Foreninger skal samarbejde om integration

Flygtninge kan få en lettere vej ind i Danmark, hvis idrætsforeninger og sociale foreninger kan arbejde bedre sammen via aktive netværk.

Rabah Ahmad Almossa mener, at volleyball har hjulpet med at integrere ham i Danmark. Det holdt han oplæg om til temaaftenen i Hjørring. Foto: Anders Christiansen

”Vi er her, fordi vi skal berige hinanden.”

Sådan siger Niels Rosenbom fra Integrationsrådet i Hjørring Kommune på en temaaften i midten af januar. Alle foreninger er opfordret til at møde op, sociale såvel som idrætsforeninger, med det mål at inspirere hinanden til at fremme integrationen for flygtninge i kommunen.

Og budskabet er klart. Idræt i en forening giver en bedre integration. Både fordi du bliver udsat for dansk sprog, og fordi foreningslivet er så stor en del af dansk kultur.

Det mener Rabah Ahmad Almossa, der har boet i Danmark i to år, og netop nu har afsluttet 9. klasse på Sprogskolen.

”Jeg har lært sproget gennem idræt. Jeg har mødt mange mennesker gennem volleyball, og har lært om dansk adfærd og kultur gennem idrætten,” siger han.

70 mennesker er tilstede for at udveksle erfaringer eller lære af hinanden. Nogle endda med konkrete ønsker for fremtiden.

Kommunikationen kan blive bedre

”Vi kunne virkelig godt bruge noget sproghjælp. For eksempel til indmeldelsesblanketter eller Conventus, der kan være svært at forstå, når man ikke taler dansk,” siger Ea Løth, formand for Lundergård Idræts- og Ungdomsforening.

Hendes ønske er, at kommunikationen til flygtninge er klar, når de gerne vil deltage i foreningens aktiviteter. Foreningen har en politik om, at alle er velkomne, men det kan være svært at være åben, når man ikke kan gøre sig forståelig.

”Jeg står tit overfor børn, der ikke så godt forstår, hvad jeg siger, og det gør, at sproget bliver den største barriere,” siger hun.

Samarbejde er nøglen

Et bud på en løsning er DGI Nordjyllands pilotprojekt Netværksforeninger i samarbejde med to nordjyske kommuner. Det handler om, at foreninger skal samarbejde med andre foreninger på tværs af kompetencer.

For eksempel kan en idrætsforening arbejde sammen med en social forening, fordi de kan noget forskelligt. Idrætsforeningen kan byde på fællesskab og fysisk aktivitet, mens den sociale forening i højere grad kan oplyse flygtningene om, hvad det vil sige at være i en forening.

”Bare det at komme op til fodboldbanen kan være en udfordring, så der skal være nogen, der kan tage vedkommende i hånden og tage ham eller hende med til idræt,” siger Mikkel Risager, foreningskonsulent i Vesthimmerlands Kommune og DGI Nordjylland.

Det kan også være en fordel at alliere sig med folk fra asylcentre, som kan sproget, når de skal have nogen ud i idrætsforeningerne. Netop fordi sproget kan være en barriere.

Masser af plads til flygtninge

Foreningerne har masser af vilje til at hjælpe på området. I Lundergård Idræts- og Ungdomsforening er der plads til flere medlemmer, især asylansøgere og flygtninge.

”Vi har ikke rigtig nogle voksne flygtninge eller asylansøgere med i for eksempel gymnastikafdelingen, og der vil vi rigtig gerne have fat i forældrene,” siger Ea Løth, formand for foreningen.

Også i andre foreninger er viljen til at gøre en forskel tydelig.

”Vi vil rigtig gerne hjælpe så meget, vi kan. Vi har ikke erfaring med flygtninge eller asylansøgere i forvejen, men vi er åbne overfor hvad som helst,” siger Bjarke Østerled Andersen, formand for Løkken og Omegns Skyttekreds.

Råd til idrætsforeninger fra temaaftenen

  • Indgå et samarbejde med sociale foreninger, så I kan bruge hinandens kompetencer til at forbedre integrationen. Husk at afstemme forventninger, så I ved hvad hinanden kan og vil bidrage med.
  • Lad de sociale foreninger lave åbent hus i jeres faciliteter. Det kan give nye medlemmer meget hurtigt.
  • Lav et overblik over, hvad I kan tilbyde i jeres forening. Det kan hjælpe til et hurtigere samarbejde med de sociale foreninger og asylcentre.
  • Hav en coach klar, der kan være med til at løse eventuelle udfordringer, der kan opstå.
  • Vær ikke bange for, om flygtninge kan betale kontingent. Der findes både støtte fra DGI og Dansk Flygtningehjælps Fritidspulje, der kan betale for idrætten.