Fleksibelt medlemskab skal gøre det mere attraktivt at være spartaner

For at skabe et mere fleksibelt medlemskab og betaling, har Sparta lanceret et helt nyt medlemskab. Med en app og en brugerprofil kan medlemmer fremover vælge forskellige former for medlemskab til en månedlig betaling. Målet er at skabe ét Sparta for foreningens løbe- og atletikmedlemmer.

Sparta digitaliserer og skaber helt nyt medlemskab. Foto: Etape Kbh 2015

Sparta Atletik & Motion, der er en af landets største idrætsforeninger, har længe gerne villet digitalisere deres medlemsløsning og give både eksisterende og nye medlemmer et mere fleksibelt og moderne medlemstilbud. 

Væk skal den kvartalsvise betaling, der har været ens for alle medlemmer uanset hvilke af foreningens tilbud, man benyttede. 

Løsningen er et nyt, digitalt univers, der i en app og på hjemmesiden samler al information og resultater i en personlig profil, samt et differentieret medlemskab, hvor man kan vælge forskellige pakker, så medlemmerne selv kan vælge det medlemskab, der passer den enkeltes behov. Dertil krydres det med en månedlig betaling, der gør det mere spiseligt for f.eks. unge medlemmer.

Udover at beholde eksisterende medlemmer vil Sparta også prøve at sænke barren for at blive medlem i Sparta, så det bliver lettere og mere fleksibelt at være medlem i Sparta, der både har en løbe- og atletikdel, samt at blive endnu flere medlemmer i fællesskabet.

Lytter til medlemmerne

I processen har det været vigtigt at lytte til medlemmerne, for en stor omlægning af medlemsstrukturen kan kun ske, hvis medlemmerne er med på råd, lyder det fra Sparta:

"Vi vil prøve at samle det hele i ét Sparta, så atletik og løb kan se sig selv som en samlet enhed. Det har været vigtigt for os at lytte til vores medlemmer og få deres input til, hvad der kan virke for dem. Derfor spurgte vi medlemmerne, både via dialogmøder og spørgeskemaer, og på den seneste generalforsamling, hvor der var fuld enighed om vores forslag," siger Dorte Vibjerg, den tidligere danske løbestjerne, der de seneste 16 år har været direktør i Sparta Atletik & Motion på Østerbro i København. 

Differentieret medlemskab samt månedlig betaling

Medlemmerne er netop adviseret om, at de snart overgår til et mere dynamisk medlemskab: Alle går fra at betale kvartalsvis til at blive opkrævet en månedlig kortbetaling, og så er der et grundkontingent på 100 kroner pr måned - herefter er der to muligheder: At betale 100 kroner ekstra for at få både træning og deltagelse i Spartas løb med, eller at holde det til træningsaktiviteterne for 50 kroner ekstra.

Spartas medlemmer:

 • Sparta har 1.500 medlemmer fordelt på løb og atletik
 • Det er samme niveau som før corona, men i januar var der 250 nye tilmeldinger mod normalt 100 i januar

Tidligere har alt været inkluderet i pakken, både træning, faciliteter og løb, men tiden er løbet fra et medlemskab i faste rammer, da medlemmerne ikke nødvendigvis bruger træning, men events, og omvendt.

"Mange pensionister vil godt bare nyde fællesskabet til træning og vil ikke deltage i løb, mens de unge synes, det er for dyrt at binde sig for et forudbetalt kvartal. Nu er det muligt kun at vælge en pakke med træning, og så betaler man 150 kroner om måneden," siger Dorte Vibjerg, der dog ikke frygter, at alle 1.500 medlemmer skynder sig ned på den billige pakke - noget der ville koste foreningen et årligt tab på mellem 300-400.000 kroner.

