Din forenings ansvar og pligter

Foreninger er lovmæssigt forpligtet til at indhente børneattester og samtidig være forsikret.

Børneattester skal indhentes

Folkeoplysningsloven indeholder et krav til folkeoplysende foreninger om, at foreningen afleverer en underskrevet erklæring på, at foreningen indhenter børneattester på nyansatte trænere, ledere, instruktører m.fl., som er i direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år og personer, som fast færdes blandt børn under 15 år.

Børneattesterne indhentes ved, at en blanket fra Rigspolitiets Centrale Kriminalregister udfyldes. Det er bestyrelsens ansvar at sørge for, der indhentes børneattester. Overholdes loven ikke, kan foreningen straffes med bøde.

Læs mere: Tema om børneattester

Skolelærerparagraffen

De fleste er klar over, at den seksuelle lavalder er 15 år, og at det er strafbart at have et seksuelt forhold til børn under 15 år. Men en del foreninger kender ikke den såkaldte skolelærerparagraf, som er et andet navn for straffelovens paragraf 223.

Denne paragraf siger, at hvis man er lærer, træner, leder eller lignende og varetager undervisning, må man ikke samtidig have et seksuelt forhold til en person under 18 år.

Forsikringer

En forening skal sørge for at tegne forsikringer for ledere og trænere.

Er foreningen medlem af DGI, har DGI i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF) tegnet forsikringerne. Hvis foreningen ejer mange materialer og fast ejendom, bør dette forsikres særskilt. Foreningen skal ikke tegne forsikringer for sine medlemmer. Det er medlemmernes egne ulykkesforsikringer, som skal dække eventuelle uheld.

Læs mere: Tema om forsikringer