De gik deres egen vej

Seniorer i Skælskør sagde farvel til stor forening og stiftede deres egen klub.

En håndfuld ledere, som stod i spidsen for seniorafdelingen i Eggeslevmagle SG&I, brugte et år på at tænke sig godt om. Skulle de blive i den store forening, selv om de syntes seniorerne blev overset, eller skulle de bryde ud.

"Vi var i en stor forening, men vores medlemmer ønskede, at der blev fokuseret mere på deres interesse, end de syntes skete," fortæller Conny Hansen, formand for det daværende seniorudvalg og nu formand for Skælskør Solskinsmotion.

Hun tilføjer:

"Vi oplevede også, at aktivitetsudvalget for senioridræt i foreningen gang efter gang blev sat ud af spillet, samtidig med at det blev dyrt for medlemmerne at betale kontingent for hver enkelt aktivitet, de ville deltage i."

Presset at gøre noget voksede sig stærkt fra instruktører og medlemmers side.

"De opfordrede os til at danne vores egen forening. Da vi havde besluttet, at vi ville bryde ud, gik det hurtigt. Vi allierede os med et medlem af den gamle bestyrelse, og hun blev vores konsulent i at organisere den nye forening. Vi tog også kontakt til Bente Riis, konsulent for senioridræt i DGI Midt- og Vestsjælland, for at trække på hendes viden," forklarer hun.

Medlemmerne var klar

I dag har den nye forening 222 medlemmer. Eller 277 aktivitetsmedlemmer, fordi en del dyrker flere aktiviteter. 106 af de sidste er mænd og 171 kvinder.

Da bestyrelsen havde besluttet at gå sin egen vej, gik lederne rundt og spurgte de gamle medlemmer, om de ville være med i en ny selvstændig forening uden at skulle melde sig til aktiviteterne, før de blev lanceret.

"Sådan havde vi 150 medlemmer klar, da vi meldte vores aktiviteter ud. De fik hver halvandet års medlemskab, dvs. til og med den sæson der slutter i foråret 2017," fortæller hun.

Skælskør Solskinsmotion:

  • Start: 19. marts 2016.
  • Medlemmer: 222 medlemmer. 277 aktivitetsmedlemmer, hvoraf 106 er mænd og 171 kvinder.
  • Frivillige: 26 frivillige tovholdere og ulønnede instruktører. Nye instruktører findes ved mund til øre-metoden og via bestyrelsens gode netværk.
  • Kontingent: 100 kr. om året plus og et aktivitetskontingent på 0-350 kr. per aktivitet.
  • Aktiviteter: De aktiviteter der var interesse for i den gamle forening og nye efterspurgte tilbud som yoga og bedstevolley.
  • Kommunikation: Tilflyttere ringer og siger, at deres nabo har nævnt klubben, og at de gerne vil være medlem. Andre kommer, fordi bestyrelsesmedlemmernes netværk er stort og borgere spørges. En folder ude i byen.
  • Træningslokaler: I den kommunale Skælskørhallen, på skolen, i byens grønne områder og på biblioteket, hvor litteraturkredsen holder til.

Lav aftaler

Den nye forening har haft svært ved at få gode haltider om morgenen og formiddage, da alle de tider, den gamle bestyrelse i Eggeslevmagle SG&I bookede som seniorudvalg, blev fastholdt af foreningens hovedbestyrelse.

"Da klubben beholdt den populære morgentid kl. 9, har den stadig 80 seniorer til gymnastik, hvor vi har 40. Til gengæld har vi 50 krolfspillere, som fulgte med os, mens vi til gengæld lovede ikke at tilbyde petanque som SG&I gjorde."

"Vi tog heller ikke skydning med, da den gamle forening også har skydning for børn og har adgangen til skydebanerne," lyder det fra Conny Hansen.

Byg flad struktur op

Det radikale skift fra at være en afdeling i en flerstrenget forening til at stå på egne foreningsfødder har medført et andet skift. De otte medlemmer af bestyrelsen ønsker en forening med en flad struktur uden udvalg.

"Vores forening bygger på fællesskab og det sociale samvær, f.eks. laver vi frokoster og grillaftener i løbet af året. Tovholderne styrer selv de enkelte aktiviteter og rapporterer jævnligt til det bestyrelsesmedlem, der er kontakt til deres aktivitet," fortæller hun.

I sidste ende har Skælskør Solskinsmotion det samme formål som den tidligere hovedforening. Men med større selvbestemmelse.

"Vores mission er at få så mange ældre ud af stolen som muligt og at gøre noget aktivt for seniorer," slår formand Conny Hansen fast.