De frivillige skal i biografen - igen

Haarby Boldklub har stadig hold i de frivillige, der tilmeldte sig en opgavebank for et år siden.

De frivillige i Haarby Boldklub blev belønnet med en særforestilling i Haarby Bio Foto: Peter Baastrup

Driftsopgaverne har igen taget førersædet i Haarby Boldklub efter et års intenst arbejde som deltager i DM i Foreningsudvikling 2013-2014.

Men de 108 borgere, som meldte sig ind i en frivillighedsbank for at løse opgaver, står stadig parate til at hjælpe foreningen.

"Vi kontakter dem indimellem, men ikke ofte nok på grund af en utilgængelig database. Det er ændret nu, så alle i foreningen har adgang til listen, hvor der står, hvilke opgaver, de har meldt sig til," fortæller Flemming Thomsen, formanden for boldklubben.

DM og lanceringen af frivillighedsbanken har styrket samarbejdet på tværs mellem afdelingerne

Flemming Thomsen, formand for Haarby Boldklub

Tilbage til biffen

Der har ikke været nye events i klubregi siden DM-finalen i efteråret 2014. Før det inviterede bestyrelsen alle frivillige i gratis Haarby Bio mod at udfylde et spørgeskema om at være frivillig.

Biografturen var en del af DGI's kampagne "Fedt at du er frivillig"

"Men da vi inviterede de frivillige til en event i hallen, skræmte vi åbenbart så mange af dem fra vid og sans med de aktiviteter, vi havde forberedt, at de blev væk ved den næste frivillighedsdag…," fortæller han.

Bestyrelsen havde endda gjort det klart i invitationen, at de kun skulle sidde ned og høre et foredrag.

"Til frivillighedsdagen i februar skal de bare i biografen igen, når de er bange for at blive udfordret. Og så håber vi, at de er med på det denne gang," tilføjer Flemming Thomsen. 

Danskerne er frivillige

Lige så mange danskere yder en frivillig indsats i dag som i 2004.

I en undersøgelse om frivilligt arbejde fremgår det, at

  • hver tredje dansker udfører frivilligt arbejde inden for 14 konkrete områder, herunder idræt, kultur, sundhed, miljø, lokalsamfund, kirke og politik.
  • 35 % har arbejdet frivilligt inden for det seneste år.
  • 25 % har gjort det inden for den seneste måned.

 Kilde: 'Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012', Det Nationale Forskningscenter for Velfærd'

Et uventet udbytte

Arbejdet med at engagere flere frivillige i forbindelse med DM-processen har skabt en uventet gevinst for bestyrelsen i Haarby Boldklub.

"DM og lanceringen af frivillighedsbanken har styrket samarbejdet på tværs mellem afdelingerne," siger klubbens formand.

"Fra ikke at tale sammen er vi nået til at hjælpe hinanden som frivillige ved hinandens events som stævner,"tilføjer han.

Det rækker videre end det.

"De frivillige forsøger også mere end før at deltage i hinandens aktiviteter, når der er mulighed for det."

I den forstand lever foreningens og de frivilliges anerkendelse af hinandens arbejde videre i den tidligere DM-forening.