Effektiv strategi: Motion for voksne giver flere frivillige

Nye frivillige skal ikke findes blandt børnemedlemmers forældre, men blandt aktive voksne medlemmer. Det viser en analyse fra Idrættens Analyseinstitut. Derfor bør du prioritere aktiviteter for voksne i din forening.

Bare fordi børnene går i en forening, betyder det ikke, at deres forældre vil give en hånd med som leder, udvalgsmedlem, træner eller løse ad hoc-opgaver. Det er nemlig ikke børnene, der trækker deres forældre ind som frivillige. Det viser en analyse af frivillige i idrætsforeninger fra Idrættens Analyseinstitut. 

Myte at forældre er vejen til frivillige 

Analysen er baseret på tal fra Idrætsvaneundersøgelsen i 2007. Den viser, at voksne, der er idrætsaktive i en forening: 

  • er markant mere tilbøjelige til at udføre frivilligt arbejde end voksne, der ikke er idrætsaktive i en forening.
  • løser fire gange så mange opgaver, som voksne der ikke er idrætsaktive i en forening. (35% mod 9%)  

Mange foreninger sætter deres lid til, at hvis børn er aktive i foreningen, så skal dét nok få forældrene til at hjælpe med foreningens praktiske opgaver. Den myte kan vi pille fra hinanden.

Maja Pilgaard, Ph.D.

Tænk voksne ind i strategi for tiltrækning af nye frivillige 

Analysen viser også, at voksne løser endnu færre frivillige opgaver i en forening (3%), end hvis de slet ikke dyrkede idræt (5%). Kommerciel og selvorganiseret idræt kan altså være en trussel mod foreningen på det område.

”Det betyder, at foreninger med fordel kan opprioritere relevante idrætstilbud til voksne, hvis de gerne vil have flere til at løse de praktiske opgaver. Og det er klogt at tænke det ind i rekrutteringsstrategien. Nogle foreninger prioriterer næsten kun børne- og ungdomsarbejdet. Men det nytter ikke at negligere voksen- og motionsidræt,” siger Maja Pilgaard.

Læs mere: Tema: Få flere glade og tilfredse medlemmer 

Sociale netværk tæller

Man kan ikke læse i tallene, om de voksne, der løser frivilligt arbejde, gør det i deres egen forening, deres børns forening – eller en helt anden forening. Man kan blot se, at de løser opgaver i en forening. 

Men en undersøgelse fra 2005 viser, at otte ud af ti frivillige inden for kultur, fritid og idræt lægger deres arbejde i den forening, hvor de selv er aktive medlemmer (Boje, Fridberg og Ibsen, 2006).

”Vi ved, at social involvering er afgørende for, om man vil yde en indsats. Det er klart, at hvis både børn og forældre er aktive i idrætsforeninger og føler sig socialt knyttet til foreningen, så er alle mere villige til at bruge tid på at løse opgaverne,” siger Maja Pilgaard. 

U2 Aqua Fitness Musik og Træning

Kilde: Danskernes motions- og sportsvaner , Idrættens Analyseinstitut 

Overvej også

… at læse bogen Sport og motion i danskernes hverdag Går bag om tallene i analysen herover med over 250 tabeller.

… at tjekke rapporten[Frivilligt arbejde i idræt, rapport, Syddansk Universitetscenter, 2013.  Fortæller omfanget og værdien af frivilligt arbejde i Danmark.