Corona-kompensationer fra staten

OVERBLIK PR. 27. MAJ 2021: Få svar på spørgsmål om de økonomiske ordninger fra staten, som foreninger kan få andel i som følge af Corona-situationen.

Aflyste arrangementer er en af konsekvenserne af Corona-krisen. Foreninger kan få kompensation fra staten. Foto: DGI

Den danske stat giver mulighed for økonomisk kompensation for ekstraordinære udgifter som følge af Corona-krisen på en række områder, som også gælder landets idrætsforeninger. En særlig pulje sigter alene på idræts- og spejderforeninger.

Detaljeret information om ordningerne

Du får specifikke, opdaterede oplysninger om de enkelte ordninger, link til ansøgningskemaer og myndigheder m.v. i artiklen "Corona og økonomiske konsekvenser - hvad gør du som idrætsforening?" De fire ordninger er beskrevet i artiklens afsnit 6 A, B, C, E og F.

De fire ordninger er: 

 1. Kompensation for aflyste arrangementer 
  Ordningen dækker underskud ved arrangementer med +350 deltagere i perioden fra september 2020 til og med 30. april 2021, hvis store arrangementer rammes af aflysninger (6.A.).
 2. En midlertidig lønkompensationsordning 
  Ordningen er er genindført for hele landet efter samme model som tidligere. Ordningen gælder (foreløbig) til og med den 30. juni 2021 (6.B.).
 3. Kompensation for faste udgifter 
  Denne ordning er genåbnet for hele landet ved politisk aftale af den 10. december 2020. For at søge ordningen kræves en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. sammenlignet med samme periode året før. Kontingent skal indregnes i omsætning. Der ydes kompensation som efter den tidligere ordning efter en trappemodel. (6.C).
 4. DIF og DGI's corona-hjælpepulje til idrætsforeninger
  Puljen lukkede den 26. marts 2021. Puljen kan søges af lokale idrætsforeninger, der er økonomisk ramt som følge af corona, og det er ikke et krav, at foreningen er medlem hos DGI eller DIF. Ligesom foreninger, der tidligere har fået midler fra puljen, kan søge igen. Firmaidrætsforeninger henvises til en særlig hjælpepulje under Firmaidrætten. Mere om retningslinjerne her. (6.E.)
  Corona-hjælpepuljen yder ikke tilskud til projekter eller indkøb i foreninger. Her henvises til DIF og DGI's foreningspulje. 

Nedenfor kan du få svar på spørgsmål om ordningerne og på spørgsmål om tilskud via Folkeoplysningsloven.

Svarene er udarbejdet af Steen F. Andersen, juridisk chef i DGI.

FAQ'en nedenfor er senest opdateret den 21. oktober 2020. Denne artikel er opdateret den 27. maj 2021.