Dianalund forvandlet til idrætsby

Frivillige har forvandlet en plet i udkants-danmark til en by, der lokker borgere til at bevæge sig.

Michael Sjøberg, Sonja Petersen og Marianne Bigom (th) har sammen med Arne Roulund brugt tre år på at skabe en udendørs plads med offentlige træningsredskaber i Dianalund. Foto: Bo Nymann

Indtil for nylig blev de offentlige arealer i Dianalund mest brugt af hundene. Byen rummede få offentlige sportsfaciliteter, og i det hele taget var der ikke rigtig noget at tage sig til for de unge. Byen manglede liv.

Men det ændrede sig pludselig for tre år siden, da Sorø Kommune besluttede at lave en udviklingsplan.

"For tre år siden fik Sorø Kommune den idé, at de ville dele en pose penge ud til udkantsbyerne i kommunen. Pengene skulle bruges, så de mellemstore byer blev mere attraktive at bo i," fortæller Sonja Petersen fra foreningen Dianalunds Udviklingsråd.

Frivillige har forvandlet byen

Dianalund sagde tak for de i alt 5,1 millioner kroner. Derefter var det bare et spørgsmål om at finde ud af, hvad man skulle bruge pengene til. For hvordan er det lige, du gør en by mere attraktiv for 5 millioner kroner?

I Dianalund indkaldte de lokalrådet til et borgermøde, og 3. november 2015 mødte de personer op, der havde interesse i at gøre Dianalund mere attraktiv. Det havde mange.

"Til borgermødet valgte vi en gruppe alt efter, hvilken interesse man havde, og hvad man syntes pengene skulle bruges til. Vi var nogle stykker, der gerne ville arbejde med udendørs motionsformer, andre ville arbejde med en hundeskov, og en børn- og ungegruppe ville lave en legeplads med skaterbane," fortæller Sonja Petersen.

I alt fik en håndfuld forskellige grupper et par måneder til at skitsere, hvad de gerne ville lave, og hvad det ville koste. Derefter blev pengene fordelt.

Tre år senere er byens rum som forvandlet. Dianalund har fået en kunstgræsbane, en legeplads med klatretårn og skaterbane, et udendørs styrketrænings- og konditionsområde med ti stationer kaldet SAMM-pladsen. Byen har fået en balance- og klatresti, løbebane, shelters og hundeskov. Alt sammen er blevet til ved hjælp af frivillige kræfter.

Så meget har byfornyelsen kostet

  • Dianalund fik i 2015 5,1 millioner kroner af Sorø Kommune
  • Fra fonde er indsamlet 2,7 millioner kroner
  • Lokalt, ved både private og erhverv, er der indsamlet 299.600 kroner
  • Der er stadig gang i flere projekter, bl.a. en film om Dianalund samt fornyelse af borgerhuset

Og de er ikke engang færdige. Under udarbejdelse er en multibane og en overdækket scene samt kløverstier, hvor du fra ét udgangspunkt kan gå, løbe eller cykle fire forskellige ture i lokalområdet.

Skulle appellere til mange målgrupper

Sonja Petersens gruppe kom til at arbejde med at anlægge et styrketrænings- og konditionsområde. Men hvordan får du sådan nogle faciliteter op at stå, når du ikke har nogen speciel erfaring eller baggrund med den slags. Og noget helt andet er – hvordan sikrer du dig, at faciliteterne, der så så flotte ud på papiret, ikke ender med at sygne ubrugte hen som en gammel olympisk by? Hvad skal man tænke på? Meget, viste det sig.

"Der gik et kæmpe researcharbejde i gang. Vi havde troet, det ville tage et år, men det endte med at tage tre. Det tager lang tid at planlægge. Og vi skulle hele tiden have kommunen med i processen, når der skulle søges godkendelser, fonde og så videre. Kommunens kontaktperson var overbelastet, den stakkels mand, for han fik alle gruppernes projekter i hovedet på én gang," griner Sonja Petersen.

Den største opgave i Sonja Petersens gruppe var at finde redskaber, der ville appellere til alle aldre og målgrupper lige fra skoler og institutioner, foreninger, plejehjemsbeboere og motionister. SAMM-pladsen stod færdig i maj 2018, og at dømme efter det første halve år er missionen lykkedes. Ti forskellige stationer udført i rustikke træmaterialer lokker på legende vis forbipasserende til at bevæge sig.

Faciliteterne har løftet byen

Pladsen er placeret lige ved den lokale skole, og børn leger på pladsen i skoletiden, til og fra skole og til skolernes motionsdag. Lærerne på den lokale Holbergskolen har været på kursus i at bruge redskaberne.

Den lokale løbeklub bruger pladsen som mødested og starter træningen med at varme op på redskaberne. Selv beboerne på det lokale plejehjem bruger den. Dertil kommer den konstante, daglige strøm af motionister, der kommer forbi.

Pladsen får allerede en stor gruppe borgere til at bevæge sig, men endnu flere må gerne tage ejerskab, og derfor er der kontinuerligt kurser i at bruge redskaberne.

Alle de nye faciliteter har skabt et nyt liv i byrummet. Og derudover har projektet skabt en positiv energi blandt byens borgere. Mange mennesker i en forholdsvis lille by har været involveret i projektet, så mange har på en eller anden måde fået et lille ejerskab i at gøre Dianalund attraktiv.

Der er en synergi i, at alle arbejder sammen om, at vi skal have den her by op at køre

Sonja Petersen

"Der er en synergi i, at alle arbejder sammen om, at vi skal have den her by op at køre. Det har bidraget til, at der er en god stemning i byen og et godt samarbejde grupper imellem. Faciliteterne bliver brugt, og der er kommet mere liv i byen. Det har virkelig givet et løft," siger Sonja Petersen.

Da Sonja Petersen flyttede til Dianalund for 20 år siden, var der kun en lille legeplads i forbindelse med en flygtningelejr. Den blev taget ned, da flygtningelejren forsvandt. Siden da har der ikke været en offentlig legeplads i Dianalund. Det er der nu – og mere til.