Få dit forslag igennem hos kommunen

Værd at vide om kommunens behandling af foreningers ansøgninger og projekter: Tips fra en kommunal embedsmand

Måske drømmer din forening om at udbygge, udvide eller opgradere faciliteter. For at drømmen kan blive til virkelighed, kræver det, at kommunen spytter i finansieringskassen.
Men hvordan søger man, hvad skal man huske, og hvornår skal man søge for at få fingrene i kagedåsen?
To grundlæggende vilkår er vigtige at kende:

  1. Der findes ikke en stensikker facitliste, og politik er et spil, hvor der gives og tages. Sådan er det bare.
  2. Men man kan give sig selv en forlomme til at stå så stærkt som muligt i ansøgerfeltet.

Thomas Schmidt, halinspektør og embedsmand i Vejle Kommune, fortæller hvordan:

Hvornår uddeles midlerne?

Anlægsmidler bliver ofte givet en gang om året, nemlig den dag, hvor budgettet bliver forhandlet. I Vejle er det i slutningen af september. Den resterende del af året er det ikke kutyme, at økonomiudvalget tager pungen op af lommen. Ring til Kultur-og Fritidsforvaltningen og hør, hvordan de forholder sig i din kommune.

Vær klar i god tid

Vi vil gerne have et overblik over ansøgere inden sommerferien. Allerhelst inden 1. juni. Så kan politikerne nå at se ansøgningerne. Det kan godt være svært at komme igennem med et forslag, hvis det kommer i sidste øjeblik, selvom der selvfølgelig er undtagelser.

Husk budgettet

Jeres ansøgning skal indeholde et budget med overslagspriser, et bud på, hvad kommunen skal komme med, og hvor meget foreningen selv byder ind med af fondsmidler og frivilligt arbejde. Det hele tæller. Man behøver ikke have indhentet tilbud.

Fonde

De fleste fonde vil gerne have kommunal medfinansiering. Det vil derfor sjældent være muligt at søge fonde på forhånd, men gør jeres forarbejde og identificer mulige fonde.

Deadline

Dagen efter budgetforhandlingerne er selvsagt dårlig timing, men ellers kan man ikke aflevere for tidligt eller sent. Man kommer ikke til at ligge nederst i bunken ved at aflevere længe inden deadline. I Vejle Kommune bliver projekterne lagt ind på en hjemmeside, som politikerne kan tilgå og orientere sig på. Jo længere tid projekterne er synlige, jo større er chancen for, at politikerne køber ind på det, men vi har også set eksempler på skarpe projekter, som kommer gennem nåleøjet, selvom de kommer i sidste øjeblik.

Søg sparring

Kontakt kommunen allerede i idéfasen. Vi hjælper gerne i processen, og et besøg, hvor vi beser foreningen og skitserer mulighederne, kan være godt givet ud.

Se også > Få hul igennem til kommunalpolitikerne