Corona-kompensationer fra staten

OVERBLIK PR 10. MARTS 2021: Få svar på spørgsmål om de økonomiske ordninger fra staten, som foreninger kan få andel i som følge af Corona-situationen.

Aflyste arrangementer er en af konsekvenserne af Corona-krisen. Foreninger kan få kompensation fra staten. Foto: DGI

Den danske stat giver mulighed for økonomisk kompensation for ekstraordinære udgifter som følge af Corona-krisen på en række områder, som også gælder landets idrætsforeninger. En særlig pulje sigter alene på idræts- og spejderforeninger.

De fire ordninger er: 

 1. Kompensation for aflyste arrangementer 
  Ordningen dækker underskud ved arrangementer med +350 deltagere i perioden fra september 2020 til og med december, hvis store arrangementer rammes af aflysninger. Deltagere er aktive, ledere og tilskuere. Ansøgningsfrist er 30. april 2021. (6.A.)
 2. En midlertidig lønkompensationsordning 
  Ordningen er er genindført for hele landet efter samme model som tidligere. Ordningen gælder (foreløbig) til og med den 7. marts. Den dækker løn til trænere og andre lønnede, der er hjemsendt i perioden med løn uden at arbejde. Ordningen gælder for medarbejdere ansat før den 7. december 2020 og der kan søges kompensation for hele perioden. (6.B.)
 3. Kompensation for faste udgifter 
  Denne ordning er genåbnet for hele landet ved politisk aftale af den 10. december 2020. For at søge ordningen kræves en omsætningsnedgang i perioden (som er den 9. december for de 38 kommuner og 11. december for resten af landet) og (foreløbig) til og med den 28. februar 2021 på mindst 30 pct. sammenlignet med samme periode året før. Kontingent skal indregnes i omsætning. Der ydes kompensation som efter den tidligere ordning efter en trappemodel. (6.C).
 4. DIF og DGI's corona-hjælpepulje til idrætsforeninger
  En ny ansøgningsrunde løber fra den 1. marts kl. 12 til den 26. marts 2021 kl. 12. Puljen kan søges af lokale idrætsforeninger, der er økonomisk ramt som følge af corona, og det er ikke et krav, at foreningen er medlem hos DGI eller DIF. Ligesom foreninger, der tidligere har fået midler fra puljen, kan søge igen. Firmaidrætsforeninger henvises til en særlig hjælpepulje under Firmaidrætten. Mere om retningslinjerne her. (6.E.)
  Corona-hjælpepuljen yder ikke tilskud til projekter eller indkøb i foreninger. Her henvises til DIF og DGI's foreningspulje.
  De foregående ansøgningsrunder: Puljen var først åben for ansøgninger 1. maj-15. maj og igen 22.-26. juni. Alle foreninger, der havde søgt, fik svar i uge 27. 
  I en politisk aftale fra 28. august 2020 blev der afsat yderligere midler til breddeidræt og foreningsliv - samlet 100 millioner kroner - som skulle fordeles af DGI/DIF, Firmaidrætten og DUF. Den var åben for ansøgning frem til 30. oktober, og igen fra 14.12.2020- 21.1.2021. Foreninger kunne søge om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter og udgifter til mindre arrangementer, som er tabt/aflyst pga. COVID-19.

En femte - ekstraordinær pujle til sommeraktiviteter - i foreningerne på 41 millioner kroner var åben for ansøgning frem til den 30. august. Læs mere om sommerpuljen her.  (6.F)

Nedenfor kan du få svar på spørgsmål om ordningerne og på spørgsmål om tilskud via Folkeoplysningsloven.

Svarene er udarbejdet af Steen F. Andersen, juridisk chef i DGI, og opdateret senest den 1. maj.

Detaljeret information om ordningerne

Du får specifikke, opdaterede oplysninger om de enkelte ordninger, link til ansøgningskemaer og myndigheder m.v. i artiklen "Corona og økonomiske konsekvenser - hvad gør du som idrætsforening?" De fire ordninger er beskrevet i artiklens afsnit 6 A, B, C, E og F.

FAQ'en nedenfor er senest opdateret den 21. oktober 2020. Denne artikel er opdateret den 7. januar 2021.