Corona-kompensationer fra staten

OVERBLIK PR 5. NOVEMBER 2020: Få svar på spørgsmål om de økonomiske ordninger fra staten, som foreninger kan få andel i som følge af Corona-situationen.

Aflyste arrangementer er en af konsekvenserne af Corona-krisen. Foreninger kan få kompensation fra staten. Foto: DGI

Den danske stat giver mulighed for økonomisk kompensation for ekstraordinære udgifter som følge af Corona-krisen på en række områder, som også gælder landets idrætsforeninger. En særlig pulje sigter alene på idræts- og spejderforeninger.

De fire ordninger er: 

 1. Kompensation for aflyste arrangementer 
  Ordningen dækker underskud ved arrangementer med +350 deltagere i perioden fra 6. marts til 31. oktober. Deltagere er aktive, ledere og tilskuere. (6.A.)
 2. En midlertidig lønkompensationsordning 
  Ordningen er ophørt pr. 29. august. Den dækkede løn til trænere og andre lønnede, der var hjemsendt i perioden 9. marts til 8. juli med løn uden at arbejde. Dog gælder ordningen fortsat for virksomheder ramt af forbud mod at holde åbent, men det er hverken aktuelt for DGI eller DGI's foreninger. (6.B.)
 3. Kompensation for faste udgifter 
  Ved politisk aftale 15. juni 2020 er det besluttet, at kompensationsordningen for faste omkostninger ikke forlænges efter 8. juli. I stedet etableres en ny kompensationsordning for faste omkostninger, men den retter sig kun til de foreninger og virksomheder, der er ramt blandt andet af restriktioner mod at holde åbent eller rammes af forsamlingsforbudet på over 500 personer. Denne ordning vil gælde for perioden 9. juli til og med 30. september 2020. Ordningen kan søges frem til 30. september. (6.C).
 4. DIF og DGI's corona-hjælpepulje til idrætsforeninger
  Den 27. oktober blev et flertal i folketinget enige om at forlænge den hjælpepulje, som DGI, DIF, Firmaidrætten og Dansk Ungdoms Fællesråd fordeler til foreninger efter ansøgning, primært til dækning af tabte indtægter og visse udgifter. I denne runde er der afsat 150 millioner kroner. Men retningslinjer og frister er endnu ikke fastlagt.
  De foregående ansøgningsrunder: Puljen var først åben for ansøgninger 1. maj-15. maj og igen 22.-26. juni. Alle foreninger, der havde søgt, fik svar i uge 27. 
  I en politisk aftale fra 28. august 2020 blev der afsat yderligere midler til breddeidræt og foreningsliv - samlet 100 millioner kroner - som skulle fordeles af DGI/DIF, Firmaidrætten og DUF. Den var åben for ansøgning frem til 30. oktober. Foreninger kunne søge om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter og udgifter til mindre arrangementer, som er tabt/aflyst pga. COVID-19. Mere om retningslinjerne her. (6.E.)
  Corona-hjælpepuljen yder ikke tilskud til projekter eller indkøb i foreninger. Her henvises til DIF og DGI's foreningspulje.

En femte - ekstraordinær pujle til sommeraktiviteter - i foreningerne på 41 millioner kroner var åben for ansøgning frem til den 30. august. Læs mere om sommerpuljen her.  (6.F)

Nedenfor kan du få svar på spørgsmål om ordningerne og på spørgsmål om tilskud via Folkeoplysningsloven.

Svarene er udarbejdet af Steen F. Andersen, juridisk chef i DGI, og opdateret senest den 1. maj.

Detaljeret information om ordningerne

Du får specifikke, opdaterede oplysninger om de enkelte ordninger, link til ansøgningskemaer og myndigheder m.v. i artiklen "Corona og økonomiske konsekvenser - hvad gør du som idrætsforening?" De fire ordninger er beskrevet i artiklens afsnit 6 A, B, C, E og F.

Denne artikel og FAQ'en nedenfor er senest opdateret den 21. oktober 2020.