Dan en facebook-redaktion

Faste møder i en redaktionsgruppe kan blive den drivkraft, der styrker foreningens liv på sociale medier.

Samarbejdet i redaktionsgruppen giver god viden om aktiviteter på tværs af hold og afdelinger Foto: Palle Peter Skov

Forslag til indholdskategorier

  1. Kan I huske
  2. Det sker lige nu
  3. Ugens profil
  4. Månedens arrangement

En redaktion er det naturlige omdrejningspunkt for arbejdet med et klubblad, en avis og andre trykte medier, men mere usædvanlig på sociale medier. Ikke desto mindre anbefaler Peter Vittrup, seniorkonsulent i Seismonaut, både virksomheder og foreninger at danne redaktionsgrupper til deres sociale medier. Men dynamikken kommer ikke af sig selv.

"Ved at arbejde med en redaktion, kan man planlægge og sætte rammer for godt indhold og i det hele taget gå ligeså struktureret til værks, som hvis man skulle producere et klubblad," siger Peter Vittrup.

Redaktør eller community manager

Man udnævner en ansvarlig redaktør - eller i Peter Vittrups terminologi en community manager - og samler en gruppe gerne fra forskellige hjørner af foreningen.

"Når man samler folk, så kan man mødes på tværs af hold og grupper," siger Peter Vittrup og understreger, at mødet skal i kalenderen, ellers skrider deadlines.

"Ressourcemæssigt behøver man ikke mødes hver uge, og man behøver ikke sidde ved skærmen hele tiden, for opdateringer kan planlægges og times."

70-80 procent kan planlægges

Redaktionen har det overordnede ansvar for facebooksiden, og redaktionsmøderne handler om at evaluere og planlægge kommende indhold.

"Det er meget parallelt med planlægning af et klubblad," siger Peter Vittrup og anslår, at man kan lave aftaler om 70-80 procent af stoffet på forhånd. Resten af arbejdet ligger i den dialog, der opstår på siden.

 Indholdstyper

Peter Vittrup anbefaler, at redaktion definerer nogle koncepter eller indholdskategorier, som er forskellige former for indhold, der kan hjælpe med at skære stoffet til. Det kan være månedens profil – et medlem, en træner eller en leder, der får fokus. Det kan være ugens foto, en reminder eller en kommentar til en aktuel begivenhed.

"Når vi har møde, ser vi på, hvad har vi og hvordan kan det bruges. Det kan være praktisk eller historisk indhold, skæve eller små lette ting. Eller en kommentar til noget, der kører i medierne. På den måde kan man sammensætte en pakke til dem man kommunikerer med," siger Peter Vittrup.

Produktionsplan

Man kan strukturere indholdet for den kommende måned i en produktionsplan eller en indholdskalender, hvoraf det fremgår, hvem der publicerer hvad på hvilke tidspunkter.

Peter Vittrup understreger, at disse anbefalinger gælder, der hvor det giver det mening at have den side, hvor man ligesom i et klubblad, vil understrege det fælles og sikre at informationer kommer ud.

"Den relationelle kommunikation er den stærkeste, og jo snævrere vi kan lave nichen, jo lettere er det at få engagement," siger Peter Vittrup.