Foreningsidræt gør børn handlekraftige

Idræt og motion giver børn øget selvværd, sundhed og bedre indlæringsevne,

Intensivt fodboldspil på små baner har positiv virkning på børn og unges form Foto: Peter Baastrup

Effekter af fysisk aktivitet i forening

Foreningsaktive børn og unge er

  • mere fysisk aktive
  • i bedre fysisk form
  • har bedre kardiovaskulær og metabolisk sundhed

- end børn der ikke er foreningsaktive.

De har også bedre muskel-knoglesundhed, hvis de dyrker vægtbærende idrætsgrene.

Fra forskernes konklusion om effekter af fysisk form og sundhed

Børn i god kondition med fine motoriske færdigheder, har lettere ved at lære og præstere fagligt i skolen.

Børn, der er fysisk aktive, trives bedre. Især hvis de inddrages i en lystbetonet træning.

Det slår 25 internationale forskere fast i en række konklusioner og anbefalinger til idræt og motion for børn og unge i skole og forening.

”Børn og unge, der trives, udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber,” opsummerer Thomas Skovgaard, lektor ved Syddansk Universitet, forskernes entydige sammenfatning.

Tilbyd et varieret udbud af bevægelsesaktiviteter

Anbefaling fra 25 internationale topforskere

Variér træningen

Glen Nielsen, adjunkt ved Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet, advarer om, at fysiske aktiviteter også kan skabe negative relationer. Det kan ske, hvis fokus er mere på konkurrence end mestring.

”Idræt og motion kan skabe mistrivsel ved at underminere barnets følelse af at kunne noget og følelsen af at have medindflydelse,” påpeger han.

Men har træneren og idrætslæreren øje for det, øger aktivitet trivsel og motivation hos børn.

Som forskerholdet anbefaler:

  • Tilbyd et varieret udbud af bevægelsesaktiviteter.
  • Skab et idrætsmiljø, der har fokus på mestring, og som fremmer børn og unges selvbestemmelse.
  • Tilbyd trænere og idrætslærere kurser i at gøre træningen mere inkluderende.

Høj intensitet

Aktive børn og unge i idrætsforeninger er i bedre fysisk form og har en bedre generel sundhed end jævnaldrende, der ikke er foreningsaktive, slår de 25 forskere fast.

De aktive børn og unge får samtidig en bedre muskel- og knoglesundhed, hvis de styrketræner i deres idrætsgrene.

Intervaltræning med høj intensitet og puls forbedrer også deres form og almene sundhed. Det gælder både ved aktivitet i deres træning og i skolen.

Forskerholdet anbefaler:

  • Forbedr kondition samt muskel- og knoglestyrke ved intensivt boldspil på små baner som 3 mod 3 fodbold, basketball, håndbold, floorball og cirkeltræning.
  • Øg den aktive transport til og fra skole.
  • Læg idræt og motion ind lige før, under og efter skoletid for at opnå en øget læringsevne.
  • Styrk de motoriske færdigheder og forbedr børn og unges indlæringsevne og præstation i skolen.

Men som Søren Møller, formand for DGI, gjorde opmærksom på ved en konference, hvor forskernes resultater blev præsenteret:

”Jeg havde gerne set mere fokus på legens betydning for målgruppens lyst til at bevæge sig.”