”Det er sjovere at være med til at træffe beslutningerne”

Hadsund Roklub giver medlemmerne mulighed for at deltage i det foreningsarbejde, de er bedst til. Det er målet med den organisationsudvikling, klubben har startet.

Et udviklingsforløb skal give medlemmerne af Hadsund Roklub indflydelse og medlejerskab

Det tog ikke Hadsund Roklub lang tid at sige ja tak, da bestyrelsen blev kontaktet af en konsulent fra Dansk Forening for Rosport om et udviklingsforløb under DIF og DGIs fælles vision Bevæg dig for livet.

”Vi havde brug for klubudvikling, og her var chancen for at sikre, at tanker blev til handling. Det, at man har forpligtet sig over for en ekstern person, øger sandsynligheden for, at man også handler på de beslutninger, der bliver truffet” siger Svend Mørk-Jensen, næstformand i Hadsund Roklub.

Medejerskab

Klubben ønsker at ændre organisationsstrukturen.

”Det handler om at skabe medejerskab blandt klubbens medlemmer. Det kræver, at de har indflydelse og er forpligtede. Og det er man ikke, hvis alle beslutninger træffes i bestyrelsen. Det må ikke blive ligesom i politik, hvor mange bare stemmer hvert fjerde år og ellers ser til fra lænestolen,” siger Svend Mørk-Jensen.

Arbejdsgrupper har frie tøjler

For Hadsund Roklub er løsningen at etablere flere arbejdsgrupper knyttet til få overordnede udvalg. Næsten alt kan tænkes ind i de mange grupper: Rengøring, VVS, bygningsvedligehold, udendørsarealer. Arbejdsgrupperne har frie tøjler til at løse de daglige opgaver ud fra deres budget. De sender deres anbefalinger og økonomiske behov videre til de respektive udvalg, hvorefter bestyrelsen samler det hele og udarbejder et budget for det kommende år.

Større gennemsigtighed

”Vi håber, det giver større gennemsigtighed i arbejdet og danner grundlag for et endnu større engagement. Tydelige og klart afgrænsede opgaver med stort selvstyre skal gøre det lettere at rekruttere frivillige til det daglige arbejde og bestyrelsen. Forhåbentlig opdager mange, at det er sjovere at være med til at træffe beslutningerne,” siger Svend Mørk-Jensen.

Stærkt tilhørsforhold

Involvering af medlemmer er nøglen til succes, hvis man vil bevare sammenhængen, når foreningen får vokseværk.

”Når klubben vokser sig stor, er det sværere at bevare følelsen af fællesskab. Der vil nemt opstå ’klubber i klubben’. Det er både godt og helt naturligt, at det sker; men samtidig er det meget vigtigt for klubben, at medlemmerne bevarer et stærkt tilhørsforhold til det større fællesskab og glæde ved alt det andet, der foregår i klubben,” siger Svend Mørk-Jensen.

Udfordre vanetænkning

Implementeringen af de nye tiltag er lige begyndt. Svend Mørk-Jensen er dog ikke i tvivl om, at det på sigt vil give ny kraft i klubben.

”Det har været en stor hjælp at få nye øjne på fra en konsulent. Jeg kan varmt anbefale det for at udfordre den vanetænkning, der kan melde sig i nogle bestyrelser, hvor medlemmerne næsten har siddet så længe, at de kan fejre sølvbryllup. Det er vigtigt at blive udfordret på tværs af idrætter og størrelse på forening. Jeg kan ikke forestille mig en forening, der ikke har behov for klubudvikling,” siger han.