Foreninger i kontingent-dilemma ved sæsonstart 2021

Med uvished om hvornår foreningsidræt kan genåbne overvejer idrætsledere landet over kontingent og aktiviteter i den resterende indesæson. DGI’s formand opfordrer foreninger og medlemmer til at fastholde kontingentbetaling.

Idrætsforeninger finder forskellige måder at håndtere dilemmaet om kontingent på. Rent juridisk er det ikke et krav, at medlemmer skal have kontingentet refunderet, selvom der ikke er aktiviteter. Foto: Bjørn Thomsen

Selv om alle foreninger i praksis er lukket ned lige nu, er de ramt meget forskelligt af corona-restriktioner afhængig af idræt. Hårdest går den aktuelle nedlukning ud over indendørs idrætterne og foreninger, der har holdaktiviteter på programmet. Og i praksis har aktiviteter for børn stået på pause siden 9. december og for voksne endnu længere afhængig af geografi.

Derimod har tennisklubber, der kun tilbyder udendørs aktivitet, kunnet gennemføre en næsten normal udesæson sidste år. Golfklubber har kunnet holde banerne åbne. Foreningsfitness, gymnastik og dans har aktiveret deres medlemmer online, men kan ikke undervise hold eller invitere til opvisning.

Kontingentbetaling med juridiske briller

”Der kan komme øget fokus fra medlemmerne på, om det er rimeligt, at der ikke sker delvis tilbagebetaling eller forlængelse af den periode, der er betalt for. [...] Derfor er det vigtigt med information til medlemmerne, men juridisk set ændrer det ikke ved, at foreningen ikke er forpligtet til at refundere penge eller forlænge perioden for det betalte medlemsskab. Hvis enkelte foreninger alligevel vælger pr. kulance at stille medlemmerne bedre, hvis alternativet kan være vigende medlemstal, beror det på andre vurderinger.”

Steen F. Andersen, DGI's juriske chef, uddrag af notat, opdateret  18. januar 2021.

Forårssæson med sen start

Med udsigt til åbning senere dette forår, er indesæsonen 2020-21 reelt smadret. Det giver mange foreningsledere anledning til overvejelser ikke mindst i forhold til opkrævning af kontingent.

Foreninger kan undlade at opkræve kontingent, udskyde opkrævningen og man kan appellere til medlemmerne om at betale kontingent, selv om det ikke er muligt at arrangere træning, kampe, opvisninger, lejre m.v.

Her tager vi temperaturen på 4 foreninger og deres overvejelser og indsatser i forhold til medlemskontingentet:

Mange hensyn og valg at tage

Steen Agerskov Sørensen, formand for nordsjællandske Kajakklubben Krogen fik en henvendelse fra et medlem, der ville melde sig ud af kajakklubben, fordi vedkommende havde mistet sit job. Det førte til en beslutning i bestyrelsen om, at kajakklubben vil yde helt eller delvis gratis kontingent til medlemmer, der er havnet i lignende situationer.

 ”Det koster os ikke noget at have et medlem ud over det, vi skal betale i kontingent til idrætsorganisationerne,” siger Steen Agerskov Sørensen, som siden har fået positiv respons på den udmelding.

Derimod får han sjældent respons på den årlige mail om, at medlemmerne nu skal huske at betale kontingent inden den 31. januar, som Krogens medlemmer for nylig har modtaget. 

”Men kombinationen af de to meddelelser åbner for en dialog. Dermed bliver det synligt, at klubben er åben for at hjælpe, de der har problemer, og at alle skal huske at betale kontingent. Det er en god cocktail,” siger Steen Agerskov Sørensen.

Virtuelt informationsmøde for medlemmerne

I gymnastikafdelingen i IF62 i Dalmose i Slagelse Kommune er forårets opvisning blevet aflyst. Og siden december har langt det meste holdtræning været lukket ned.

”Vi har sendt en mail til medlemmerne og skrevet, at de kan få halvdelen af kontingentet retur. Men hvis de ikke sender os deres kontonummer inden 7. februar, så støtter de os som forening, og det siger vi mange tak for. Vi vil gerne så et frø og vise, at det også er svært for os som forening,” siger formand Fritze Flink.

Kontingentet fastholdes for yogaholdet, der har virtuel træning og endda fået nye medlemmer. Og hvis det bliver muligt at starte op igen, så vil sommertræning være gratis.

For at informere om mulighederne og udfordringerne har foreningen indkaldt medlemmerne til et virtuelt informationsmøde.

”Vi håber, folk vil logge på, så vi kan fortælle om vores overvejelser, og måske har medlemmerne nogle input. Og så vil vi sige, at vi savner dem og håber, de er der, når vi åbner igen,” siger Fritze Flink.

Kontingentbetaling eller køb

”Et kontingent er udtryk for en betaling for det at være med i en forening, og er ikke udtryk for køb af mere specifikke ydelser. Det er derfor, at forholdet mellem foreningen og dennes medlemmer, skal behandles anderledes end kunders forhold i relation til kommercielle udbydere, for eksempel fitnesscentre.”

Steen F. Andersen, DGI's juriske chef, uddrag af notat, opdateret  18. januar 2021.

Det vigtigste er at vi ikke taber medlemmer

I Dronninglund Badminton har formand Morten Christensen fået henvendelser fra nogle af de cirka 90 medlemmer om kontingent.

Klubben har svaret, at medlemmer godt kan få dele af kontingentet tilbagebetalt, men foreløbig har ingen ønsket det.

”Ingen er sprunget fra, men vi har heller ikke aktivt gået ud og sagt, at man kan få kontingentet refunderet. Det handler ikke så meget om vores økonomi. Det vigtigste er, at vi ikke taber medlemmer. Vores strategi er at fastholde medlemmer. Derfor har vi forlænget sæsonen og giver rabat næste år til dem, der har betalt i år. Vi vil prioritere dem, der fastholder deres medlemskab,” siger Morten Christensen.

Kontingent er ikke timebetaling

En af de overvejelser mange foreninger har lige nu, er, om sæsonen skal forlænges. Den tanke har de også i sønderjyske Notmark Sogns Ungdomsforening (NSU).

”Noget af det, vi har oppe at vende, er at udskyde sæsonen, så medlemmerne får timerne senere,” siger Lena Bladt Fink Petersen, formand for gymnastikudvalget i NSU, hvor medlemmerne har betalt for hele sæsonen.

Lene Bladt Fink Petersen er dog også bevidst om, at et kontingent ikke er betaling for et bestemt timetal, men for et medlemskab af NSU. 

”Vi er jo ikke forpligtet på et bestemt antal timer, men vi vil gerne vise, at vi som forening tager det her alvorligt, og vi vil finde løsninger.”

Derfor har corona også lært NSU-lederne at tænke i nye aktiviteter:

”Vi har også talt om at supplere med gymnastikdage, så de får flere timer samme dag. Kommer der nogle udefra, som ikke er medlem, kan de betale 30 kroner for at være med, og så kan vi trække det fra, når de betaler kontingent,” siger Lene Bladt Fink Petersen.

Læs også > Kontingent eller køb

DGI anerkender dilemma

DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen opfordrer foreningerne til at fastholde kontingent i et eller andet format.

”Samtidig anderkender jeg fuldt og helt det dilemma, som foreningerne står i. For det ER svært at opkræve kontingent mens aktiviteterne og fællesskabet er på pause,” siger hun i artiklen Fasthold kontingentet. Der skal jo være et foreningsliv at komme tilbage til

Læs også > Corona og økonomiske konsekvenser. Hvad gør du som idrætsforening