Do's and dont's: sådan tiltrækker du unge frivillige

Hvordan får en forening inddraget unge i en bestyrelse, som trænere eller som hjælpetræner? Her får du DGI's do's and dont's til, hvordan I får flere unge frivillige i foreningen.

I Gymnastik Odder er der mange unge frivillige - de er både trænere, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Foto: Roar Paaske

Lise Munksgaard er ungekonsulent i DGI og hjælper til daglig foreninger med, hvordan de kan tiltrække unge frivillige.

Hun beder altid foreningerne forholde sig til:

 1. Hvorfor det er vigtigt for foreningen at få flere motiverede unge frivillige?
 2. Hvilken handling ønsker foreningen at engagere unge frivillige i?

Ved at tage stilling til disse to spørgsmål, bliver det lettere for foreningen at invitere de unge ind. 

Når de ovenstående spørgsmål er besvaret, kan foreningen følge Lise Munksgaards do's and dont's for at inddrage flere unge.

Do's

1. En tydelig invitation: Når man gerne vil engagere unge frivillige er det vigtigt med en helt klar invitation (ofte mundtligt), så det er tydeligt, hvad man melder sig til:

  • Tydeliggør hvad man forpligter sig på ved at møde op, eksempelvis hvor længe forventes man at engagere sig.
  • Hvad man får ud af at være med, eksempelvis nye kompetencer, netværk, gavekort og andet.
  • Hvad man skal kunne (eller ikke kunne) for at være med. 

2. Forventningsafstemning: Lav  en klar forventningsafstemning og ramme sammen med de unge frivillige. Det skaber ro, tryghed og gør det lettere at tage ansvar. Skab klarhed i forhold til:  

  • Hvad kan ungegruppen bestemme/påvirke og hvad ligger fast?
  • Hvordan kommunikerer I sammen?
  • Forventet tidsforbrug?
  • Hvornår stopper samarbejdet?  
  • Hvordan sikrer vi trivsel og motivation undervejs?

3. Løbende fokus på anerkendelse, læring og trivsel: Det kan være en god idé løbende at holde samtaler med unge frivillige, så man sikrer, at de har det godt, trives i gruppen og opgaverne giver mening for dem. For mange er rollen ny, så anerkendelse er ekstra vigtigt. Det er også vigtigt at spørge ind til, hvordan frivilligrollen spiller sammen med det øvrige hverdagsliv, og hvordan dét, de lærer i foreningen, kan bruges i andre arenaer.

4. Det gode farvel: Det er vigtigt at sende unge godt afsted – lige meget hvor lang tid deres engagement i foreningen har været. Det kan man gøre med en afsluttende samtale eller en udtalelse til CV'et.

Dont's

1. Forvent ikke, at unge engagerer sig i lige så lang tid som andre frivillige. Det er en meget omskiftelig tid med mange muligheder. Husk, at deres engagement er lige så stærkt og kan være lige så godt for foreningen, selvom varigheden er kort.

2. Gå ikke ud fra, at unge har for travlt eller mangler lyst til at engagere sig. Unge i dag er super engagerede! Ofte handler det blot om rammen, opgaven og hvordan der bliver inviteret ind.