En fantastisk aftale i Firehøje

Firehøje IF har lavet en aftale med Firehøje Skole, og kommunen giver et tilskud, så instruktører kan frikøbes eller hentes ind. På den måde får eleverne en smagsprøve på de mange idrætter, foreningen tilbyder.

Eleverne i indskolingen går hen og læser højt for seniorerne, der er til idræt om dagen i Firehøje IF

6. klasserne har haft tennisketsjere i hånden. Eleverne i 0. har fået en smagsprøve i springgymnastik. Og listen over idrætsgrene, som eleverne på Firehøjeskolen introduceres til af Firehøje IF, fortsætter henover skoleåret. Idrætsforeningen og skolen skrevet under på en fælles samarbejdsaftale, der skal fremme målene i den åbne skole, styrke børnenes muligheder for bevægelse, trivsel og læring og øge kendskabet til foreningens muligheder.

”Jeg synes, det er en fantastisk aftale, og det er oplagt at skolen og idrætsforeningen samarbejder på den her måde. Vi giver børnene en appetitvækker i forhold til, hvad de kan gå til, og jeg er glad for, at foreningen er med til at vække børnenes interesse for at røre sig,” siger Ida Gluud Ladefoged, der er formand for Firehøje IF’s gymnastikafdeling.

Børnene var ellevilde, og vi viser, at vi har en sund idrætsforening med masser af tilbud, og at vi værner om lokalsamfundet

Ide Gluud Ladefoged, Formand i Firehøje gymnastik

En ny undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier viser, at omkring hver 10. idrætsforening har et samarbejde med skolen. Men der er også foreninger, der oplever udfordringer og faldende medlemstal. 

Læs om undersøgelsen og om hvordan skolereformen byder på både samarbejde og udfordringer. 

Støtte fra kommunen

Vejle Kommune støtter aftalen med 50.000 kroner, så foreningens instruktører kan frikøbes fra deres arbejde, eller der kan hentes instruktører ind udefra.

Tennis var den første idræt, som eleverne prøvede kræfter med. Her havde foreningen hyret en DGI-instruktør, der via Klar Parat Tennisstart introducerede 6. klasses eleverne til tennis. Efterfølgende fik tennisafdelingen 17 nye medlemmer.

På besøg til sæsonstart

Firehøje IF og Firehøjeskolens to afdelinger i Vandel og Nørup har lavet et årshjul over, hvilke idrætter der kommer på besøg hvornår og i hvilke klassetrin. Idrætten stiller med instruktører, mens skolen sørger for elever og lærere.  

Idrætterne er på besøg samtidig med at der er sæsonstart, og sådan var det også for gymnastikafdelingen. Her gav to af foreningens instruktører eleverne i indskolingen en smagsprøve på springgymnastik.

”Børnene var ellevilde, og vi viser, at vi har en sund idrætsforening med masser af tilbud, og at vi værner om lokalsamfundet,” siger Ida Gluud Ladefoged.

Eleverne fik en flyer med hjem om gymnastikafdelingens hold, og så er der gratis prøvetræning de første par gange. På springholdet for 0.-3. klasse er der i år flere tilmeldte, end der plejer.

Vi vækker børnenes interesse

Samarbejdsaftalen blev underskrevet i maj, og indtil videre er eleverne ud over tennis og gymnastik blevet introduceret til fodbold og badminton, ligesom de har læst højt for foreningens seniorer. Selvom aftalen   stadig er nyt, og der skal lidt finpudsning til, så er Ida Gluud Ladefoged ikke i tvivl om, at grundideen er rigtig god. Og hun håber, at foreningen via aftalen med skolen får fat i flere af de børn, der ikke af sig selv kommer i foreningen.

”Det er bestemt en opgave for idrætsforeningen at få alle med, for her møder du et sundt fællesskab. Ved at komme på skolen kan vi vække børnenes interesse for at røre sig på nye måder, og det vil være fantastisk hvis vi kan få fat i flere af de bevægelsesuvante børn,” siger Ida Gluud Ladefoged.

Foreningen har også en fast kontaktperson hos Vejle Kommune i forhold til at kunne hjælpe de børn, der har udfordringer på forskellig vis.