Foreningsledere ser på fremtiden med optimisme

2 ud af 3 foreninger ser positivt på fremtiden, viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. De største udfordringer er rekruttering og fastholdelse af medlemmer og frivillige.

Optimisme og stabilitet gør sig gældende i idrætsforeningerne, og det er bemærkelsesværdigt i et samfund under konstant forandring. Foto: Gregers Kirdorf (arkiv)

Langt hovedparten af foreningslederne er optimister, når det gælder udviklingen i deres idrætsforening de kommende fem år.

Der er også overvejende optimisme at spore, når det gælder udviklingen i medlemstal, rekruttering af frivillige, konkurrence med kommercielle udbydere og tilgængelighed til gode faciliteter. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet.

”De positive signaler er meget interessante og glædelige. Det er god motivation til arbejdet, både i foreningerne og i DGI,” siger DGI’s formand Søren Møller.

Stor stabilitet i idrætsforeningerne

3631 foreningsledere har deltaget i undersøgelsen. Og det mest bemærkelsesværdige er faktisk, at i et samfund, som på mange områder er under konstant forandring, så er der stabilitet i foreningsidrætten.

De danske idrætsforeninger ligner sig selv, med alle de lighedspunkter og forskelligheder, som kendetegner det danske foreningsliv.

Om antallet af medlemmer de seneste 5 år

  • 45 pct. af foreningerne har haft nogenlunde uændrede medlemstal
  • 29 pct. har oplevet fremgang
  • 24 pct. har tilbagegang

Om antallet af frivillige de seneste 5 år

  • 65 pct. af foreningerne har haft et nogenlunde uændret antal frivillige
  • 17 pct. har oplevet fremgang
  • 15 pct. tilbagegang

Et af de områder, hvor der er sket en udvikling, er i aldersfordelingen hos de frivillige. Siden 2004 er markant flere 60+ ere blevet frivillige ledere, trænere og instruktører, mens der er tilbagegang blandt de 20-39 årige.

Ni frivillige for hver lønnet ansat

Foreningerne bliver altovervejende drevet af frivillige, idet der går ni frivillige for hver lønnet ansat i foreningerne. Dertil kommer, at syv ud af ti foreninger ingen lønnede ansatte har.

Således er der umiddelbart ikke tegn på en øget grad af professionalisering, hvis man udelukkende ser på balancen mellem frivillige og lønnede.

 

De største udfordringer: Rekruttering og fastholdelse

Der er også udfordringer i idrætsforeningerne. De største udfordringer, foreningslederne peger på i undersøgelsen, handler om rekruttering og fastholdelse af medlemmer og frivillige.

38 procent ser rekruttering og fastholdelse af frivillige i bestyrelser og udvalg som en stor udfordring. 36 procent ser rekruttering og fastholdelse af medlemmer som en stor udfordring, og 30 procent ser rekruttering af trænere og instruktører som en stor udfordring.

Forskerne bag undersøgelsen – Karsten Elmose-Østerlund, Marlene Rosager Lund Pedersen og Bjarne Ibsen – peger på, at udfordringerne med rekruttering og fastholdelse heller ikke er nye.

Sådan har det været så langt tilbage, der er blevet lavet foreningsundersøgelser i Danmark. Og, som tallene viser, klarer langt de fleste foreninger fortsat denne udfordring.