Få opskriften på Backupgruppe for unge

Backupgruppen letter arbejdet for foreningens instruktører og styrker unge hjælpeinstruktørers relationer i foreningen.

Der er venteliste til backupgruppe for unge hjælpeinstruktører i ØSVN Gymnastik

Marianne Thorsen og Birgitte Holst har arbejdet med Backupgruppen i Øster Starup-Vester Nebel Idrætsforening siden 2010. I dag er det en velfungerende model til gavn for både unge hjælpeinstruktører og ledere. Den kan også tilpasses foreninger, som har færre hjælpeinstruktører end ØSVN.

Her får du opskriften:

Du skal bruge:

 • 2-4 voksne tovholdere med pædagogisk indsigt og undervisererfaring. De skal have overskud til at prioritere Backupgruppen og helst ikke være bundet af andre opgaver i foreningen.
 • En voksen, som er kontaktperson til bestyrelsen. Det er nødvendigt, fordi det styrker samarbejde og rekruttering til gruppen.
 • Tre hverdagsaftner og en eller to weekender til arrangementer à max 12-16 timer, for eksempel lørdag aften til søndag formiddag.
 • En flok unge hjælpeinstruktører (har din forening kun ganske få, kan modellen realiseres sammen med andre afdelinger i din forening eller sammen med andre foreniger).
 • Tid til planlægning, koordinering og kommunikation.
 • Økonomi fra foreningen til Backuparrangementerne.
 • Lokaler

Sådan gør de i Øster-Starup Vester-Nebel Gymnastik:

 • De voksne Backuppere, instruktører og bestyrelse hjælper hinanden med at invitere unge hjælpeinstruktører til gruppen.
 • Hvert år ved sæsonens første instruktørmøde fortæller tovholderne om Backupgruppen og om rammer og aktiviteter i løbet af året.
 • Når hjælpeinstruktørerne melder sig til, forpligter de sig til at møde op til gruppens arrangementer.
 • Backupgruppen mødes fem gange om året. De har tre arrangementer på hverdage og enkelte weekendarrangementer – max 12-16 timer, for eksempel lørdag aften til søndag formiddag.
 • Tovholderne planlægger, koordinerer m.v. De trækker på egne relationer og netværk, når idéer skal udmøntes i sjove aktiviteter og lærerige oplevelser.
 • Aktiviteterne spænder fra lege og teambuilding på hjemmebane til ud af huset oplevelser med ishockey, klatring, teatersport og lignende udfordringer.
 • Når Backupgruppen mødes, snakker de også om rollen som hjælpeinstruktør, om udfordringer, grænseoverskridende forældre og vanskelige børn. Tovholderne stiller spørgsmål, støtter og hjælper. Backupperne lærer af hinanden og styrker deres indbyrdes relationer.
 • Instruktørerne på hjælpeinstruktørernes hold er ikke forpligtet på opgaver i Backupgruppen.
 • Forventningsark hjælper dem med at afstemme hvem, der har ansvar for hvad, både i forhold til Backupperne og deres instruktører.
 • Forplejning: Veksler mellem hjemmelavet mad og indkøb ud fra devisen, at det skal være sjovt og ikke for besværligt.

Mere om unge i foreningen