En leder skal have mod til at skabe netværk

Vær åben og opsøgende i din kontakt med andre, opfordrer ung leder

Netværk, stemning, struktur og teamwork.

Det er fire nøgleord, som Magnus Kolind Mathiasen peger på som de vigtigste kvaliteter, du bør evne som en god leder. Ud over de velkendte lederopgaver.

”Det handler blandt andet om, at du skal være opsøgende for at skabe gode relationer til dem, der er omkring dig,” siger han i et portrætinterview i august-nummeret af DGI’s magasin Udspil.

Du kan smitte andre

Ud over at være god til at have mange bolde i luften samtidig, skal du som leder også være god til at skabe netværk ved at turde gå til andre mennesker.

Også dem der måske ikke lige er din egen type.

Kend dig selv, så du kan smitte andre, opfordrer han.

Som leder vil jeg gerne være holdspilleren, der gør andre bedre

Magnus Kolind Mathiasen, frivilligkoordinator under L2017

Vis hvem du er

Om udfordringen ved at opsøge andre mennesker siger Magnus Kolind Mathiasen:

”Du skaber netværk ved at vise, hvem du er. Du ’sælger’ dig selv via din personlighed og via det stempel, du gerne vil have sat på dig.”

Han lærte sig selv at kende to steder: På efterskolen og i Livgarden.

”På efterskolen lærte jeg at være udadvendt og at gribe dirigentstokken. I Livgarden lærte jeg at tage ansvar for mine egne handlinger, ikke at tage det første nej for gode varer, og at kende mig selv, når jeg bliver presset mentalt, som det skete ved at gå 30 kilometer med 20 kilo i rygsækken,” sammenfatter han sine ungdomserfaringer.

Påtag dig ansvaret for at motivere

Ved at påtage sig ansvaret for en lederrolle, mener Magnus Kolind Mathiasen også, at han påtager sig et ansvar for at motivere dem, han er sammen med.

”Det handler også om, at du skal bygge på værdier som chill, fællesskab og smil i det, vi har sammen,” definerer han de faktorer, du som leder bør ledes af.

Han har selv en ambition om at smitte andre i arbejdet.

”Jeg elsker selv at bevæge mig og jeg brænder for få folk til at bevæge sig,” forklarer han og siger videre:

”Som leder vil jeg gerne være holdspilleren, der gør andre bedre. Den begejstring for at være leder, vil måske også være en god måde ikke at brænde ud på.”

Struktur og teamwork hører med

At være en god leder handler dog ikke alene om at begejstre andre og mestre netværksudbygning.

”En god leder bør også være struktureret i sin tilgang til arbejdet," understreger Magnus Kolind Petersen og forklarer:

"Selv laver jeg to-do lister, ringbind for hver enkelte opgave og løbende opdateringer over opgavernes forløb og målopfyldelse for at være så struktureret som muligt,” forklarer Magnus Kolind Mathiasen i Udspil.

Søg samarbejde med andre

Samtidig peger han på positive effekt, han ser ved at indgå i teamsamarbejde med andre, også om lederopgaver.

”Du lærer mere selv ved at sparre om arbejdet end ved selv at have dirigentstokken alene,” hævder han.

Magnus Kolind Mathiasen har da også sat sig en ambition som ung leder.

”Jeg vil selv gerne være den fællesskabs påvirkende leder, der evner at anerkende de andre, give andre medbestemmelse og gøre det, mens jeg skaber højt humør og gør det med ydmyghed.”