Drømmen er flere medlemmer

"Det har en konsekvens, hvis alle medlemmer hopper ned på den lave pakke, og så vil vi stå med et stort indtægtstab hvert år. Samtidig ved vi også, at den indtægt vil komme igen på vores løbeevents, som medlemmerne så skal til at betale for," lyder det fra Dorte Vibjerg, der i stedet ser det nye, differentierede medlemskab som en måde at tiltrække endnu flere medlemmer på:

"Jeg håber og tror, at vi får flere medlemmer ud af at ændre medlemskabet, og også flere tilfredse medlemmer, der så føler, at de får mere for de penge, de betaler. Målsætningen er at gå mod de 2.000 medlemmer, men det kræver mere plads, og det håber vi også at få i fremtiden. F.eks. vil vi med indendørs atletik- og fitnessfaciliteter sagtens kunne håndtere 1.000 eller 1.500 ekstra medlemmer," siger direktøren.

Konvertering af eventdeltagere

En anden måde at skaffe nye medlemmer for Sparta er en lavthængende frugt; deltagere i de motionsløb, idrætsforeningen arrangerer, og som Sparta-medlemmer kan deltage i, omkring 12-16 events om året.

"Vi har længe villet se på, hvordan vi kan konvertere nogle af de 200.000 mennesker, der hvert år deltager i forskellige Sparta-events, til medlemmer i foreningen," siger Dorte Vibjerg.

"Udover at digitaliseringen giver os mulighed for at kende vores nuværende medlemmer bedre, bliver vi også mere relevante for de personer, der henvender sig med interesse i at blive medlem," mener direktøren, der peger på medlemsprofilen, der samler al nyttig information om det at være medlem i Sparta.

Medlemsprofil og app

Med den nye brugerprofil for medlemmerne, der kan tilgås på hjemmeside og app, samler Sparta det hele for hver bruger. Med den kan man holde styr på sin træning og hold og se sine tidligere resultater.

"Medlemmerne vil med en personlig profil få adgang til deres træningsplan og resultater, og det er planen, at man også kan dykke endnu dybere ned, så man eksempelvis kan se statistik, udvikling, og tempo i forhold til målsætning," lyder det fra Dorte Vibjerg, der også ser muligheder fremover for at lave andre medlemspakker, f.eks. for forældre der bliver medlem sammen med deres børn, eller en mulighed for at få fitness med i medlemskabet.

Hvordan kan andre inspireres af Sparta:

 • Man kan forsimple det til at starte med, og man behøver ikke opfinde 10 forskellige medlemskaber. Det handler mere om at finde ud af, hvor de lavthængende frugter er.
 • De har ikke gjort det mere avanceret end som så, så hold det på et niveau, hvor man selv kan være med.
 • Den største hurdle er medlemsskaren og vedtægterne, så lyt til medlemmerne først. 
 • En stor udfordring kan være at være med på både hjemmeside og app, så vælg én ting, og start med den.

Samtidig bliver der med det nye, digitaliserede Sparta også muligt at imødekomme de mange unge, der var utilfredse med den gamle medlemsstruktur:

"Vi vil tale ud til de unge, for de har haft den største hurdle. Vi vil vise dem, at dette er lige så fleksibelt som et medlemskab i fitnesscenter eller et streamingabonnement," fortæller Dorte Vibjerg.

Plan for overgang til nyt medlemskab i Sparta

Når medlemmerne har valgt, hvilket medlemskab de ønsker for fremtiden, følger de næste skridt:

 • Appen er ved at være klar med kalender, der er filtreret på både events, medlemsaktiviteter og træninger. Samtidig kan medlemmerne gå ind på deres profil og tilgå deres træningshold og -planer.
 • Til sidst bliver hjemmesiden koblet på, så man kan tilgå sit medlemskab og profil derfra.

Hvordan ser Spartas nye medlemskab ud?

 • 1. juli 2022 træder det nye differentierede medlemskab i kraft
 • Her kan medlemmerne vælge mellem to forskellige medlemskaber
 • Alle betaler grundkontingent på 100 kr. og derefter pakkepris
 • Stor pakke (samme som medlemskab) koster i alt 200 kroner om måneden (før 600 kr. i kvartalet). Fravælger man løb er det i alt 150 kr. om måneden 
 • Går fra kvartalsvis betaling via PBS til korttræk pr måned