen en afgørende betydning.

Han er i gang med et projekt, der skal kortlægge det gode idrætsmiljø for unge. Projekt er et af verdens største af sin slags.

Udøverne skal have valgmuligheder og forklaringer. Træneren skal besvare spørgsmål seriøst og grundigt frem for at svare, ’fordi jeg siger det’

Glen Nielsen, lektor på Københavns Universitet på Institut for Idræt og Ernæring

De foreløbige resultater viser, at tre aspekter er afgørende for unges lyst til at dyrke idræt, mens to andre aspekter er årsag til frafald og mistrivsel. Fælles for alle aspekterne er, at de er skabt af træneren.

Tre aspekter fremmer trivsel

Det første aspekt, der skaber motivation og trivsel er mestring. Hvis træneren fokuserer på det, understøtter han udøvernes lyst til at være der.

”Når vi taler mestring, er succeskriteriet, at deltagerne gør en indsats. At de lærer og udvikler sig. Det er processen, som er central. Deltagerne skal lære at mestre aktiviteternes udfordringer,” siger Glen Nielsen.

Det andet er social støtte. Træneren skal være tilgængelig.

”Træneren skal interessere sig for deltagernes idrætslige præstationer, men også på et mere generelt plan. Det er vigtigt at være opmærksom og spørge, hvordan de har det,” fortæller Glen Nielsen.

Det tredje aspekt er autonomistøtte. Det handler om, at træneren giver udøverne selvbestemmelse og lytter, når de har noget at sige. Effekten er, at deltagerne får en følelse af at have medindflydelse og kontrol over deres eget liv, og det skaber lyst.

”Udøverne skal have valgmuligheder og forklaringer. Træneren skal besvare spørgsmål seriøst og grundigt frem for at svare, ’fordi jeg siger det’. Eksempelvis kan det være vigtigt at give en begrundelse for, hvorfor nogen skal starte ude, hvis det er et holdspil,” siger Glen Nielsen.

Destruktiv trænerstil

To aspekter af en træners måde at agere på har en særlig negativ effekt. Det første er, når en træner er ensidigt konkurrencefokuseret og kun koncentrerer sig om præstationer.

”Her giver træneren alene anerkendelse til de bedste. Kun når holdet vinder er det en succes. Selvom holdet har spillet dårligt, men vinder, er det stadig en succes i trænerens øjne. Dette trænerfokus skaber rivalisering mellem udøverne,” fortæller Glen Nielsen.

Det andet, der har negativ indvirkning, er, når en træner er kontrollerende og forsøger at styre sine udøveres adfærd ved at bruge staf og belønning.

En træner, der fokuserer på mestring, social støtte og medbestemmelse, giver udøverne lyst til at dyrke idræt og skaber trivsel. Det har en stor positiv indvirkning på det sociale miljø. Og faktisk har det også en positiv indvirkning på deres generelle trivsel i livet.