Formandsvalget endte med plan B

Nyvest IF blev tvunget til at vende organiseringen på hovedet, da de stod med nul kandidater til formandsvalget.

Uden en kronprins i kulissen, kræver det ofte både tid og en særlig indsats at finde en ny formand - det lærte den bornholmske, flerstrengede forening på den hårde måde. Foto: Palle Skov (arkivfoto)

Et år. Det er lang tid. Men ikke altid nok tid. Det erfarede den flerstrengede forening, Nyvest IF til generalforsamling i 2021.

Læs også: Formandsskifte? RIF sendte Karen udenfor døren

Efter otte år som formand for den bornholmske forening annoncerede Pia Frost Jensen sidste år, at hun stillede op for sidste gang. Nu skulle der gøres kur til nye, potentielle kandidater – en mission, som skulle vise sig sværere end først forventet.

Til en start prikkede bestyrelsen en række medlemmer, de mente kunne løfte opgaven. Men forgæves. Så kastede de et blik på egen omgangskreds og lokalmiljøet, hvor der også blev prikket. Men også her forgæves, konstaterer Pia Frost Jensen:  

"Så lagde vi en pressestrategi, hvor vi fik lavet artikler til lokalavisen om foreningen, det frivillige liv og bestyrelsesarbejdet. Det lykkedes faktisk så godt, at TV2 Bornholm også greb den. Så lavede vi en stillingsannonce i avisen i håbet om at finde en, som vi burde have spurgt, men som vi bare ikke kendte endnu. Det gav heller ikke gevinst." 

Nul kandidater

Datoen for generalforsamling 2021 var godt nok forsinket grundet corona, men heller ikke overtid fik en kandidat på banen. Derfor stod bestyrelsen nu med valget om at opløse hovedforeningen eller finde en alternativ organisering.

"Vi valgte plan B og dermed at give arbejdet med at finde en ny formand endnu et år. Plan B betyder, at jeg fortsætter som formand, men vi omfordeler opgaverne, så afdelingsformændene for de 6 afdelinger fordeler opgaverne imellem sig," siger Pia Frost Jensen.

En slags kollektiv ledelse i en situation, hvor alternativet er en opløsning af foreningen. Nu er endnu et år startet, hvor jagten på en formand er gået ind. Forhåbentlig et år, hvor foreningslivet og fællesskabet får bedre vilkår end det foregående.

Læs også: 27 år og formand: Det løfter dig at tage ansvar

Vi har ikke en plan C til næste år, hvis ikke vi finder en formand

Pia Frost Jensen, formand i Nyvest IF

"Det er foruroligende, at det for en stor forening på 1000 medlemmer som os ikke er lykkedes," siger Pia Frost Jensen.

Start i god tid

Formanden peger på, at det ud over et år præget af corona måske er bestyrelsens egen skyld, at der ikke er nogen, der ønsker at stille op:

"Vi har måske sejret ad helvede til, som en politiker engang sagde. Fordi vi har fået tingene til at glide så smertefrit, at der ikke er nogen, der har tænkt over, at det er frivillige, der driver aktiviteterne. Man tænker, at man køber sig til en ydelse på lige fod med et fitnessmedlemskab. Forskellen er bare, at der ikke er noget, der kører rundt på et kontingent til 400 kroner."

Der ligger nu en opgave foran bestyrelsen, hvor de skal synliggøre for medlemmer og lokalsamfund, hvilken værdi foreningen skaber – og hvem der er med til at drive det.

"Måske skal vi gøre det mere besværligt for medlemmerne, så medlemmerne kan se, at de forpligter sig til et fællesskab, som kun fungerer, hvis vi alle bidrager," siger Pia Frost Jensen.