Flyvende udskiftning? Lad ledere finde egne afløsere

Har du problemer med at finde afløsere, når instruktører og udvalgsmedlemmer stopper i foreningen? En løsning kan være en klar politik om, at du ikke går, før du har fundet en ny afløser.

Roskilde Ældre Motion er en forening i vækst – både hvad antallet af medlemmer og aktiviteter angår. Og sådan har det været siden, foreningen blev etableret i 1991.

Hemmeligheden bag vokseværket er:

  • Klar rekrutteringspolitik
  • Klar aktivitetspolitik
  • Aktiv pleje af lederne
  • Bredt udbud af aktiviteter

Fire krav skal være opfyldt før ny aktivitet

Det er dog ikke et mål i sig selv at blive større. Det handler i stedet om at følge med tiden og have attraktive tilbud af høj kvalitet med fællesskab som et naturligt omdrejningspunkt.

”Vi sætter aldrig en aktivitet i gang uden først at sikre os, at interessen, ledergruppen, faciliteter og økonomien er på plads,” forklarer formand Ole Rasmussen.

”Og så er den enkelte leder forpligtet til at finde sin egen afløser – og helst i god tid, inden han eller hun går af. Det giver ejerskab og sikrer næste generation,” tilføjer han.

Tilbyd job som medhjælper i starten

En af dem, der har fundet sin afløser, er Aage Gregersen fra årgang 1929. Han valgte at stoppe som leder af afdelingen for styrketræning efter godt 15 år på posten.

”Jeg kunne efterhånden mærke, at der skulle nye og yngre kræfter til. Så jeg begyndte at kigge ned over medlemslisten for at se efter egnede kandidater,” fortæller han om processen med at finde sin afløser.

En dag spurgte han 64-årige Bjarne Rasmussen, om han kunne tænke sig at hjælpe med lederarbejdet. Det ville han da gerne. Og så blev han hjælpende leder de sidste to, hvor Aage Gregersen stadig havde det primære ansvar.

Læs mere: Spørg rigtigt!

Rekruttering fra erhvervslivet

Formanden finder det ikke svært at finde nye ledere. Som han udtrykker det:

”Blandt så mange ældre medlemmer er der altid et par, der gerne vil være ledere, som de måske også har været det i erhvervslivet. Men ingen bliver leder hos os uden at have været til et møde med bestyrelsen for at afklare, hvad vi vil med hinanden,” siger Ole Rasmussen.

Forkæl og stil krav til dine frivillige

Den indledende forventningsafstemning er et ufravigeligt krav i rekrutteringsprocessen. Dermed er det også en betydelig årsag til foreningens succes med at rekruttere ledere, der bliver på posten i mange år.

Derudover prioriterer foreningen at forkæle de frivillige på flere måder:

»Vi husker at nurse og forkæle vore ledere, så de er glade for være i foreningen. Det gør vi blandt andet med den årlige lederfest med middag, dans og sang. Og så inviterer vi dem til to årlige møder, hvor vi sammen drøfter visioner, budgetter og ledersituationen i den kommende periode,” fortæller Ole Rasmussen.

Afsæt penge til efteruddannelse

Foreningen prioriterer også at afsætte et stort beløb til at uddanne nye instruktører og videreuddanne de eksisterende.

”Oftest bunder deres interesse i lysten til at have med noget at gøre, der interesserer netop dem. Og den lyst skal vi værne om ved at opdatere dem med nyheder og trends inden for deres felt, så både de og foreningen udvikler sig,” forklarer Ole Rasmussen.

Vær åben over for nye aktiviteter

Der er mange gode historier om foreningens måde at skabe nye tilbud på og måden, foreningen finder trænere til at tage sig af de nye tilbud.

”En mand spurgte os, om det ikke var noget med orienteringsgang i skoven for ældre. Da vi svarede, at vi ikke havde en leder, der kendte til det, sagde han, at orienteringsklubben havde en person, der gerne ville hjælpe. I dag dyrker 49 orientering.

Der kom også en dag en kvinde og spurgte, om line dance ikke kunne være noget for foreningen. Vi spurgte, om det ikke var noget for hende at organisere. Hun svarede ja, og kort efter deltog 35 i et prøveforløb. I dag danser over 160 kvinder og mænd i line dance hver uge,” fortæller formanden.

Socialt samvær har stor værdi

Lederne af de enkelte aktiviteter bliver ofte længe i hvervet. Bjarne Rasmussen forklarer hvorfor:

”Det er vigtigt, at nogen gør noget for ældremotionen. Og så er der et godt kammeratskab blandt medlemmerne. Du lærer alle, der træner, at kende, og du kan ikke gå nogen steder i byen uden hele tiden at møde nogen, du kender fra klubben, og som du kan få en snak med.”