Corona-kompensationer fra staten

Overblik: Få svar på spørgsmål om de økonomiske ordninger fra staten, som foreninger kan få andel som følge af Corona-situationen.

Aflyste arrangementer er en af konsekvenserne af Corona-krisen. Foreninger kan få kompensation fra staten. Foto: DGI

Den danske stat giver mulighed for økonomisk kompensation for ekstraordinære udgifter som følge af Corona-krisen på en række områder, som også gælder landets idrætsforeninger. En særlig pulje sigter alene på idræts- og spejderforeninger.

De fire ordninger er: 

 1. Kompensation for aflyste arrangementer 
  Ordningen dækker underskud ved arrangementer med +350 deltagere i perioden 6. marts til 31. august 2020. Deltagere er aktive, ledere og tilskuere. (6.A.)
 2. En midlertidig lønkompensationsordning 
  Ordningen dækker løn til trænere og andre lønnede, der er hjemsendt i perioden 9. marts til 8. juli med løn uden at arbejde. (6.B.)
 3. Kompensation for faste udgifter 
  Ordningen gælder virksomheder, foreninger mv.,ved at yde dækning til en andel af de faste udgifter, for eksempel husleje. Dækker i perioden 9. marts til 8. juli 2020, hvis foreningen har omsætningsnedgang på mindst 35 procent (6.C).
 4. DIF og DGI's corona-hjælpepulje til idrætsforeninger
  En tilskudspulje på 44 mio. kroner, som DGI og DIF fordeler til foreninger efter ansøgning, primært til dækning af tabte indtægter og visse udgifter. Den første frist for ansøgning var 15. maj. Der var ansøgninger for i alt 258 millioner kroner. Den 19. juni blev puljen suppleret med yderligere 50 mio. kroner. Denne gang var ansøgningsfrist fredag den 26. juni kl. 12.  Læs om rammer og retningslinjer her. (6.D.) Det forventes, at ansøgere får svar senest den 3. juli.

En femte - ekstraordinær pulje til sommeraktiviteter i foreningerne giver nu også mulighed for støtte. Sommerpuljen rummer 41 millioner kroner og er åben for ansøgning frem til den 23. august. Læs mere om sommerpuljen her.  

Nedenfor kan du få svar på spørgsmål om ordningerne og på spørgsmål om tilskud via Folkeoplysningsloven.

Svarene er udarbejdet af Steen F. Andersen, juridisk chef i DGI, og opdateret senest den 1. maj.

Detaljeret information om ordningerne

Du får specifikke, opdaterede oplysninger om de enkelte ordninger, link til ansøgningskemaer og myndigheder m.v. i artiklen "Corona og økonomiske konsekvenser - hvad gør du som idrætsforening?" De fire ordninger er beskrevet i artiklens afsnit 6 A, B, C, og D.