Et miks af motion, kaffe og sang

I Christiansfeld vil bestyrelsen gerne være åben for nye aktiviteter.

10 forskellige aktiviteter i samme tidsrum. Det er populært blandt seniorerne i Christiansfeld IF, der nyder godt af den ugentlige halvandens times miks af fælles opvarmning, tilbud om alsidig motion og fælles kaffe med sang i hallen Cuben.

Motion 60+ hedder det efterspurgte tilbud. I sæsonen 20 12/13 deltog 68 medlemmer, men i sæsonen 2016/17 tager 119 medlemmer del i de mange parallelle aktiviteter.

Ud over en række traditionelle motionstilbud forsøger bestyrelsen at være åbne for nye typer aktiviteter.

"I år har vi taget squash ind, da vi fik tilbuddet fra en squashspiller fra Taps, der har et skadet knæ, men som gerne vil lære andre spillet," fortæller Birgit Schrøder, formand for afdelingen.

Christiansfeld IF seniorafdeling:

  • Start: 2000.
  • Medlemmer: 233 medlemmer, heraf 38 mænd (299 aktivitetsmedlemmer).
  • Antal frivillige: 15 fordelt på ulønnede instruktører i seniordans og gymnastik samt ledere for holdene.
  • Aktiviteter: Sommeraktiviteterne krolf med 100 aktive, stavgang og Gå dig Glad samt vinteraktiviteterne badminton og hovedaktiviteten motion 60+ med 10 aktiviteter som badminton, bowls, bob, petanque og bedstevolley. Plus én-dags busture og udlandsture.
  • Instruktører: Nogle gymnastikinstruktører fortsætter, når de kommer i senioralderen. Andre findes blandt medlemmer, mens andre kommer udefra lokket af store hold.
  • Kontingent: Et halvårligt kontingent på 250 kr. for at deltage i én aktivitet.
  • Kommunikation: Programmet kommer i den lokale ugeavis en gang om måneden. En folder ligger hos lægen, i butikkerne mv. På CIF’s hjemmeside og mund-til-øre metoden.
  • Organisering: En bestyrelse på fem medlemmer samt et krolf-udvalg med egen formand ligesom Gå dig Glad-udvalget. Selvstændigt budget og regnskab.
  • Træningslokaler: Alle indendørs aktiviteter foregår i Cubens to haller, en squashbane og i et gammelt fitnesslokale.

Vær opsøgende

Også hockey er kommet på programmet. Kasserer Gunver Mølgaard og formanden besøgte en seniorforening i Haderslev og så, hvordan alle løb vildt rundt på banen med højt humør.

"Det tilbød vi så selv, og det har givet flere medlemmer," siger Birgit Schrøder.

Til gengæld er bestyrelsen ikke bange for at opgive en aktivitet, hvis der ingen interesse er for den, sådan som det synes at ske for seniordans.

For badmintons vedkommende spurgte Gunver Mølgaard en dag klubbens badmintonafdeling, om den ikke ville starte træning op om eftermiddagen, så seniorerne kunne spille, og fik nej.

"Så startede vi det selv og har nu 35 medlemmer til træning fem kvarter om ugen i hallen med kaffe bagefter," fortæller kassereren.

Et økonomisk dilemma

Ikke alt er let i en seniorafdeling. Når det kommer til indbetaling af kontingent har Christiansfeld IF det samme dilemma som i andre seniorforeninger, at mange i målgruppen fortsat ikke er aktive på computer og internet.

"Angående betaling går vi mere og mere fra kontanter til online, selv om det er svært med vores segment af medlemmer. Kun lidt over halvdelen af vores 233 medlemmer er gået på online betaling, så vi tager stadig imod kontanter, selv om vi ikke har en bank i byen at aflevere pengene i," forklarer Birgit Schrøder.

Øje for instruktører

Seniorbestyrelsen finder de fleste instruktører i egen kreds.

"Vi spørger dem, vi kender efter at have boet i Christiansfeld i mange år og været aktiv i foreningerne. Og så spørger vi dem, der altid markerer sig særligt i en aktivitet, om de ikke vil være instruktører. Eller en instruktør kommer fra en anden by, fordi hun har hørt, at det er rart på vores hold," siger Birgit Schrøder.