Får I snakket med jeres frivillige?

Et særligt fokus på at få snakket med hjælpetrænere og instruktører har haft en positiv effekt. Det kan ses på samarbejdet i de forskellige trænerteams i Thyregod Svømmeklub.

Hovedformålet med at få snakket med de frivillige er at styrke samarbejdet - men det har også andre fordele. Foto: Palle Peter Skov

DGI’s Svømmeskolekoncept blev starten på, at de i Thyregod Svømmeklub tilbage i 2019 begyndte at prioritere at snakke mere med instruktører og hjælpetrænere på deres børnehold.

”Det er egentlig en del af konceptet fra DGI, at man følger op på undervisningstimerne – ikke rent fagligt, men personligt. Næsten alle hjælpetrænere er svømmere, som vi har rekrutteret fra vores egne hold, så de ved det, de skal om svømning. Det handler mere om, hvordan det er gået i dag, og hvordan kunne det gøres anderledes,” fortæller Mathias Aricó, der er instruktør og sekretær i bestyrelsen i Thyregod Svømmeklub.

Fire emner i fokus

Siden klubben købte Svømmeskolekonceptet, er det blevet fast del at snakke med de forskellige trænerteams med formålet om at styrke samarbejdet mellem hjælpetræner og instruktør. Der er primært fire emner, som svømmeskolelederen, ofte i selskab med Mathias Aricó, kommer omkring, når de i løbet af en svømmesæson flere gange kommer forbi børneholdenes trænerteams og snakker med dem:

  1. Motivation
  2. Det sociale
  3. Læring
  4. Tidsforbrug

”Motivation handler om, hvorfor de er her – altså ikke så direkte, men hvad gør dem glade. Det sociale handler om, hvordan de har det i trænerteamet og i klubben. Vi gør meget ud af, at alle har et netværk, for så er det nemmere, når de engang skal finde en afløser,” fortæller Mathias Aricó og fortsætter:

”Læring handler ikke så meget om det faglige i forhold til svømning, men mere om at formidle og være en god underviser. Og så snakker vi også om tidsforbrug, altså hvor meget fritid har de, og hvor meget tid kan de lægge i vores i klub.”

I stedet for at tage hele snakken og komme omkring alle fire emner på én gang, deles snakken op og foregår på den måde mere fleksibelt.

”Vi tager samtalerne løbende og deler det op, så vi ikke snakker ikke om både motivation, det sociale, læring og tidsforbrug på én gang, for så tager vi for meget af deres tid. Det er nemmere at tage det over nogle gange,” siger Mathias Aricó.

Indblik og afklaring – og et bedre samspil

De mange snakke har ifølge Mathias Aricó været med til at give en klar forbedring af samarbejdet på de forskellige trænerteams.

”Jeg kan både se og mærke, at det bliver bedre undervisning, når de har et bedre samspil på trænerteamet. Hjælpeinstruktørerne tør give sig i kast med flere opgaver, og de tør gå til instruktøren, hvis de enten har det skidt, eller har forslag og input til undervisningen – jeg er sikker på, at vores samtaler er med til at gøre det.”

Selvom hovedformålet er at styrke samarbejdet, har det også nogle andre fordele.

”Det er gået godt med at have de her snakke med vores trænerteams. Det giver os i bestyrelsen et indblik i, hvad der rører sig på holdene,” siger Mathias Aricó.

Derudover pointerer han, at snakken kan være med til at afklare, hvorvidt trænerne vil fortsætte næste sæson, og om eksempelvis hjælpetrænere skal på efterskole. Samtidig kan det også give et overblik over, om der er efterspørgsel nogle særlige events eller kurser, så bestyrelsen kan planlægge efter dette.

FUS på vej

Indtil videre har snakkene foregået uformelt og løbende gennem hver sæson uden at være skemalagte. Mathias Aricó har dog et ønske om, at det fremover skal blive mere planlagte samtaler, hvor man efterfølgende også har noget på skrift at gå ud fra.

”Jeg tror, at vi vil til at gøre det mere til FUS-samtaler og drage hele staben ind i det, så det ikke kun er for børneholdene, men også for de voksne instruktører – det har vi ikke gjort før,” fortæller Mathias Aricó.

Baggrunden for dette er, at Thyregod Svømmeklub lige nu er i fuld udvikling.

”Det er helt vildt, alt det der sker. Det startede jo med snakke med børneholdenes trænerteams som en del af Svømmeskolekonceptet, og så er det bare gået den rigtige vej siden – og så har vi måske glemt de voksne lidt.”

Bestyrelsen begyndt at arbejde med årshjul, og i den forbindelse vil det fremover blive en fast del at holde samtaler med alle klubbens trænerteams.

”Det er en god måde at komme i kontakt med sine instruktører på; at man kommer ud og taler med dem og ser hvad der foregår – det tror jeg på giver mening,” siger Mathias Aricó.