Fortæl, hvor mange penge din frivillige leder er værd

37.814 timers frivilligt arbejde. Det er resultatet i et regnskab i Snekkersten IF, som fodboldledere nu bruger til at tiltrække flere frivillige. Foreningen ved, at de frivillige er penge værd. Og den anerkendelse sætter frivillige pris på.

”Vi vidste, at vi udførte meget frivilligt arbejde, men vi skulle lige synke resultatet, da regnestykket viste 37.814 timer. Det svarer til 25,5 fuldtidsstillinger,” siger Michael Møllgaard Nielsen, formand for fodboldafdelingen i Snekkersten IF.

Regnestykket er et led i et udviklingsarbejde, som bestyrelsen satte i gang i 2011. Der besluttede man at sætte fokus på at udvikle organisationen i fodboldklubben.

Regnestykke inspireret Per Bjerregaard

Selve regnestykket er inspireret af et oplæg, som Per Bjerregaard fra Brøndby IF, holdt på et årsmøde i DBU Sjælland. I SIF-fodbold fik 170 trænere og frivillige et skema, som skulle udfyldes og indgå i det store regnestykke.

”Ikke alle skemaer kom retur, men vi regnede med, at indsatsen fra én ungdomstræner ikke ville afvige meget fra de andres. Så beregningen har en form for validitet,” siger Michael Møllgaard Nielsen.

Kontingent på 7500 kroner uden frivilligt arbejde

Klubben satte en timepris på 150 kroner. Det er lidt lavere, end de 200 kroner som er brugt i et notat om frivilligt arbejde udarbejdet af Bjarne Ibsen for DGI. DIF har også prissat frivilligt arbejde højere end SIF og til forskellige satser, afhængig af opgavetype. Alligevel kom SIF-lederne frem til, at hvis medlemmerne skulle betale for de 37.814 timer, ville det føre til en anselig kontingentstigning.

”Hvis værdien af det frivillige arbejde skulle dækkes af medlemmernes kontingentindbetalinger, ville et medlemskab koste cirka 7.500 kroner – sammenholdt med 800-1.200 kroner, man betaler i dag,” siger Michael Møllgaard Nielsen.

Ekstern og intern signalværdi

Regnskabet bruges indadtil og udadtil i fodboldafdelingen.

”Det skal signalere over for omgivelserne, blandt andet overfor kommunale politikere og embedsmænd, at det, vi gør, har værdi,” siger formanden.

Indadtil skal regnskabet bruges til at udvikle organisationen.

Læs mere: Trend: Frivilligt arbejde for mega mange millioner

HR Chef

”Vi vil gerne mindske bestyrelsen og arbejde mere strategisk.”

Næstformanden har nu også fået titel af HR- og Uddannelseschef. Ambitionen er, at flere skal involveres i at udføre opgaverne. Selve regnskabet bruges også internt til at fortælle, at det arbejde, der gøres, har værdi.

”Vi arbejder efter devisen, når man melder sit barn ind, melder man også sig selv ind. Det giver en forpligtelse til at give en hånd med,” siger formanden.

Online ansøgning

Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at SIF fodbold på 10 år er vokset fra 250 til 714 medlemmer. Med væksten følger behovet for flere hænder. Yderligere 30 personer skal involveres.

”Vi er en forstadsklub, og vi vil sikkert fortsat vokse. Alle kender ikke længere hinanden.”

Men nu kan man få en tjans uden at kende formanden. På sif-fodbold.dk har de oprettet siden ”Frivillige Job i SIF-fodbold,” hvor alle hverv – fra arrangementschef til assistenttræner for U15 – er beskrevet. På siden er der også direkte mulighed for at sende en ansøgning.

”Nogle vil gerne være trænere. Andre viger tilbage, men så er der andre typer opgaver at få.”

Folder med fordele

Ud over ansøgningsskemaet på hjemmesiden har SIF-fodbold en folder, der begrunder, hvorfor det er vigtigt at give en hånd med.

”Vi er i processen og har allerede også fået frivillige til de tungere poster den vej,” siger Michael Møllgaard Nielsen og erkender, at hjemmeside og folder virker, når man skal finde hjælpere. Skal man finde en formand eller en næstformand, skal det dog fortsat typisk ske gennem netværk. 

Se samfundsregnskab og ”Frivillig Job” på: http://www.sif-fodbold.dk/